Blog archives

Vilka åtgärder vidtas för att skydda medlemmarnas investeringar?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är en ideell organisation som lyder under lagar och regler som dikterar dess skyldigheter att verka på ett sätt som lever upp till allmänhetens förtroende. OTW kontrolleras inte bara av sina medlemmar och fans utanför organisationen, utan även av amerikanska skattemyndigheten och delstaten Delaware, där vi har vårt säte. Det finns ett antal ytterligare skyddsåtgärder. Missbruk av OTW-medel är bedrägeri och kan leda till åtal. Detta är en starkt avskräckande faktor. Användande av OTWs medel följer generellt vedertagna redovisningsprinciper med avseende på tillsyn och godkännande av kostnader. OTWs ekonomiska information granskas också av en oberoende tredjeparts-revisor från en CPA-firma varje… Read more

Hur skyddar OTW de personuppgifter som samlas in i samband med gåvor?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är skyldig att samla in viss information (som namn, adress o.s.v.) från givare för att leva upp till skattemyndighetens regler. Med tanke på att fans oftast använder pseudonymer för sin fan-verksamhet kommer OTW att hålla hårt i denna information och enbart uppge den för OTWs kassör och medlemmar i kommittén Utveckling och medlemskap. Fullständigt anonyma gåvor är bara möjliga att ge i form av kontanter.

Är medlemskapet avdragsgillt på deklarationen?

Ja, i USA. Där har IRS (amerikanska motsvarigheten till Skatteverket) klassat OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som en skattebefriad, ideell organisation. En av fördelarna med vår status som icke-vinstdriven är att alla donationer som du gör till organisationen, inklusive din US$10 medlemsavgift, är avdragsgilla i USA. Faktiskt så är tidigare donationer också avdragsgilla, ända tillbaka till 5 September 2007, d.v.s. datumet som vi registrerades som företag. Observera att donationer inte alltid är avdragsgilla om man är bosatt utanför USA. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor för att rådgöra om ifall en gåva till en amerikansk organisation, som i USA registreras som typ 501(c)(3), är avdragsgill… Read more

Hur gör jag för att ge en gåva till OTW? Kan jag göra det om jag inte bor i USA?

OTW (Organisationen för transformativa verk) kan ta emot gåvor från hela världen genom onlinedonationer, eller i form av en check som skickas till oss med posten. Detaljerad information finns på sidan Stöd OTW. Vår betalningshanterare visar inte kortnummer eller bankkontonummer för OTW. Personliga checkar som vi får med posten måste innehålla kontoinformation, men den informationen kommer inte att sparas.

Vem bestämmer vad OTW lägger sina pengar på?

Styrelsen är ytterst ansvarig för dessa beslut som en del av dess skyldigheter. Kassören i styrelsen är specifikt ansvarig för att sätta upp och följa OTWs (Organisationen för transformativa verk) budget, men styrelsen måste genom omröstning godkänna såväl budgeten som eventuella oförutsedda kostnader. När det gäller mindre transaktioner delegerar styrelsen ansvaret till OTWs kommittér avseende vilka varor och tjänster som kan vara nödvändiga.