Blog archives

Jakie środki są stosowane, by chronić inwestycje członków?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest korporacją typu non-profit, podległą prawom i regulacjom dyktującym obowiązki powiernicze do prowadzenia działalności w sposób przestrzegający zaufania publicznego. OTW będzie szczegółowo badana nie tylko przez jej członków i fanów spoza organizacji, ale również przez IRS (Internal Revenue Service, amerykański odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) i Stan Delaware, gdzie organizacja została zarejestrowana. Istnieje też wiele innych zabezpieczeń. Niewłaściwe wykorzystanie funduszy OTW stanowi oszustwo i może być przedmiotem procesu sądowego. Służy to jako konkretny czynnik odstraszający. Podział funduszy OTW jest podporządkowany ogólnie akceptowalnym zasadom księgowania, jeśli chodzi o nadzór i autoryzację wydatków. Finanse OTW przechodzą również audyt wykonany przez niezależną firmę… Read more

W jaki sposób OTW chroni dane osób składających darowizny?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jest zobowiązana zbierać pewne informacje na temat darczyńców, takie jak imię, adres, itp., aby przestrzegać regulacji prawnych IRS (Internal Revenue Service, amerykański odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego). Biorąc pod uwagę to, że wśród fanów rozpowszechnione jest używanie pseudonimów, informacje te będą przechowywane w sposób chroniony przez OTW i dostępne tylko dla skarbnika OTW i członków komitetu Rozwoju i Członkostwa. Całkowicie anonimowe darowizny mogą być składane jedynie w gotówce.

Czy darowizny na rzecz OTW można odpisać od podatku?

Tak, w Stanach Zjednoczonych. Status OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jako organizacji non-profit wolnej od podatku został zatwierdzony przez IRS (Internal Revenue Service, amerykański odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego). Jedną z korzyści, jakie fakt ten za sobą niesie, jest to, że każda wpłata, którą dokonasz na rzecz naszej organizacji, wliczając w to opłatę członkowską w wysokości 10 USD, jest teraz możliwa do odpisania od podatku w Stanach Zjednoczonych! Co więcej, Twoje przeszłe darowizny również są możliwe do odpisania od podatku, licząc od daty rejestracji OTW: 5 września 2007. Jeśli mieszkasz poza granicami USA, kwestia odliczenia Twojej darowizny dla OTW od podatku może wyglądać inaczej. Skonsultuj… Read more

W jaki sposób mogę wpłacić darowiznę dla OTW? Czy mogę wpłacić darowiznę, jeśli mieszkam poza granicami USA ?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) może przyjmować darowizny z całego świata poprzez wpłatę online lub czek wysłany pocztą na adres naszej skrzynki pocztowej. Zobacz Wesprzyj OTW, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Nasz system wpłat nie udostępni OTW numerów kart kredytowych lub kont bankowych. Czeki osobiste, otrzymane pocztą, z konieczności zawierają dane na temat konta, ale informacje te nie będą przechowywane.

Kto decyduje o tym, na co wydawane są pieniądze OTW?

Ostatecznie odpowiedzialny za te decyzje jest Zarząd, ponieważ jest to część jego obowiązku powierniczego. Za tworzenie i wdrażanie budżetu OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w szczególności odpowiedzialny jest Skarbnik Zarządu, ale to Zarząd w drodze głosowania musi zatwierdzić budżet i inne nieplanowane wydatki. W przypadku mniejszych transakcji, Zarząd pozostawia do decyzji komisji OTW określenie tego, jakie dobra i usługi są potrzebne.