Blog archives

Hvilke tiltak er iverksatt for å beskytte medlemmers investeringer?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en ideell bedrift, som må følge lover og bestemmelser som foreskriver organisasjonens forvaltningsansvar om å utføre oppgaver på en måte som bevarer offentlighetens tillit til organisasjonen. OTW vil ikke bare bli nøye gransket av av sine medlemmer og fans utenfor organisasjonen, men også av det amerikanske skattevesenet (IRS) og staten Delaware, vår hjemstat. Det er i tillegg en rekke sikkerhetsordninger på plass. Misbruk av OTW sine midler regnes som svindel og kan føre til rettsforfølgelse. Dette fungerer preventivt. Fordeling av OTW sine midler vil følge generelt aksepterte regnskapsprinsipper med tanke på tilsyn og autorisasjon av utgifter. OTW sin økonomi… Read more

Hvordan beskytter OTW informasjonen som samles inn om individer som donerer?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) må samle noe informasjon (som blant annet navn, adresse, etc.) fra sine givere for å følge det amerikanske skattevesenet (IRS) sine retningslinjer. På grunn av den høye forekomsten av fans som bruker pseudonymer i fanfellesskap, vil denne informasjonen være godt beskyttet av OTW, og den er bare tilgjengelig for OTW sin kasserer og medlemmer av Komiteen for utvikling og medlemskap. Helt anonyme donasjoner kan kun gis kontant.

Kan donasjoner til OTW trekkes fra på skatten?

Ja, i USA. Det amerikanske skattevesenet (IRS) har godkjent at OTW (Organisasjonen for transformative verk) har status som en ideell organisasjon som er fritatt skatt. En av fordelene med statusen som en ideell organisasjon er at alle donasjoner du gir til organisasjonen, inkludert medlemskapsavgiften på $10, kan nå trekkes fra på skatten i USA! Enda bedre, dine tidligere donasjoner kan også trekkes fra på skatten, så langt tilbake som opprettelsen av organisasjonen, 5. september 2007. Vennligst legg merke til at hvis du befinner deg utenfor USA, er det mulig at dine donasjoner kan trekkes fra på skatten. Du burde ta kontakt med en skatterådgiver og… Read more

Hvordan kan jeg donere til OTW? Kan jeg donere hvis jeg bor utenfor USA?

OTW (Organisasjonen for transformative verk) aksepterer donasjoner fra hele verden via online-donasjon, eller ved sjekk via post til vår postboks. Se Støtt OTW for detaljer. Vårt betalingssystem vil ikke avsløre kredittkort- eller kontonummeret ditt til OTW. Personlige sjekker som mottas per post vil nødvendigvis vise synlig kontoinformasjon, men denne informasjonen vil ikke bli oppbevart.

Hvem bestemmer hva OTW bruker pengene sine på?

Styret er til syvende og sist ansvarlig for disse avgjørelsene som en del av sitt forvaltningsansvar. Styrets kasserer er hovedsakelig ansvarlig for opprettelsen og gjennomføringen av OTW (Organisasjonen for transformative verk) sitt budsjett, men styret må stemme for å godkjenne budsjettet, i tillegg til alle uventede utgifter. Når det gjelder mindre transaksjoner, vil styret delegere ansvaret til OTW sine komiteer slik at disse kan bestemme hvilke varer og tjenester som vil være nødvendige eller ikke.