Blog archives

Pa mesuriadau sydd wedi’i mewnblannu i amddiffyn buddsoddiadau’r aelodau?

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn gofforaeth di-elw, sy’n darostyngedig i gyfreithiau a rheoliadau sy’n arddweud ei chyfrifoldebau ymddiriedol i weithgareddu mewn ffordd sy’n ategu ymddiried y cyhoedd. Bydd yr OTW yn cael ei harchwilio nid yn unig gan ei haelodau a ffaniau tu fás i’r mudiad, ond hefyd gan yr “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) a’r talaith Ddelawêr, ein talaith ymgorfforiedig. Mae nifer o amddiffyniadau ychwanegol wedi’i sefydlu. Mae camdefnyddio arian yr OTW yn cyfri fel trosedd hoced, a all fod yn darostwng i erlyn. Mae hyn yn gweithredu fel ataliad caled. Bydd darpariad arian yr OTW yn dilyn egwyddorion gyfrifyddol sydd wedi ei… Read more

Sut mae’r OTW yn amddiffyn y data a chaiff ei gasglu ar unigolion sy’n cyfrannu?

Mae’n rhaid i’r OTW casglu rhyw faint o gwybodaeth (fel enw, cyfeiriad, a.y.y.b.) o gyfranwyr i gydymffurfio â rheoliadau’r “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad). Oherwydd bod llawer o ffaniau yn defnyddio ffugenwau yn eu bywyd ffanyddol, mae’r gwybodaeth hyn yn cael ei ddal yn agos gan yr OTW, and ddim ond y trysorydd ac aelodau pwyllgor Datblygiad ac Aelodaeth caiff ei weld. Ddim ond cyfraniadau arian papur all fod yn gwbl gyfrinachol.

A all cyfraniadau i’r OTW bod yn di-dreth?

Ydyw, yn yr Unol Dalaethau. Mae “IRS” (Gwasanaeth Cyllyd y Wlad) y Unol Dalaeithau wedi cymeradwyo statws di-dreth a ddi-elw yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Un o fuddion ein statws di-elw yw gall unrhyw cyfraniad rydych chi’n gwneud i’r fudiad fod yn ddi-dreth yn yr Unol Dalaeithau, yn cynnwys y taliad $10 (UD) am aelodaeth i’r OTW! Gall eich cyfraniadau gorffenol hefyd bod yn di-dreth, yn ôl i’n dyddiad ymgorffori – Medi’r 7fed, 2007. Os rydych chi’n dod o du allan yr Unol Dalaethau, efallai bydd eich cyfraniad ddim yn di-dreth. Ymgynghorwch â chynghorydd treth, a gwelwch os all anrheg i fudiad “US 501(c)(3)” fod… Read more

Sut allai cyfrannu at yr OTW? Allai gyfrannu os nad ydwyf yn byw yn yr Unol Dalaethau?

Gall yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cymryd cyfraniadau o bob gornel o’r byd trwy gyfraniadau ar-lein, neu drwy ysgrifennu siec a’i hanfon i’n blwch Swyddfa Bost. Gwelwch y dudalen “Cefnogwch yr OTW” am mwy o fanylion. Ni fydd ein prosesydd taliad yn dangos rhifau cyfrifau banc neu gerdynau credyd i’r OTW. Bydd sieciau personol yn dangos rhyw faint o fanylion cyfrif arnyn nhw, ond ni fydd y fath yna o fanwl yn cael ei ddal.

Pwy sy’n dewis beth mae elw’r OTW yn cael ei wario ar?

Yn y diwedd, y Bwrdd sy’n gyfrifol am y ddewisiadau ariannol fel rhan o’i rhwymedigaethau ymddiriedol. Mae trysorydd y Bwrdd yn benodol yn gyfrifol am greu a mewnblannu cyllideb yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ond mae rhaid i’r Bwrdd pleidleisio i gymeradwyo’r cyllideb, a hefyd i gymeradwyo unrhyw taliadau anrhagweledig. Am daliadau llai, bydd y Bwrdd yn darparu cyfrifoldeb i bwyllgorau’r OTW, i ddatgan pa nwyddau a gwasanaethau sydd eu hangen.