Blog archives

Jaké kroky podnikáte pro ochranu investic členů?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková organizace, která podléhá zákonům a nařízením určujícím její zmocněneckou povinnost provádět činnost tak, aby byla v souladu s veřejnou zodpovědností. OTW bude podrobena důkladné kontrole nejen ze strany svých členů a fanoušků mimo organizaci, ale také ze strany IRS (Národního daňového úřadu) a státu Delawere, kde je OTW registrována. Zavedli jsme také řadu dalších pojistek. Zneužití financí OTW by znamenalo zpronevěru a mohlo by zakládat trestní stíhání. Toto opatření je dostatečnou výstrahou. Distribuce financí OTW bude probíhat podle veřejně přijatých principů účetnictví se zaměřením na dohled a schvalování výdajů. Finanční informace OTW jsou každý fiskální rok také kontrolovány… Read more

Jak OTW chrání sesbíraná data přispívajících?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) musí od dárců získat určité informace (jméno, adresu, atp.), aby vyhověla požadavkům IRS (Národního daňového úřadu). Vzhledem k tomu, že většina fanoušků používá ve svém fanouškovském životě pseudonym, budou tyto informace ze strany OTW striktně chráněny a dostupné pouze pokladníkovi OTW a členům výboru pro rozvoj a členství. Zcela anonymní příspěvky mohou být provedeny pouze hotovostně.

Mohu si příspěvky OTW odečíst z daní?

Ano, ve Spojených státech. IRS (Národní daňový úřad) schválil status OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jako neziskové organizace vyňaté z daní. Jednou z výhod našeho neziskového statusu je, že jakýkoli příspěvek, včetně desetidolarového poplatku za členství v OTW, je ve Spojených státech odečitatelný z daní! A co více, je možné odečíst z daní i vaše příspěvky z minulosti, a to zpětně až k datu našeho zápisu do rejstříku, který byl proveden 5. září 2007. Pokud žijete mimo USA, váš příspěvek může, či nemusí být odečitatelný. Poraďte se s daňovým poradcem, zda je dar neziskové organizaci 501(c)(3) registrované v USA dle místních zákonů odečitatelný z daní.

Jak mohu přispět OTW? Mohu přispět, pokud nežiji v USA?

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je schopna přijímat příspěvky z celého světa prostřednictvím online příspěvků nebo šeků poslaným na náš P.O.BOX. Podrobnosti naleznete na stránce: Podpořte OTW. Náš zprostředkovatel plateb OTW neodhalí čísla platební karty či účtu. Šeky přijaté poštou na sobě budou nutně mít informace o účtu, ale ty nebudou nikde uloženy.

Kdo rozhoduje, za co OTW peníze utratí?

Za tato rozhodnutí je v rámci své zmocněnecké povinnosti zodpovědné představenstvo. Pokladník představenstva je zodpovědný za vytvoření a realizaci rozpočtu OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), který musí představenstvo schválit hlasováním, stejně jako jakékoliv neplánované výdaje. V případě menších transakcí představenstvo postupuje odpovědnost výborům OTW, které rozhodnou, jaké zboží a služby jsou potřeba.