Blog archives

Hoffem golygu tudalen ar Ffanllên, ond nid ydwyf yn gwybod sut. Help!

Rydym yn gyffroes i groesawi golygydd newydd i Ffanllên, a mae gennym ni llawer o adnoddau i chi ddechrau. Dechreuwch gyda ein awgrymiadau am Bori Ffanllên a’r Tiwtorial Golygu Sylfaenol, ac wedyn gwnewch yn siwr i bori ein tudalennau gefnogi mwy fanwl. Byddwch hefyd eisiau cael gwybod o ein polisïau. Pan rydych yn dechrau golygu, bydd y Dwylldalen Olygu Ffanllên iyn adnodd go bwysig – fel y bu y rhestr hon o dempledi sydd yn cael ei defnyddio’n aml o gwmpas y wici. Os mae angen mwy o gymorth arnoch, gallwch hefyd cysylltu â’n gerddwyr am help golygu. Mae tudalennau fer neu cyflwynedig yn cael… Read more

Beth ddylai gwneud os credaf bod erthyglau neu gwybodaeth ar goll?

Mae pob ffan a phobl â diddordeb yn cael eu gwahodd i gyfrannu at Ffanllên trwy greu erthyglau neu drwy ychwanegu gwybodaeth at dudalennau sydd yn bodoli’n barod. Mae unrhywbeth gallwch cyfrannu tuag at gadwraeth hanes ffanyddol yn cael ei groesawi.

Pam yw’r wici dim ond ar gael trwy cyfrwng Cymraeg? A allai cyfrannu at y wici mewn iaith arall?

Mae teyrnassoedd ffanyddol yn ryngwladol, ac rydym yn croesawi cyfraniadau o ffaniau dros y byd i gyd. Ar y foment, mae Ffanllên yn adnodd cyfrwng Saesneg, ond mae golygydd yn cael ei annog i ddogfennu teyrnassoedd, ffangyfryngau a chymunedau ffan a oedd efallai wedi’i arweinio yn iaith ddi-Saesneg. Os hoffech cyngor ar neu cefnogaeth i ddogfennu rhannau o deyrnassoedd ddi-Saesneg, neu os gennych chi diddordeb mewn gweithio gyda Ffanllên i wella scôp rhyngwladol y wici, cysylltwch â ni.

A fyddech chi’n cysylltu hunanieithoedd ffanyddol ac hunanieithoedd bywyd byw yn wici Ffanllên?

Mae gen yr wici Ffanllên polisi amddiffyn hunanieithoedd, sydd yn gwneud yn siwr bod ffaniau yn gallu cadw eu hunanieithau ffugenwol ffanyddol ar wahan i’w enwau bywyd byw, os hoffem. Yn ychwannegol, mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Ffan) yn ymroddiedig i amddiffyn preifatrwydd ffaniau, defnyddydd OTW neu ddim. Os mae rhywyn wedi golygu’r wici i gysylltu eich hunaniaeth bywyd byw a’ch hunaniaeth ffanyddol heb eich caniatâd, cysylltwch â Ffanllên a fyddem ni yn gweithio â chi i datrys y broblem.

Beth yw scôp y wici Ffanllên?

Mae scôp Ffanllên yn cynnwys teyrnasoedd ac ffangyfryngau trawsffurfiadwy o bob math. Rydym ni yn edrych i westeio cyfraniadau o ddetholiad amrywiol o ffaniau wrth iddyn nhw rhannu eu profiad nhw o’r hanes o’i cymunedau ffanyddol.