Blog archives

Bakit kailangan ng isa pang artsibo?

Ang aming unang layunin ay lumikha ng software package na bago, libre, at malayang magagamit, upang ang mga tagahanga ay makapangalaga ng kanilang sariling mga artsibo na ganap at matibay, na kayang sumuporta ng kahit ilang daang-libong kuwento, at mayroong kapasidad para sa mga social network, upang ang mga tagahanga ay makapag-ugnayan sa isa’t isa sa pamamagitan ng kanilang likha. Ang aming ikalawang layunin ay gamitin ang software na ito upang makapagbigay ng sentral na tagapangalagang espasyo na di-pangkalakal at di-kumikinabang para sa mga fanfic at iba pang ibahing katha, kung saan ito ay nakasilong sa ilalim ng pagtataguyod ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing… Read more