Blog archives

Πόσους Ευρωπαίους χρήστες εχετε;

Εκ κατασκευής, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν κρατάει αρχείο όλων των χρηστών ούτε έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ιστορικό πλοήγησης κάθε μεμονωμένου χρήστη. Βάσει υποθέσεων περί συνήθους χρήσης που είναι λογικές βάσει της εμπειρίας μας, έχουμε εκτιμήσει τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών Ευρωπαίων χρηστών σε 3,48 εκατομμύρια, όμως διατηρούμε το δικαίωμα να υποθέσουμε διαφορετικά στο μέλλον. Επιπλέον, υπάρχει ασάφεια ως προς το τι καθιστά μια “πλατφόρμα” ή “υπηρεσία” κάτω από το Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act) και το κατά πόσο προγράμματα όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) και το Fanlore είναι διακριτές μεταξύ τους “πλατφόρμες” ή “υπηρεσίες”…. Read more

Έχω ένα αρχείο που θα ήθελα να εισάγω/αντιγράψω στο AO3. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με τις Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες) για πρόσβαση στο εργαλείο εισαγωγής. Παρακαλούμε ενημερώστε μας από την αρχή αν έχετε ειδικές ανάγκες — για παράδειγμα, αν θέλετε να αναλάβουμε τη διατήρηση της παλιάς ιστοσελίδας ή αν το αρχείο σας περιλαμβάνει περιεχόμενο πολυμέσων.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω λογαριασμό στο AO3;

Το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) μπήκε στη φάση της ανοιχτής beta το Νοέμβριο του 2009. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, χρειάζεστε μια πρόσκληση. Χρησιμοποιούμε το σύστημα των προσκλήσεων ώστε το AO3 να «μεγαλώνει» με ελεγχόμενο τρόπο. Πρέπει να προσθέτουμε τους νέους χρήστες σταδιακά, ώστε ο αριθμός λογαριασμών να μην υπερβαίνει εκείνον που μπορεί να αντέξει το υλικό μας, το εύρος ζώνης μας και που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης. Έτσι διασφαλίζουμε ότι όλοι οι χρήστες του AO3 έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μόλις λάβετε το email με την πρόσκληση, πατήστε στον σύνδεσμο που περιλαμβάνει το email για να… Read more

Προσπαθεί το OTW να αντικαταστήσει τα υπόλοιπα αρχεία;

Όχι. Στην πραγματικότητα, ελπίζουμε και άλλοι θαυμαστές να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό μας, το οποίο θα είναι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο προς χρήση και τροποποίηση, για να δημιουργήσουν τα δικά τους αρχεία. Στο Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας), ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο πολλαπλών fandoms με εξαιρετικά χαρακτηριστικά και φιλικές προς τους θαυμαστές πολιτικές, που θα είναι προσαρμόσιμο, εξελίσιμο και θα αντέξει για πολύ καιρό. Θέλουμε να είμαστε η βιβλιοθήκη εναπόθεσης των fandoms, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να φυλάσσουν υπάρχοντα έργα ή προγράμματα με σταθερούς συνδέσμους, όχι το μόνο μέρος όπου κάποιος θα μπορεί να ανεβάσει τα έργα του…. Read more

Γιατί παίρνει τόσο καιρό για να δημιουργηθεί το λογισμικό του αρχείου;

Η δημιουργία του είδους του αρχείου που οραματίζεται το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) δεν είναι απλή διαδικασία. Δε δημιουργούμε απλά ένα αρχείο βάσει ενός προϋπάρχοντος λογισμικού, αλλά δημιουργούμε νέο λογισμικό ανοιχτού κώδικα βασισμένο στις ανάγκες των θαυμαστών, που θα μπορεί να διατηρηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί εύκολα και που θα μπορεί να διαχειρίζεται δυνητικά εκατομμύρια ιστορίες από εκατοντάδες χιλιάδες ταυτόχρονους χρήστες. Αυτή η δουλειά γίνεται από μια ομάδα εθελοντών, συμπεριλαμβανομένης και μιας ομάδας εκπαιδευόμενων που μαθαίνει να γράφει και να διατηρεί κώδικα, για να βοηθήσει στη δημιουργία της κοινότητας προγραμματιστών θαυμαστών. Αυτή είναι η ομάδα των ανθρώπων που θα βοηθάει στη διατήρηση του κώδικα στο μέλλον…. Read more