Blog archives

Pwy sy’n elwi o’r AO3? Oes rhaid i defnyddydd tali?

Does neb yn elwi o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) na’i chynnwys, yn cynnwys yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel mudiad; mewn wirionedd, mae’r cyferbyn yn wir, oherwydd mae’r OTW yn talu i westeïo’r AO3. Ni chaiff hysbysiadau eu dangos ar yr AO3. Yn lle, rydym ni’n gwneud ralïau cyfrannu cyhoeddus, fel ar y radio. Bydd cyfraniadau byth yn ofynnol i defnyddio’r AO3 neu unrhyw un o’i hoffer.

Pam creu archif arall?

Ein gôl cyntaf yw i greu meddalwedd newydd, sy’n rhad ac am ddim ac yn god agored i adael ffaniau gwesteio archifau cadarn llawn nodweddau eu hun, sydd gallu cynhali canoedd ar filoedd o storïau, a sydd gyda nodweddau o rwydweithiau cymdeithasol i galluogi ffaniau cysylltu a’i gilydd trwy eu gwaith. Ein ail gôl yw i ddefnyddio’r feddalwedd i ddarparu lle gwesteio canolig anfasnachol a ddi-elw i ffanstorïau a ffangyfryngau trawsffurfiadwy eraill, ble cawn nhw eu diogelu gan eiriolaeth yr “Organization for Transformative Works – OTW” (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a gallen nhw cymryd mantaes o waith yr OTW mewn ddatgan y dadl am yr werth… Read more