Blog archives

Rydw i’n rhedeg archif, a dwi eisiau mewnforio hi/gwneud copï wrth gefn ohoni. Beth os rhaid i mi gwneud?

Cysylltwch â Open Doors (Drysau Agored) i ddefnyddio ein hoffer mewnforio. Gadewch i ni gwybod os mae na anghenion arbennig gydach, os gwelwch yn dda – er enghraifft, os rydych chi eisiau i ni cymryd dros arofaliad yr hen barth, neu os mae eich archif yn cynnwys cynnwys aml-gyfrwng.

Sut allai gael cyfrif ar yr AO3?

Wnaeth yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) mynd mewn i beta agored yn fis Tachwedd, 2009. I creu cyfrif, rydych chi angen gwahoddiad. Rydym yn defnyddio system gwahoddiad felly gall yr AO3 tyfu’n rheolaidd. Mae’n rhaid i ni ychwanegu defnyddydd newydd yn raddol felly mae’r nifer o cyfrifau ddim yn tyfu’n fwy na beth mae ein caledwedd, rhyngrwyd band eang, help a chymorth gallu delio a. Mae hyn yn gwneud siwr bod pawb yn cael profiad mor orau â phosib. Pan rydych chi wedi derbyn gwahoddiad ebost, cliciwch y cyswllt yn yr ebost i fynd i’r dudalen greu cyfrif. Os rydych… Read more

A yw’r OTW yn ceisio ailosod pob archif arall?

Na. Mewn wirionedd, rydym ni’n gobeithio bydd ffaniau eraill yn defnyddio ein meddalwedd archifo, a fu’n gôd agored a rhad ac am ddim, i adeiladu archifoedd eu hun. Yn yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), rydym yn gobeithio creu archif aml-deyrnas gyda nodweddion da a pholisïau addasiadwy i ffaniau, sy’n addasiedig a sydd gallu cael ei raddu, a sydd gallu bodoli am eisoes i ddod. Hoffwn ni bod yn llyfrgell adnau i deyrnasoedd, lle all pobl rhoi copïau wrth gefn o’i waith neu phrosiectau a chael cyswllt sefydlog, nid yr unig lle ble mae pawb yn postio eu gwaith. Nid yw… Read more

Pam ydy hi’n cymryd mor hir i greu meddalwedd archifo?

Nid yw adeiladu’r fath o feddalwedd archifo mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsfyrfiadwy) eisiau yn broses syml. Nid ydym ni’n gosod archif wrth ddefnyddio meddalwedd bresennol, ond adeiladu meddalwedd archifo newydd a chod agored sydd wedi’i dylunio o gwmpas anghenion ffaniau, sydd yn haws i arofalu ac i ail-defnyddio, a sydd gallu delio a filiynau o storïau, sy’n dod o canoedd ar filoedd o defnyddydd cydamserol. Mae’r gwaith hon yn cael ei gynnal gan grŵp o wirfoddolydd, yn cynnwys grŵp o wirfoddolydd dan hyfforddiant sy’n dysgu sut i ysgrifennu ac arofalu am god, i helpu adeiladu cymuned codio ffanyddol. Mae hyn yn grŵp o bobl sydd… Read more

Pwy sy’n elwi o’r AO3? Oes rhaid i defnyddydd tali?

Does neb yn elwi o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) na’i chynnwys, yn cynnwys yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel mudiad; mewn wirionedd, mae’r cyferbyn yn wir, oherwydd mae’r OTW yn talu i westeïo’r AO3. Ni chaiff hysbysiadau eu dangos ar yr AO3. Yn lle, rydym ni’n gwneud ralïau cyfrannu cyhoeddus, fel ar y radio. Bydd cyfraniadau byth yn ofynnol i defnyddio’r AO3 neu unrhyw un o’i hoffer.