Blog archives

Faint o ddefnyddyddion Ewropeaidd sydd gennych?

Yn ôl dyluniad, nid yw’r OTW yn olrhain pob defnyddyddion, ac ni all greu hanes pori i bob unigolyn. Yn seiliedig ar ragdybiaethau am ddefnydd cyffredin sy’n rhesymol yng ngoleuni ein profiad, amcangyfrifwn fod nifer y defnyddwyr Ewropeaidd gweithredol misol tua 3.48 miliwn. Fodd bynnag, rydym yn cadw’r hawl i wneud rhagdybiaethau gwahanol yn y dyfodol. Hefyd, mae ansicrwydd ynghylch beth yw “platfform” neu “wasanaeth” o dan y Ddeddf Gwasanaethau Digidol ac a yw prosiectau fel yr Archif Ein Hun a’n Ffanllên yn “blatfformau” neu’n “wasanaethau” ar wahân i’w gilydd. Rydym yn cadw’r hawl i ailedrych ar y cwestiwn hwn yn y dyfodol, ond mae… Read more

Rydw i’n rhedeg archif, a dwi eisiau mewnforio hi/gwneud copï wrth gefn ohoni. Beth os rhaid i mi gwneud?

Cysylltwch â Open Doors (Drysau Agored) i ddefnyddio ein hoffer mewnforio. Gadewch i ni gwybod os mae na anghenion arbennig gydach, os gwelwch yn dda – er enghraifft, os rydych chi eisiau i ni cymryd dros arofaliad yr hen barth, neu os mae eich archif yn cynnwys cynnwys aml-gyfrwng.

Sut allai gael cyfrif ar yr AO3?

Wnaeth yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) mynd mewn i beta agored yn fis Tachwedd, 2009. I creu cyfrif, rydych chi angen gwahoddiad. Rydym yn defnyddio system gwahoddiad felly gall yr AO3 tyfu’n rheolaidd. Mae’n rhaid i ni ychwanegu defnyddydd newydd yn raddol felly mae’r nifer o cyfrifau ddim yn tyfu’n fwy na beth mae ein caledwedd, rhyngrwyd band eang, help a chymorth gallu delio a. Mae hyn yn gwneud siwr bod pawb yn cael profiad mor orau â phosib. Pan rydych chi wedi derbyn gwahoddiad ebost, cliciwch y cyswllt yn yr ebost i fynd i’r dudalen greu cyfrif. Os rydych… Read more

A yw’r OTW yn ceisio ailosod pob archif arall?

Na. Mewn wirionedd, rydym ni’n gobeithio bydd ffaniau eraill yn defnyddio ein meddalwedd archifo, a fu’n gôd agored a rhad ac am ddim, i adeiladu archifoedd eu hun. Yn yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun), rydym yn gobeithio creu archif aml-deyrnas gyda nodweddion da a pholisïau addasiadwy i ffaniau, sy’n addasiedig a sydd gallu cael ei raddu, a sydd gallu bodoli am eisoes i ddod. Hoffwn ni bod yn llyfrgell adnau i deyrnasoedd, lle all pobl rhoi copïau wrth gefn o’i waith neu phrosiectau a chael cyswllt sefydlog, nid yr unig lle ble mae pawb yn postio eu gwaith. Nid yw… Read more

Pam ydy hi’n cymryd mor hir i greu meddalwedd archifo?

Nid yw adeiladu’r fath o feddalwedd archifo mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsfyrfiadwy) eisiau yn broses syml. Nid ydym ni’n gosod archif wrth ddefnyddio meddalwedd bresennol, ond adeiladu meddalwedd archifo newydd a chod agored sydd wedi’i dylunio o gwmpas anghenion ffaniau, sydd yn haws i arofalu ac i ail-defnyddio, a sydd gallu delio a filiynau o storïau, sy’n dod o canoedd ar filoedd o defnyddydd cydamserol. Mae’r gwaith hon yn cael ei gynnal gan grŵp o wirfoddolydd, yn cynnwys grŵp o wirfoddolydd dan hyfforddiant sy’n dysgu sut i ysgrifennu ac arofalu am god, i helpu adeiladu cymuned codio ffanyddol. Mae hyn yn grŵp o bobl sydd… Read more