Giới thiệu ứng cử viên của kỳ bầu cử OTW năm 2024

Giới thiệu ứng cử viên

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) xin hân hạnh giới thiệu các ứng cử viên sau đây sẽ tham gia kỳ bầu cử năm 2024 (theo thứ tự bảng chữ cái):

  • C. Ryan S.
  • Erica F.
  • Rachel L.
  • Tish S.

Vì hiện tại chúng tôi có 2 ghế trống và 4 ứng cử viên, kỳ bầu cử năm 2024 sẽ có chạy đua tranh cử – các hội viên của OTW sẽ bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên gia nhập Ban Điều Hành.

Ban Bầu Cử vô cùng háo hức được giới thiệu các ứng cử viên đến các hội viên của OTW! Tiểu sử và Cương lĩnh tranh cử của từng ứng cử viên được đính kèm trong bài đăng này; thông tin về thời gian và cách thức bầu cử cũng sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo thêm lịch trình chi tiết các hoạt động trong kỳ bầu cử. Bạn vui lòng đọc tiếp để tìm hiểu về các ứng cử viên và cách gửi câu hỏi của bạn đến các ứng cử viên nhé!

Cương lĩnh tranh cử và Tiểu sử

Mỗi ứng cử viên đều được yêu cầu cung cấp một bài tiểu sử tóm tắt kinh nghiệm làm việc và hoạt động trong cộng đồng fan, và viết cương lĩnh tranh cử nêu rõ mục tiêu cho nhiệm kỳ Ban Điều Hành mình sẽ tham gia, bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

  • Tại sao bạn quyết định ứng cử vào Ban Điều Hành?
  • Bạn sẽ mang lại những kỹ năng và/hoặc kinh nghiệm gì cho Ban Điều Hành?
  • Hãy chọn một hoặc hai mục tiêu cho OTW mà bạn cho là quan trọng và muốn triển khai trong nhiệm kỳ của bạn. Tại sao bạn coi trọng những mục tiêu này? Bạn dự định cùng các thành viên khác hoàn thành mục tiêu này như thế nào?
  • Bạn có kinh nghiệm như thế nào với các dự án của OTW? Bạn định hợp tác với các ban khác như thế nào để hỗ trợ và phát triển các dự án này? Hãy cố gắng trả lời bao quát nhiều dự án khác nhau; song bạn cũng có thể nhấn mạnh những dự án quen thuộc với mình.
  • Bạn dự định phân bổ thời gian giữa công việc trong Ban Điều Hành và các vai trò khác của bạn trong OTW như thế nào? Hoặc, bạn dự định bàn giao lại các vị trí khác của mình để tập trung vào công việc của Ban Điều Hành như thế nào?

Chi tiết tiểu sử và câu trả lời cương lĩnh tranh cử của các ứng cử viên có tại các đường link sau:


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Announcement

Comments are closed.