Fokus på Öppna dörrar

Gilmore Girls Adult Fic och Gilmore Girls Slash kommer till AO3

Gilmore Girls Adult Fic och Gilmore Girls Slash, två arkiv för Gilmore Girls fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Från 2002 till 2016 strävade GilmoreGirlsAdultFic för att vara ett säkert ställe för författare att skriva om deras favorit Gilmore Girls par utan begränsningarna av de vid tidpunkten mest framträdande arkiven för fics, men försedde även moderering och ordentliga regler så att de som endast önskade skriva kvinnohatande verk om Gilmore Girls inte var välkomna. Trots att tiden har gått och Yahoo Groups inte längre existerar, så har fandomen och dess iver att se mer om karaktärerna än vad TV tillåter inte försvunnit.

Från 2001 till 2016 var GilmoreGirlsSlash en e-postlista som omfattade alla femslash- och slashrelationer i Gilmore Girls, och berättelser från författare som såg kemin mellan Rory och Paris, tillsammans med Lorelai och hennes olika flörtar med kvinnor. Fandomen som parar dessa fantastiska och uppfyllande kvinnor har inte försvunnit.

Som grundare och moderator på GilmoreGirlsAdultFic, och moderator för GilmoreGirlsSlash under nästan hela dess existens, är Nathan Schimpf stolt att få se dessa berättelser få ett permanent hem på AO3, och hoppas att framtida generationer kommer att se vilka verk denna serie inspirerade till under sin originalgång och många år i syndikering och på Netflix.

Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Nathan för att importera dessa arkiv till separata, sökbara samlingar på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Gilmore Girls Adult Fic och Gilmore Girls Slash till AO3 efter mars 2021..

Vad innebär detta för skapare som hade verk på dessa arkiv?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) Gilmore Girls Adult Fic eller Gilmore Girls Slash pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för de ursprungliga arkiven.
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på Gilmore Girls Adult Fic eller Gilmore Girls Slash, var vänlig kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. (Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med Nathan för att bekräfta dina anspråk.)

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar eller kontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Gilmore Girls Adult Fic och Gilmore Girls Slash på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Gilmore Girls Adult Fic och Gilmore Girls Slash!

– Öppna dörrar-teamet och Nathan Schimpf


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.