Vanliga Frågor (FAQ)

Archive of Our Own (Vårt eget arkiv)

Varför ännu ett arkiv?

Varför ännu ett arkiv?

Vårt första mål är att skapa ett nytt, gratis, mjukvarupaket med öppen källkod för att tillåta fans att vara värd för sina egna robusta, fullutrustade arkiv, som till och med kan stötta ett arkiv med hundratusentals berättelser, och som har de sociala nätverksfunktionerna som kan binda samman fans genom deras verk.

Vårt andra mål är att använda den här mjukvaran för att tillgängliggöra en icke-kommersiell och icke-vinstdriven central värdplats för fanfic och andra transformativa verk av fans, där dessa kan skyddas av OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) rådgivning, och att dra nytta av OTW:s arbete i att argumentera för legaliteten och det sociala värdet av dessa arbeten. Till skillnad från andra arkiv, drivs Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) inte av individer vars intresse av fandom kan komma och gå, utan av en icke-vinstdrivande organisation som drivs av en vald roterande styrelse av engagerade fans. Vi hoppas att detta leder till mer permanens och stabilitet än vissa andra arkiv eller tjänster.

Vem tjänar pengar på AO3? Behöver användare betala?

Vem tjänar pengar på AO3? Behöver användare betala?

Ingen, inklusive OTW (Organisationen för transformativa verk) som organisation, tjänar pengar på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) eller dess innehåll; faktum är att motsatsen är sann eftersom OTW betalar för att vara värd för AO3. Reklam visas inte. Istället håller vi kampanjer liknande de som offentlig radio håller, för att be om stöd från våra användare. Inga donationer kommer någonsin att krävas för att använda AO3 eller någon av dess verktyg.

Varför tar det så lång tid att skapa arkiv-mjukvaran?

Varför tar det så lång tid att skapa arkiv-mjukvaran?

Att bygga den typen av arkiv som OTW (Organisationen för transformativa verk) ser framför sig är inte en enkel process. Vi bygger inte bara upp ett arkiv genom att använda existerande mjukvara, utan bygger också en ny arkiv-mjukvara med öppen källkod, designad runt fans behov, som lätt kan underhållas och lätt återanvändas, och som kan hantera potentiellt miljoner berättelser från hundratusentals användare samtidigt.

Det här arbetet görs av en grupp volontärer, inklusive en grupp praktikanter som lär sig skriva och underhålla kod, för att hjälpa till att bygga upp en gemenskap av kodare i fandom. Det här är en grupp människor som kan hjälpa till att underhålla arkiv-mjukvaran i framtiden. Med andra ord bygger vi inte bara arkiv-mjukvaran, vi bygger även byggarna.

Vi har också tagit oss tid att utveckla omfattande och fan-vänliga policys med så mycket inflytande från fans som möjligt. Du kan se våra resulterande Användarvillkor på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

Det här tar ett tag att göra, men vi anser absolut att det är värt tiden. Du kan följa framstegen i AO3:s utveckling i våra nyhetsbrev och på vår blogg. För att bli involverad, kontakta kommittén för Volontärer och rekrytering.

Försöker OTW ersätta alla andra arkiv?

Försöker OTW ersätta alla andra arkiv?

Nej. Faktum är att vi hoppas att andra fans kommer att använda vår arkiv-mjukvara, som kommer att ha öppen källkod och vara gratis att använda och modifiera, för att bygga sina egna arkiv.

I Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) hoppas vi skapa ett multi-fandom-arkiv med bra egenskaper och fan-vänliga policys, som är anpassningsbara och skalbara, och som kommer att fungera under en väldigt lång tid. Vi skulle vilja vara fandoms depositionsbibliotek, en plats där folk kan backa upp existerande arbeten eller projekt, och ha stabila länkar, inte den enda platsen där någon någonsin lägger upp sina arbeten. Det är inte antingen/eller, det är mer/mer!

Hur kan jag få ett konto på AO3?

Hur kan jag få ett konto på AO3?

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) gick över till öppen beta i november 2009. För att skapa ett konto behöver du en inbjudan. Vi använder systemet med inbjudningskoder så att AO3 kan växa på ett kontrollerat sätt. Vi behöver lägga till nya användare gradvis så att vår mängd konton inte växer bortom vad vår hårdvara, bandbredd, hjälp och support kan klara av. Det här hjälper oss att se till att alla som använder AO3 får bästa möjliga upplevelse. När du får ett mail med en inbjudan, klicka på länken i mailet för att komma till sidan där du kan skapa ett konto. Om du har fått en inbjudningslänk av en annan användare, borde du hamna på rätt ställe genom att klicka på den länken.

Jag driver ett arkiv som jag skulle vilja importera/backa upp på AO3. Vad behöver jag göra?

Jag driver ett arkiv som jag skulle vilja importera/backa upp på AO3. Vad behöver jag göra?

Kontakta Open Doors (Öppna dörrar) för att få tillgång till importeringsverktyget. Var vänlig låt oss veta från början om du har speciella behov – till exempel om du skulle vilja att vi tar över underhållet av den gamla domänen, eller om ditt arkiv innehåller multimedia-innehåll.

Fanlore

Vad är Fanlore?

Fanlore är en wiki – en webbsida skriven av flera författare – som alla fans kan bidra till. Vårt mål är att bevara både det historiska och det nuvarande tillstånd som våra fan-gemenskaper befinner sig i – verk av fans, fanaktiviteter, fanterminologi, enskilda fans och evenemang i fandom. För mer information, var god se Fanlore-sajten och vanliga frågor om Fanlore.

Vad innehåller Fanlores wiki?

Fanlore innehåller fandoms och transformativa verk av fans av alla slag. Vi vill vara värdar för bidrag från ett brett underlag av fans, eftersom de delar med sig av sina erfarenheter och historien om sina egna fan-gemenskaper.

Kommer ni att koppla samman fan-identiteter med riktiga identiteter i Fanlore?

Fanlore har en integritetspolicy som ser till att fans kan hålla sina fanpseudonymer skilda från sina riktiga namn om de så vill. Dessutom är OTW (Organisationen för Transformativa Verk) djupt engagerad i att skydda fans privatliv, vare sig de använder våra tjänster eller inte. Om en redigering har gjorts i wikin som kopplar samman din fanpseudonym med din verkliga identitet, och detta har gjorts utan ditt tillstånd, var god kontakta Fanlore så kommer vi att arbeta tillsammans med dig för att lösa problemet.

Ekonomi

Vem tjänar på att OTW finns?

Ekonomiskt sett, ingen; OTW (Organisationen för transformativa verk) är en ideell organisation, så alla eventuella intäkter går tillbaka in i organisationen för att stödja den verksamhet organisationen har. OTW har för närvarande ingen avlönad personal utan drivs av volontärer. Vår officiella policy gällande intressekonflikter är den som USAs skattemyndighet rekommenderar för ideella organisationer.

Var har OTW sitt säte?

OTW (Organisationen för transformativa verk) har sitt säte i delstaten Delaware i USA.

Varför behöver OTW pengar och vad kommer de att spenderas på?

OTW (Organisationen för transformativa verk) använder sina medel till att köpa varor och tjänster som organisationens volontärer inte kan bidra med, som drift och vissa administrativa kostnader. Sådana driftskostnader inkluderar inköp av programvara och serverutrymme för att skapa och driva arkivet. Administrativa kostnader inkluderar ett antal avgifter som är vanligt förekommande i ideella organisationer, som försäkring, avgifter för betalningar, deklarationstjänster och revision.

Vem bestämmer vad OTW lägger sina pengar på?

Styrelsen är ytterst ansvarig för dessa beslut som en del av dess skyldigheter. Kassören i styrelsen är specifikt ansvarig för att sätta upp och följa OTWs (Organisationen för transformativa verk) budget, men styrelsen måste genom omröstning godkänna såväl budgeten som eventuella oförutsedda kostnader. När det gäller mindre transaktioner delegerar styrelsen ansvaret till OTWs kommittér avseende vilka varor och tjänster som kan vara nödvändiga.

Hur gör jag för att ge en gåva till OTW? Kan jag göra det om jag inte bor i USA?

OTW (Organisationen för transformativa verk) kan ta emot gåvor från hela världen genom onlinedonationer, eller i form av en check som skickas till oss med posten. Detaljerad information finns på sidan Stöd OTW.

Vår betalningshanterare visar inte kortnummer eller bankkontonummer för OTW. Personliga checkar som vi får med posten måste innehålla kontoinformation, men den informationen kommer inte att sparas.

Är medlemskapet avdragsgillt på deklarationen?

Ja, i USA. Där har IRS (amerikanska motsvarigheten till Skatteverket) klassat OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som en skattebefriad, ideell organisation. En av fördelarna med vår status som icke-vinstdriven är att alla donationer som du gör till organisationen, inklusive din US$10 medlemsavgift, är avdragsgilla i USA. Faktiskt så är tidigare donationer också avdragsgilla, ända tillbaka till 5 September 2007, d.v.s. datumet som vi registrerades som företag.
Observera att donationer inte alltid är avdragsgilla om man är bosatt utanför USA. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor för att rådgöra om ifall en gåva till en amerikansk organisation, som i USA registreras som typ 501(c)(3), är avdragsgill enligt lokala lagar.

Hur skyddar OTW de personuppgifter som samlas in i samband med gåvor?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är skyldig att samla in viss information (som namn, adress o.s.v.) från givare för att leva upp till skattemyndighetens regler. Med tanke på att fans oftast använder pseudonymer för sin fan-verksamhet kommer OTW att hålla hårt i denna information och enbart uppge den för OTWs kassör och medlemmar i kommittén Utveckling och medlemskap. Fullständigt anonyma gåvor är bara möjliga att ge i form av kontanter.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda medlemmarnas investeringar?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är en ideell organisation som lyder under lagar och regler som dikterar dess skyldigheter att verka på ett sätt som lever upp till allmänhetens förtroende. OTW kontrolleras inte bara av sina medlemmar och fans utanför organisationen, utan även av amerikanska skattemyndigheten och delstaten Delaware, där vi har vårt säte.

Det finns ett antal ytterligare skyddsåtgärder. Missbruk av OTW-medel är bedrägeri och kan leda till åtal. Detta är en starkt avskräckande faktor. Användande av OTWs medel följer generellt vedertagna redovisningsprinciper med avseende på tillsyn och godkännande av kostnader. OTWs ekonomiska information granskas också av en oberoende tredjeparts-revisor från en CPA-firma varje bokföringsår. Slutligen är OTW skyldig att årligen lämna in Blankett 990 till amerikanska skattemyndigheten och på detta sätt rapportera organisationens ekonomiska aktiviteter.

Årliga revisionsberättelser och Blankett 990 finns offentligt tillgängliga på OTWs sida för Rapporter och styrdokument, så väl som på Ekonomikommitténs sida.

Juridiska frågor

Varför anser OTW att transformativa verk är lagliga?

Upphovsrätten är tänkt att skydda skaparens rätt till att göra förtjänst på sina verk under en tid, för att uppmuntra kreativt skapande och bred kunskapsspridning. Detta exkluderar dock inte andras rätt att svara på originalverket, vare sig det sker genom kritiska kommentarer, parodier, eller, som vi är övertygade om, transformativa verk.

I Förenta staterna begränsas upphovsrätten genom doktrinen “fair use” (ungefär “tillåten användning”). Rättsfallet Campbell v. Acuff-Rose hävdade att transformativ användning ges särskild hänsyn vid analys av “fair use”. Den som är intresserad av att läsa den detaljerade juridiska analysen kan finna mer information (på engelska) på sidan Legal Analysis på Fanlore.

Vad är “fair use”?

“Fair use” (ung. “tillåten användning”) är rätten att på något sätt använda upphovsrättsskyddat material utan att erhålla tillstånd eller betala. Det är en grundläggande begränsning i upphovsrättslagstiftningen som skyddar det fria ordet. “Fair use” är en amerikansk benämning, men alla upphovsrättslagar har någon sorts begränsningar som gör att upphovsrätt inte är samma sak som privat censur.

“Fair use” stödjer användning som (1) är icke-kommersiell och inte säljs för att inbringa förtjänst; (2) är transformativ och därmed lägger till ny innebörd och nya budskap till originalet; (3) är begränsad och inte kopierar hela originalet; och (4) inte ersätter original verket. Ingen av dessa faktorer är absolut nödvändig för “fair use”, men det är vår övertygelse att verk av fans som de som finns i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) enkelt kvalificerar sig som “fair use” utifrån samtliga av dessa faktorer.

Var står OTW när det gäller plagiering respektive fanfiction?

Det finns en skillnad mellan plagiering (det icke erkända användandet av någon annans ord som man utger för att vara ens egna), fanfiction (det erkända eller uppenbara lånet av element i en berättelse för att berätta en ny berättelse med fanfictionförfattarens ord) och citering (det erkända eller uppenbara användandet av små utdrag av någon annans verk).

Med “uppenbar” menar vi att även om en fanfictionförfattare inte lägger in en källhänvisning i sitt verk, så vet läsarna att det inte var hon som hittade på Wonder Woman, Voldemort eller frasen “Använd kraften, Luke.”

Plagiering är bedrägligt och förhindrar att originalförfattaren får äran för sitt originalverk. Fanfiction och citering är viktiga typer av “fair use” (tillåten användning) som erkänner originalförfattaren och hennes verk. OTW (Organisationen för transformativa verk) stödjer inte plagiering; vi stödjer fanfiction och citering.

Försöker OTW ändra lagen?

Nej. Rättspraxis på det här området är begränsad, men det är vår övertygelse att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen redan stödjer vår ståndpunkt att fanfiction är “fair use” (tillåten användning).

Vi söker vidga kunskapen om de rättigheter skapare av verk av fans har och minska förvirring och osäkerhet både hos dem som står på fansens sida och skaparnas sida vad gäller “fair use” som det är tillämpligt på verk av fans. En av våra förebilder är dokumentärfilmarnas redogörelse för bästa praxis gällande fair use, som har hjälpt till att klargöra vilken roll “fair use” spelar inom dokumentärfilmen.

Vilka är OTW:s juridiska partners?

Juridiska kommittén inom OTW (Organisationen för transformativa verk) konsulterar Stanford Fair Use Project och Electronic Frontier Foundation.

Stödjer OTW kommersialisering av fanfic?

Den uppgift OTW (Organisationen för transformativa verk) har är först och främst att skydda de skapare av verk av fans som arbetar enbart för glädjen det ger och fritt delar med sig av sina verk inom den gåvoekonomi som finns bland fans, som söker del i en gemenskap och vill relatera till andra fans och prisa och svara på de mediaverk de tycker om.

Dessa fans skapar livfulla och aktiva gemenskaper kring de verk de lovordar, de tenderar att lägga massor av pengar på originalverket och produkter associerade med det, och de uppmuntrar andra att också köpa. De konkurrerar inte med originalskaparens verk – om något hjälper de till att främja det.

En del transformativa verk cirkulerar legitimt på den kommersiella marknaden — parodier som The Wind Done Gone ( Borta med vinden berättad ur en slavs synvinkel), kritiska analyser som citerar ett original utförligt, “oauktoriserade guider” o.s.v. — detta är inte vad fanfictionförfattare och skapare av verk av fans generellt gör eller försöker göra. Vi vill bara hålla på med vår hobby och våra gemenskaper, och dela med oss av våra kreativa verk utan att ha ett ständigt överhängande hot om att en övernitisk jurist på något bolag ska börja skicka ut varningsbrev om varumärkesintrång, och därmed inte förlita sig på vad som är rätt juridiskt sett, utan på de stora pengar de har på sin sida.

Jag skapar verk professionellt. Försöker OTW förstöra min upphovsrätt?

Inte alls. OTW (Organisationen för transformativa verk) står inte i opposition till rätten till derivativa verk som låter upphovsrättsägare auktorisera exempelvis en filmatisering för den stora marknaden, eller låter en författare auktorisera en specifik person (som författarens son eller dotter) att publicera uppföljare kommersiellt. Naomi Novik, ordförande i OTW då organisationen grundades, är själv professionell författare med upphovsrättsskyddade verk och har en fot i båda lägren.

Kommer OTW:s projekt med juridisk rådgivning att vara villigt att hjälpa fans utanför USA, där andra upphovsrättslagar gäller?

Vi är definitivt villiga att hjälpa till om vi kan hitta någon med nödvändig rättslig kunskap. Som tur är satsar våra vänner på Electronic Frontier Foundation (EFF) stort på att utveckla global juridisk expertis, och vi planerar att vända oss till dem i sådana situationer. I varje situation, vare sig det gäller USA eller något annat land, kommer vi att se efter vad vi kan göra utifrån fakta och våra resurser.

Vilka är era planer på ett testfall?

Vi har inga planer på något testfall. Vi fokuserar på att bygga relationer med juridiska rådgivningsgrupper som EFF och att utveckla egna juridiska resurser.

Något av det mest spännande och positiva inom upphovsrätt på senare tid har varit utvecklande av “bästa praxis”, principer och procedurer som fastslår vad som gäller som “fair use” (“tillåten användning”) enligt en gemenskap av kreativa användare. Bästa praxis kan framgångsrikt försvara rättigheter enligt “fair use” även utan en rättsprocess —se redogörelse för bästa praxis gällande fair use, på engelska. Vår ståndpunkt är att, som minimum, verk av fans är “fair use”, och OTW kommer att försvara den ståndpunkten, precis som dokumentärfilmarna använder sin bästa praxis för att göra filmer och genomföra affärer utan rättstvister.

Om fanfiction är legitimt, betyder inte det att förlag och studios kan producera derivativa verk utan kompensation till originalförfattarna?

Nej. Vinstintresse spelar roll, och graden av transformativ kvalité spelar roll: att berätta historier runt en lägereld, att fritt dela med sig av fanfiction utan vinstintresse, att summera handlingen i en bokrecension eller att göra en dokumentärfilm om fans är inte samma sak som när ett större kommersiellt derivativt företag gör en stor TV-serie av en roman.

Jag bor inte i USA. Finns det en motsvarighet till “fair use” (ung. tillåten användning) i mitt land? På vilket sätt kan den skilja sig från “fair use” i USA?

De flesta länder har undantag i upphovsrätten för olika ändamål. I Europa är den vanligaste termen “fair dealing” (god sed). Olika länder behandlar upphovsrätt och undantag på olika sätt.

Som exempel, i Kanada är parodi inte ett specifikt erkänt försvar mot upphovsrättsintrång, men det kan vara god sed under rätt omständigheter. Australien har begränsat skydd när det gäller kommunikationsfrihet. The Gowers Review of Intellectual Property in the UK förväntas frambringa ändringar i Storbritanniens lagar angående parodi och transformativ användning.

Med andra ord är det komplicerat. Och det förändras hela tiden.

Om mitt verk publiceras i OTW:s Archive of Our Own (Vårt eget arkiv), vad gäller – lagen där jag bor, eller amerikansk lag om “fair use”?

Eftersom OTW (Organisationen för transformativa verk) och dess servrar är baserade i USA anser vi att amerikansk lag gäller för innehållet i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), även om skaparen av verket bor eller är medborgare i ett annat land. Dock gör olika länder olika anspråk när det gäller hur långt deras lagar sträcker sig. Ditt ursprungslands lagar gäller troligtvis för dig. Det är möjligt att vissa delar av OTW:s policy är bredare, eller kanske mer restriktiva, än lagarna i en specifik jurisdiktion.

Andra organisationer som betjänar en internationell publik hanterar de olika juridiska regler som gäller där deras användare lever, arbetar och agerar. Creative Commons, till exempel, har utarbetat en flerstegsprocess för att “internationalisera” sina licenser genom att både översätta licenserna språkligt och anpassa dem juridiskt för särskilda jurisdiktioner.

Idealiskt skulle vi vilja utveckla en liknande process inom OTW, men för närvarande är vi nöjda med att samarbeta med våra vänner på EFF när vi deltar i juridisk rådgivning utanför USA. Om du vill arbeta med juridiska frågor eller upplysning som gäller andra länder än USA, vänligen kontakta volontärkommittén.

Jag är en professionell skapare av verk. Ska jag undvika att läsa eller ge erkännande åt verk av fans baserade på mina verk?

Detta är ett personligt beslut. Om du kommer att bli upprörd av att läsa, se eller titta på verk av fans som är baserade på dina egna verk, låt bli.

Författare får ibland rådet att undvika att läsa eller ge erkännande åt fanfiction som transformerar deras egna verk, eftersom det teoretiskt är möjligt att en författare kan läsa en berättelse, sedan skriva något liknande, och bli anklagad av fanfictionförfattaren för att ha kopierat dennes verk. Det finns många anledningar att räkna bort den risken, inte minst för att USA:s rättspraxis är helt på den första författarens sida: ingen domstol kommer att vara mottaglig för ett anspråk på att ett senare verk av ursprungsförfattaren i samma serie gör intrång på verket av fans. Dessutom, när människor börjar från samma utgångspunkt är det inte alls förvånande om de kommer fram till liknande idéer — men USA:s upphovsrättslagstiftning skyddar det specifika uttryckandet av en idé, inte idéerna som sådana. Även om ett verk av fans liknar ett senare verk i samma serie, så räcker inte liknande idéer (som t.ex. hur magi med trollstav fungerar i Harry Potter) för ett upphovsrättsanspråk.

Att man inte kan vinna tar dock inte bort möjligheten att någon kan hota med stämning. Verkligheten är att det inte behövs ett verk av fans för att generera ett hot! Om en författare läser brev från fans eller online-recensioner kan han eller hon påträffa ett fans idéer om vad som borde hända med karaktärerna; om författaren läser andra böcker kan han eller hon påträffa en handling eller en karaktär vederbörande kan komma att använda senare. Faktum är att det typiska upphovsrättsanspråket mellan författare gäller anspråk på att ett verk har kopierat ett annat, till synes orelaterat, verk.

Uppgiften för OTW (Organisationen för transformativa verk) inkluderar att förklara skillnaden mellan idéer och uttryck. Massor av folk kan ha samma idé om vad som borde hända i nästa säsong av House; men om de alla skriver olika berättelser som uttrycker idén på olika sätt, då gör inte dessa berättelser intrång på varandra.

Donationer och medlemskap

Hur kan jag ge en gåva till OTW?

För att ge en gåva, gå till vårt gåvoformulär.

Tack för ditt stöd! Om du har frågor eller har svårt att fullfölja gåvan, vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap.

Kan jag använda en check för att ge en gåva? Vart skickar jag den?

Ja, om du bor i USA. Tyvärr kan vi för närvarande inte ta emot checkar från andra länder. Vänligen fyll i vårt gåvoformulär, välj alternativet “Jag betalar med check” och skicka din check till:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Det kan ta upp till tre veckor för checkar att bli inlösta. Om det är något du undrar över, vänligen kontakta teamet Utveckling & Medlemskap.

Kan jag ge en gåva i kontanter eller med postanvisning?

Ja, om du ger din gåva i amerikanska dollar, men kontanter eller postanvisningar kan bara tas emot som en icke medlemskapsgrundande gåva. För medlemskap måste vi kunna koppla din betalning till ett bankkonto eller kreditkort så att vi kan verifiera när vi håller val att du är en riktig människa och en enskild person.

För att ge en gåva, skicka pengarna till:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap.

Kan jag ge en gåva i andra valutor än amerikanska dollar?

Ja, du kan ge en gåva online via vårt gåvoformulär. (Observera att vi inte kan ta emot kontanter eller checkar i andra valutor än amerikanska dollar). När du ger via vårt online-formulär blir du ombedd att ange beloppet i amerikanska dollar på formuläret; du kan sedan välja att genomföra betalningen med ett kreditkort eller via PayPal.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling & Medlemskap eller PayPals support om du behöver mer hjälp.

Är gåvor till OTW avdragsgilla i deklarationen?

Ja, i USA. Där har IRS (amerikanska motsvarigheten till Skatteverket) klassat OTW (Organisationen för transformativa verk) som en skattebefriad, ideell organisation. En av fördelarna med vår status som icke-vinstdriven är att alla donationer som du gör till organisationen, inklusive din medlemsavgift på 10 US$, är avdragsgilla i USA. Till och med tidigare donationer är avdragsgilla, ända tillbaka till 5 september 2007, d.v.s. datumet som vi registrerades som organisation.
Observera att din gåva inte nödvändigtvis är avdragsgill om du är bosatt utanför USA. Ta kontakt med ditt lokala skattekontor för att rådgöra om huruvida en gåva till en amerikansk organisation, som i USA är registrerad som typ 501(c)(3), är avdragsgill enligt de lagar som gäller där du bor.

Varför ber ni om namn och adress i gåvoformuläret? Kan jag ge en anonym gåva?

För att en gåva ska kunna kvalificera för medlemskap behöver vi av juridiska skäl kunna koppla varje gåva till en specifik person, detta för att undvika att en och samma person ger flera gånger och därmed får rätt att rösta flera gånger (Läs Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val? här nedanför för att få veta mer.)

Din information är trygg hos oss, och vi är mycket noga med datasäkerhet. Vi kommer aldrig att länka samman din juridiska identitet med din fan-identitet. Vänligen läs vår Integritetspolicy för mer detaljerad information.

Om du vill ge en gåva utan att uppge en adress så kan du ge en icke medlemskapsgrundande gåva i kontanter eller via postanvisning (endast i amerikanska dollar). Vänligen läs Kan jag ge en gåva i form av kontanter eller postanvisning? här ovanför.

Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap om du har fler frågor.

Vad är skillnaden mellan en medlemskapsgrundande och en icke medlemskapsgrundande gåva?

En medlemskapsgrundande gåva gör dig till medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk), vilket innebär att du kan rösta i våra årliga styrelseval. För mer information om hur våra val går till, vänligen besök sidan OTWs val eller kontakta Valberedningen.

En icke medlemskapsgrundande gåva är mycket uppskattad, men den gör dig inte till medlem i OTW och ger dig inte rätt att rösta.

Varför behöver ni en medlemsavgift för att ge någon rätt att rösta i OTWs val?

Liksom många icke vinstdrivande organisationer använder OTW (Organisationen för transformativa verk) en medlemsavgift som ett enkelt, lätt verifierbart, villkor för att försäkra sig om att varje medlem är en enda person. Annars skulle en person kunna skapa ett antal medlemskonton för att få flera röster i våra val.

Dessa avgifter går också till stöd för OTW – till att betala för våra driftskostnader både till organisationen och alla våra projekt, så att vi inte behöver annonsera eller ta ut avgifter från användare. Vi vill att minimigåvan ska vara liten för att se till att den inte är ett hinder för någon som bryr sig om organisationen, men vi hoppas att de flesta medlemmarna ska ge mer om de kan!

Kan jag köpa ett gåvomedlemskap åt någon annan?

För att vi ska kunna se till att alla röstande medlemmar i OTW (Organisationen för transformativa verk) verkligen är riktiga personer och hålla rättvisa val, så kan vi inte tillåta gåvomedlemskap. Du får gärna ge gåvor för att hedra andra via vårt formulär, men dessa gåvor kommer inte att ge dem status som medlemmar.

Innebär medlemskap att jag får en inbjudan till AO3?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte sammanlänkade på något vis. För att få ett konto på AO3 behöver du anmäla dig till inbjudningskön. Gåvor till AO3 hjälper oss att hålla AO3 igång, så vi välkomnar ditt stöd, men vi vill erbjuda AO3 som en kostnadsfri tjänst för alla. Det finns ingen koppling mellan enskilda gåvor och konton på AO3.

Om du har frågor om AO3-inbjudningar, vänligen kontakta AO3 Support.

Kommer mitt OTW-medlemskap att vara knutet till mitt AO3-konto?

Nej, medlemskap i OTW (Organisationen för transformativa verk) och konton på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) är inte knutna till varandra på något sätt. OTW stödjer starkt fans rätt att skilja på sin identitet som fans och sin identitet utanför fandom. Vi kommer aldrig att koppla samman dessa, och de databaser som innehåller information om medlemskap och AO3 konton är helt separata. Hur vi lagrar och använder dina uppgifter styrs av vår Integritetspolicy.

Hur länge varar medlemskapet? Hur vet jag om jag får rösta?

Ditt medlemskap gäller under ett år räknat från när du gav din senaste gåva. Om du väljer att bli medlem i OTW och din gåva tas emot innan sista datumet för det årets val, som publiceras av OTWs valberedning, så är du röstberättigad.

Om du är osäker på när du senast gav en gåva, kontakta teamet för Utveckling och medlemskap. Om du har frågor om sista datumet som du kan lämna en gåva på eller om valprocessen, var god och kontakta valberedningen.

Till vad går min gåva? Hur använder OTW sina pengar?

Din gåva stödjer driften av OTW (Organisationen för transformativa verk) och dess projekt. Alla i organisationen är volontärer, så de mesta av våra kostnader går till att hålla igång våra projekt.

För att lära dig mer om vilka kostnader vi haft nyligen och vår föreslagna budget, ta del av följande:

Om du har fler frågor, vänligen kontakta teamet Utveckling och medlemskap.

Kan jag ge en gåva som är öronmärkt för ett visst OTW-projekt eller en viss kostnad?

För närvarande finns inget sätt att öronmärka gåvor för ett visst projekt inom OTW (Organisationen för transformativa verk) eller för att täcka en viss typ av kostnad. Det finns flera typer av kostnader som inte är projektspecifika och som relaterar till organisationen i sin helhet, till exempel mjukvaran våra volontärer använder för att hålla möten och planera, server-hostingen som gäller både vår interna dokumentation och innehåll på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), och brandväggen som skyddar Fanlore, AO3 och det vi lagrar för internt bruk. Gåvor går till att hålla igång allt detta, såväl som andra OTW-projekt.

Hur gör jag för att få en summering av mina gåvor under innevarande bokföringsår?
Vad är en tackgåva? Hur gör jag för att få en?

Tackgåvor är valfria artiklar som du kan välja att få om du ger en gåva som överstiger 40 US$. Listan med gåvor uppdateras regelbundet. Vänligen ta del av vårt gåvoformulär för att få veta vad som finns att välja på just nu.

Jag har satt upp en återkommande gåva. Kan jag få en tackgåva när totalsumman för mina gåvor kommer upp i rätt belopp?

Javisst! Vänligen kontakta teamet för Utveckling och medlemskap och berätta vilken gåva du vill ha, så skickar vi den till dig när du kommer upp i det aktuella beloppet.

Hur kan jag sätta upp en återkommande gåva (ge __ US$ var __ månad)? Kan återkommande gåvor räknas ihop och gälla för medlemskap?

Gå till vårt formulär för Återkommande gåvor för att sätta upp en återkommande gåva.

Ja, om du markerar medlemskapsalternativet kommer återkommande gåvor att räknas ihop och gälla för medlemskap.

Hur kan jag avsluta eller ändra beloppet för en återkommande gåva som jag satt upp tidigare, eller ändra det kreditkort som används?

För att avbryta din återkommande gåva, välj ditt senaste bidrag i PayPal och gå till “Manage payments for…,” (Hantera betalningar till…,” eller gå till fliken Payments (Betalningar) på sidan med inställningar i PayPal. Det är inte möjligt att ändra beloppet i en återkommande gåva. Istället behöver du säga upp gåvoåtagandet och sätta upp ett nytt. Vänligen kontakta teamet Utveckling och medlemskap för att få hjälp med denna process.

För att kunna ändra vilket kreditkort som används för en gåva behöver du ändra transaktionsdetaljerna för PayPal. Vänligen konsultera PayPals hjälpfunktion för att få hjälp med detta.

Om jag ger en gåva för att hedra någon, kommer den personen att få veta det?

Nej. Det är frivilligt att lägga in en e-postadress i “In Honor of” (för att hedra)-sektionen i gåvoformuläret och det genererar inte något meddelande, men den som hedrats med en gåva kommer få all generell e-post som sänds till alla givare.

Jag kan inte ge något just nu, men vill gärna stödja ert arbete. Kan jag anmäla mig som OTW-volontär i stället?

Alla lediga tjänster som man för närvarande kan söka till finns på sidan Anmäl dig som volontär. Om en volontärtjänst du är intresserad av inte finns med på listan just nu, så besök sidan igen senare, och håll utsikt efter nya vakanser. Vi kommer alltid att publicera information om nya vakanser där nyheter från OTW (Organisationen för transformativa verk) finns.

Open Doors (Öppna dörrar)

Vad är Open Doors-projektet (Öppna Dörrar) för något?

OTW:s (Organisationen för Transformativa Verks) projekt Open Doors (Öppna Dörrar) är dedikerat åt att bevara verk av fans för framtiden. Vårt specifika mål är att bevara de projekt av fans som annars kan gå förlorade på grund av brist på tid, intresse eller resurser hos den nuvarande ansvarige.

Vänligen se Öppna Dörrars hemsida för mer information, inklusive Öppna Dörrars vanliga frågor (FAQ).

OTW Website

Vem har översatt den här webbplatsen?

OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) översättare arbetar på två nivåer: översättningspersonal och språkteam. Personalen koordinerar översättningsuppdrag och samverkar med de andra kommittéerna. Språkteamen varierar i storlek (men har alltid minst en översättare och en betaläsare) och består av volontärer som talar ett språk annat än engelska, antingen som modersmål eller flytande.

Utöver den här webben hjälper översättarna också till att göra andra OTW-projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) tillgängliga för en internationell publik.

Varför finns en del innehåll bara tillgängligt på engelska, och inte på det språk jag valde?

Den här webbplatsen översätts av volontärer på deras fritid. Vi bestämde oss för att släppa kärninformationen på de respektive språken så fort som den var redo, trots att översättningen av hela webbplatsen inte är klar än. Vi arbetar på att efter hand göra all information tillgänglig för dig, men vänligen förstå att detta tar tid.

Fick du inte svar på din fråga?

Vänligen kontakta oss med dina frågor, så besvarar vi dem mer än gärna.

Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer)

Vad är syftet bakom Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer)?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) ska ge utrymme för analys av individuella transformativa verk och den större fandom-kulturen som verket kommer ifrån, hjälpa till med att demonstrera det sociala, bildande och estetiska värdet av fandom och verk av fans.

TWC hjälper fans som är intresserade av att ta del av fandom på ett mer teoretiskt och akademiskt sätt att dela med sig av sin vetenskapliga noggrannhet till en större gemenskap, att förbättra kommunikationen mellan fans och den akademiska världen, samt ge en teoretisk bakgrund för OTW:s (Organisationen för transformativa verk) uppdrag att förklara och bevara fandom och transformativa verk av fans. Tidskriften kommer också att förklara sammanhanget för särskilda verk i syfte att underlätta etableringen av verk av fans som en kreativ konst i sin egen rätt.

Hur ofta ges TWC ut?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) ges ut två gånger om året, 15 mars och 15 september.

Hur kan jag skicka in till TWC?

Detaljerade riktlinjer för inlämning på nätet finns tillgängliga på hemsidan för Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer).

Vi välkomnar inlämningar från alla så länge bidraget följer TWC:s inriktning och omfattning.

Vilken typ av artiklar publicerar TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) publicerar fackgranskade vetenskapliga artiklar om transformation i bred bemärkelse, om fan-engagemang med olika typer av texter och om fan-gemenskap; redaktörsgranskade meta-artiklar och personliga essäer; bokrecensioner och intervjuer.

Vad använder TWC för upphovsrätt?

Från och med Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) Nr. 25, licensieras essäer under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens. En förklaring av tidskriftens resonemang finns i ledaren från den 15 september 2017, Copyright and Open Access.

Den här licensen tillåter såväl icke-kommersiell som kommersiell användning med erkännande. Därför behöver inte enheter, till exempel förlag, som vill göra nytryck av artiklar (även för kommersiella ändamål) något upplåtelseavtal.

TWC Nr. 1 till och med 24 licensieras under Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported Licens. För Nr. 1 till och med 24, är det TWC och inte författaren som innehar upphovsrätten. Vem som än vill mångfaldiga innehåll i vinstsyfte, även författare, måste inhämta tillstånd från TWC. Sådant tillstånd beviljas vanligtvis utan kostnad.

Förfrågningar lämnas till redaktören.

Varför tillhandahåller inte TWC PDF-kopior av sina artiklar?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är en multimedia-tidskrift som publicerar skärmdumpar, inbäddade videor, och använder hyperlänkar, måste tidskriften finnas online. PDF-filer kan inte återge den interaktiva upplevelsen på samma sätt.

Dessutom, eftersom TWC har upphovsrätt under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens, kanske fans vill ändra tidskriften genom att göra PDF-filer av innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten. Så länge som dokumenten visar orginalkällans URL, och så länge som den som lägger upp filerna inte tjänar pengar på dem, så är denna aktivitet tillåten under CC-licensen. Faktum är att TWC uppmuntrar sådan fan-aktivitet.

Slutligen vill TWC motverka vikten som högre utbildningsinstitut lägger på utskriftsmedia. Om vi skapade officiella PDF-filer, så skulle dessa dokument, istället för de som är tillgängliga online, behandlas som auktoritativa enbart på grund av förmånen tryckt material ges i den akademiska förlagsbranschen – och ändå kommer PDF-filerna alltid att vara en andra klassens statisk bild av ett interaktivt dokument.

Volontärarbete

Största delen av informationen på era webbplatser är på engelska. Kan jag vara volontär även om engelska inte är mitt modersmål?

Absolut! Vi välkomnar väldigt gärna volontärer från hela världen och från alla etniciteter. Organisationen arbetar för en internationell gemenskap och har därmed användare och medlemmar som inte har engelska som modersmål, och flera av våra kommitteér och projekt har nytta av volontärer som är flerspråkiga. Engelska är det officiella språket för organisationen som helhet, så du kommer att behöva kunna arbeta och kommunicera på engelska (men det måste inte vara perfekt!). Om du tvekar att söka som volontär på grund av språkfrågor, kontakta Volontärer och Rekrytering så kontaktar de ordföranden för den aktuella kommittén.

Kan jag vara volontär inom flera områden?

Ja, många av medarbetarna inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har flera roller. Dock ber vi dig se över den tid som kommer att krävas av de roller du är intresserad av och den tid du har att ge organisationen. Det kan vara positivt för både volontärer och OTW att en person har flera roller, men vi vill även se till att att vi inte lägger för mycket ansvar på enskilda personer. Alla våra beskrivningar av nya tjänster innehåller en uppskattad tid som tjänsten kräver. Detta är till för att underlätta för dig som sökande. Det är även bra om volontärer diskuterar eventuellt extra ansvar med sin kommittéordförande.

Måste jag vara på en specifik plats för att vara volontär?

Alla OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) volontärer arbetar på nätet, så du behöver inte vara på en speciell plats. Så länge du har tillgång till internet är du på rätt plats (och du får arbeta med människor från hela världen).

Vad händer efter att jag har skickat in en ansökan?

Det beror på vilken typ av roll du är intresserad av. Efter att du har skickat in din ansökan kommer sidan att visa information om vad nästa steg är, och du kommer att få ett automatiskt bekräftelsemail.

Roller som har många lediga platser (t.ex en stor volontärgrupp, som översättning eller taggorganisering):
Volontärer och Rekrytering kommer att skicka vidare ansökningarna till ordföranden i den relevanta kommittén och/eller till ledarna för volontärgrupperna. Ordföranden kommer sedan att intervjua de sökande för att se om de skulle passa i organisationen. Vi meddelar alla hur det har gått med deras ansökan så fort vi kan.

Roller där man bara söker ett specifikt antal personer (t.ex. en personalroll): Volontärer och Rekrytering sparar alla ansökningar och skickar dem till den relevanta ordföranden efter ansökningsperiodens slut. Ordföranden intervjuar därefter alla sökande för att se vem som passar bäst för rollen. Vi meddelar alla hur det har gått med deras ansökan så fort vi kan.

Jag har inte den kunskap eller erfarenhet som de tillgängliga tjänsterna frågar efter. Kan jag söka ändå?

Vi välkomnar nya volontärer som vill få erfarenhet, men en del av våra roller kräver viss kunskap och erfarenhet. Vår möjlighet att ta in nybörjare för en viss roll bestäms även av hur många erfarna volontärer det finns som kan lära upp dem. Vilken erfarenhet och tid som krävs för rollen står alltid i rollens beskrivning.

Vi uppmanar dig att fortsätta hålla utkik på volontärsidan efter roller som passar dina kvalifikationer. Om du har frågor om kvalifikationerna för en roll ber vi dig kontakta Volontärer och Rekrytering.

Jag är intresserad av en roll som inte finns bland dem som söks just nu. Kan jag söka ändå?

Just nu tar vi endast emot ansökningar för de angivna rollerna. En del av vår process är att bara rekrytera för roller där det behövs nya volontärer och där det finns erfarna medarbetare som har tid att träna dem och få in dem i gruppen. Dock uppmanar vi dig att hålla utkik efter annonser om det du vill arbeta med på volontärsidan och även på nyhetssidan för OTW (Organisationen för Transformativa Verk). Om du har mer specifika frågor kring roller kan du kontakta Volontärer och Rekrytering.

Måste jag använda samma namn som jag för närvarande använder i fandom eller på AO3 om jag vill bli volontär? Måste jag använda mitt existerande AO3-namn för att bli taggorganiserare?

Du är välkommen att använda vilket namn du vill som volontär. Några volontärer vill koppla ihop sitt volontärarbete med sin fandom-identitet och andra vill använda sig av sitt riktiga namn, särskilt om de tänker använda sin arbetserfarenhet i sitt CV. Du får välja vilket du vill, eller välja ett helt nytt namn.

Om du blir antagen som volontär inom taggorganisering men inte vill knyta ditt volontärarbete till ditt existerande konto kan du be dina ordförande att skicka dig en inbjudan som du kan använda för taggorganiseringen. Om du vill använda ditt existerande konto behöver det inte matcha ditt namn i OTW (Organisationen för Transformativa Verk), men du bör vara medveten om att ditt OTW-namn kan vara länkat till ditt namn på Archive of Our Own-AO3 (Vårt Eget Arkiv) under ditt organiseringsarbete.

Observera att några få roller kräver att du använder ditt juridiska namn, eftersom de innebär samarbete med utomstående organisationer. Detta kommer alltid att stå angivet i beskrivningen av tjänsten eller i mallen för ansökan.

Jag har skickat in en ansökan men inte hört något. Vad gör jag?

Alla inskickade ansökningar ska få ett automatiskt e-postsvar som förklarar nästa steg i processen. För att försäkra dig om att du får det ber vi dig se till att ditt e-postprogram inte behandlar e-postmeddelanden från *@transformativeworks.org som skräppost

Om du inte har fått det automatiska svarsmeddelandet inom 48 timmar ber vi dig se efter bland skräpposten och om det inte finns där, var vänlig meddela [email protected]. Ange vilken tjänst du sökte och vilket namn du uppgav i din ansökan.

Behöver jag något speciellt program eller en speciell enhet för att arbeta som volontär?

Du kommer att behöva ha tillgång till en tillförlitlig internetanslutning då vi använder webbaserade program och e-post för att kommunicera. Vissa roller kan kräva tillgång till olika webbplatser eller program. Tillgång till dessa verktyg är gratis eller betalas av OTW (Organisationen för Transformativa Verk).

Finns det någon minimiålder för att bli volontär?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) kan bara acceptera volontär-ansökningar från personer som är över 16 år. Vissa roller och kommitteér kan ha krav på kvalifikationer som begränsar deltagandet till personer som är 18 år eller äldre.

Får jag betalt för att arbeta som volontär?

Nej, ingen inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) får pengar för sitt arbete.

Finns det tillgänglighetsaspekter på att vara volontär?

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) använder flera externa verktyg som t.ex. Basecamp och Campfire som kanske inte fungerar med vissa hjälpmedel. Vårt arbete är mestadels text-baserat och vissa roller är extremt stressiga och kräver omedelbar social interaktion på nätet i form av textbaserad chatt.

Om det är något speciellt du funderar på när det gäller tillgänglighet, var vänlig kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig.

Jag har frågor om volontärarbete som inte är besvarade här.

Kontakta Volontärer och Rekrytering via kontaktformuläret så hjälper vi dig gärna och svarar på dina frågor, vanligtvis inom en vecka. (Om du skickar en fråga som inte är på engelska kan det ta längre tid, cirka en vecka extra.)