Fokus på Juridisk Rådgivning

OTWs Juridiska team arbetar varje dag för att försvara fandoms rätt att skapa verk. De arbetar för att förebygga orättvisa avstängningar och stämningar mot fans, för att se till att undantag finns för att skydda fans rättigheter, och för att delta i juridiska fall som kan ha påverka fandom. För att stötta vårt juridiska stödarbete, vänligen donera.

Vårt juridiska team hjälper även fans genom att besvara deras frågor om tillåten användning och rättigheter som innehållsskapare, liksom genom att publicera inlägg om förändringar i lagstiftning. De deltar i paneler om “remix”-kultur, vad tillåten användning innebär och hur fankultur kan hjälpa innehållsskapare att finna sina röster och utveckla nya förmågor.

OTWs juridiska rådgivning arbetar främst inom USA men har även grenat ut sig för att försvara tillåten användning i resten av världen, bland annat i Europa, Sydafrika och Australien. Om du bor i USA kan vår juridiska komitté ha hjälpt dig ifall du:

  • Cosplayar (Star Athletica v. Varsity Brands)
  • Skapar fanvideor (“Handbok” för fanvideor från Paramount/CBS)
  • Har använt ordet “fandom” (Ansökan för att ta bort varumärkesskyddet på ordet “FANDOM”)
  • Skriver fiktion om riktiga personer (Davis v. Electronic Arts)
  • Har skapat en remix (Ansökan om att tillåta undantag från DMCA för ickekommersiella remixer)

Arbete som Juridisk Rådgivning har gjort i år relaterat till olika typer av fanaktivitet: cosplay (Star Athletica vs Varsity Brands), skrivande (Davis vs Electronic Arts, ansökan om att avsluta varumärkesskyddet på 'Fandom'), media (juridiskt ramverk för Remix-paneler, 'handbok' för fanvideor från Paramount/CBS).

Du kan hitta mer information om deras arbete genom att besökaDen juridiska sidan på vår hemsida och stödja deras arbete genom att donera idag!

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.