Fler ändringar i ansvarsområden för Support och Policy & Missbruk

Vi fortsätter vårt arbete med att få bättre balans i de ansvarsområden som Support och Policy & Missbruk har och vi flyttar nu bort ytterligare två frågor från Policy & Missbruk till Support:

Närmsta fan-anhörig

Detta är en tjänst som vi erbjuder, som låter en på förhand bestämd person ta över ditt konto om du dör eller blir oförmögen att själv sköta kontot. För att lära dig mer om programmet Närmsta fan-anhörig kan du läsa om det i våra Vanliga frågor om användarvillkor. Observera att om du har en förfrågan om närmsta fan-anhörig som är på gång, så kommer Policy & Missbruk att göra färdigt de ärenden som de redan har fått.

I fortsättningen, om du vill skapa en närmsta fan-anhörig eller behöver ändra eller aktivera en som redan finns, var vänlig kontakta Support.

Dubbletter av verk

Ibland kan det bli någon bugg eller annat fel som gör att ett verk publiceras flera gånger. Du kan rapportera detta till vårt Support-team, som undersöker och tar ner exakta dubbletter. Observera att ett verk som har ett delvis annat innehåll (som t.ex. är redigerad eller omskriven version av ett annat verk) inte kommer att betraktas som exakta dubbletter.

Om du vill rapportera verk som är exakta dubbletter av varandra, var vänlig att inkludera länkar till båda eller alla verken i fråga i din rapport till vårt Support-team. Vi hoppas att dessa förändringar kommer att vara till hjälp för att låta våra medlemmar i Policy & Missbruk ägna mer av sin tid och energi åt andra typer av ärenden!


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.