Fira slutet av vår strategiska treårsplan!

I januari 2017 sjösatte OTW (Organisationen för transformativa verk) sin första strategiska plan någonsin. Avsikten med en strategisk plan är att styra organisationens övergripande inriktning: att definiera vad vi vill uppnå och hur vi vill arbeta mot det. En strategisk plan är en grundpelare för såväl ideella organisationer som vinstdrivande företag, och för OTW var det särskilt viktigt eftersom vi gick från att vara en liten nystartad grupp, till en växande organisation med massor av rörliga delar och ett Hugopris-vinnande projekt.

Nu är de tre åren till ända, och vi har arbetat hårt arbete för att göra den strategiska planen framgångsrik. När vi avslutar den här planen och blickar mot framtiden skulle vi vilja dela med oss av några exempel på vad vår strategiska plan hjälpt OTW att uppnå.

Vad har OTWs första strategiska plan gjort för organisationen?

För enskilda komittéer:

Alla (eller nästan alla) OTWs komittéer är nu klara över och har dokumenterat:

 • Vilken komitténs roll i organisationen är (ansvarsområdesbeskrivningar),
 • Vilka förväntningarna är på deras ordförande, och hur de ska lära upp en ny ordförande (uppdragsbeskrivning och utbildningsplan för ordförande/ledande positioner),
 • Hur de skaffar och utbildar nya medarbetare (rekryteringsplaner),
 • Hur de listar ut och kommunicerar hur mycket pengar de behöver per år (budgetar),
 • Vilka deras mål är för den närmsta framtiden och hur de avser att uppnå dem (färdplaner),
 • Vad det vanliga, ständigt pågående arbetet i deras komitté är och hur det ska uppnås (interna wikisidor).

För styrelsen:

Den strategiska planen har stöttat styrelsen med att:

 • Förtydliga styrelsemedlemmarnas uppgifter (dokumentation av ansvarsområden och roller),
 • Klarlägga hur nya styrelsemedlemmar får tillgång till den information de behöver (utbildningsplan för styrelsen),
 • Diskutera framtiden för OTWs ledningsstruktur, och ta fram förslag för hur den kan förbättras (undersöka olika styrelseformer och ny verksamhetsplan).

För hela organisationen:

Den strategiska planen har stöttat OTW i sin helhet med att ta fram:

 • Årsbudgetar,
 • Tydliga ekonomiska riktlinjer som följer bästa praxis för icke-vinstdrivande organisationer,
 • Mål för hur mycket pengar vi bör ha i reserv, och vad vi vill att våra insamlingskampanjer ska uppnå,
 • En process som våra projekt kan använda för att skapa mål för framtiden och för att dokumentera vad de åstadkommit,
 • En rapport om volontärers synpunkter på OTW-träffar, som för tillfället diskuteras i styrelsen.

Tack!

OTWs volontärer har alla arbetat tillsammans för att nå de här målen, och vårt arbete är möjligt tack vare allt stöd och donationer från våra medlemmar och användare.

Ett stort tack till alla OTWs volontärer och intressenter!

Announcement, News of Note

Comments are closed.