Finanse OTW: Zaktualizowany Budżet 2019

Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) opublikowała swój budżet na 2019. Wraz ze zbliżającym się końcem roku, chcielibyśmy zaktualizować informacje dotyczące naszej aktywności finansowej na jego resztę, a także postępu i zmian w naszych planach.

Nasz zespół Finansów kontynuuje śledzenie działalności finansowej OTW, przygotowuje sprawozdania finansowe i raporty oraz upewnia się, że wszystko odpowiada rachunkowym standardom i regulacjom. Pracowaliśmy nad poprawieniem i udokumentowaniem naszych procesów, pomagaliśmy zaplanować finansową przyszłość OTW i jesteśmy blisko zamknięcia corocznego audytu naszych sprawozdań finansowych z 2018 roku.

Bez dalszej zwłoki, oto nasz zaktualizowany budżet na rok 2019 (po więcej informacji pobierz arkusz budżetu):

Wydatki w 2019

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum (AO3): 74,2%. Drzwi Otwarte: 0,3%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,4%. Fanlore: 2,3%. Wsparcie Prawne: 1,1%. Promocja na konwentach: 0,1%. Administracja: 11,2%. Zbieranie funduszy: 10,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

Wydano 74 984,28 USD; pozostało 252 698,05 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 74 984,28 USD z kwoty całkowitej 334 351,23 USD.
 • 74,2% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje ono większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony oraz przeróżne licencje związane z systemem (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Tegoroczne planowane wydatki na AO3 zawierają 30 000 USD na koszty kontraktorów za wprowadzanie aktualizacji i sprawdzanie bezpieczeństwa, z czego 15 000 USD zostało już wydane na aktualizację Ruby dla Archiwum.
 • Dodatkowo, wydatki AO3 zawierają znaczący remont serwerów na całkowitą kwotę około 177 000 USD. Nowe zwirtualizowane systemy zastąpią obecne wyposażenie, co znacząco ułatwi testowanie i wdrażanie kodu. Stare serwery zostaną ponownie wykorzystane jako magazyn dla nowych serwerów. Inne nowe serwery powiększą pojemność Archiwum tak, by móc wyświetlać użytkownikom strony i rezultaty wyszukiwań z mniejszą ilością problemów z połączeniem.
 • Inne przewidziane koszty zawierają 33 000 USD dla kontraktora Systemów, który będzie zajmować się infrastrukturą sprzętową Archiwum.

Fanlore

wydano 1477,22 USD; pozostało 8896,97 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 1477,22 USD z kwoty całkowitej 10 374,19 USD.
 • Wydatki Fanlore to głównie alokacja zakupu serwera, utrzymanie i kolokacja kosztów, jak również domen stron Fanlore (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Wspomniane powyżej nowe wirtualizacje serwerów będą również używane przez strony Fanlore i przechowywać będą kopie zapasowe wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

 wydano 275,00 USD; pozostało 1558,80 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 244,20 USD; pozostało 1050,34 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 244,20 USD z kwoty całkowitej 1294,54 USD.
 • Tegoroczne wydatki Open Doors to hostowanie, koszty kopii zapasowych i domen dla archiwów importowanych przez Open Doors (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 5000,00 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 5000,00 USD.
 • Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat i kosztów podróży na konferencje i przesłuchania, kiedy i jeśli są one potrzebne (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Promocja na konwentach

wydano 0,00 USD; pozostało 500,00 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 500,00 USD.
 • Wydatki budżetowe obejmują 100,00 USD za drukowanie ulotek oraz 400,00 USD za działność promocyjną na konwentach w imieniu OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy

wydano 23 100,09 USD; pozostało 23 700,00 USD

 • Do 31 lipca 2019 wydano 23 100,09 USD z kwoty całkowitej 46 800,09 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcjach pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny; zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu; oraz narzędzi używanych, aby udostępniać bazę danych i śledzić komunikację z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Administracja

wydano 17 051,93 USD; pozostało 33 388,97 USD

Przychód 2019

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 44,9%. Październikowej promocji członkostwa: 23,8%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 26,1%.Darowizny z programów partnerskich: 5,1%. Przychód z odsetek: 0,1%.

 • OTW jest całkowicie wspierane ywaszymi darowiznami—dziękujemy za waszą hojność!
 • Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 68,7% naszego przychodu w 2019 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez program parowania z pracodawcami, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz prosimy opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Biorąc pod uwagę hojność w poprzednich latach mamy bezpieczną rezerwę, którą planujemy trzymać na czarną godzinę. Dzięki temu możemy badać nowe alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić nasze przychody. Zespół Finansów posunął się do przodu w poszukiwaniach odpowiedniej metody inwestycji dla małej, niedochodowej organizacji, jaką jest OTW, i za cel obiera konserwatywną inwestycję małego ryzyka pod koniec 2019 roku.
 • Do 31 lipca 2019 otrzymaliśmy 346 650,73 USD, a planowane przychody na koniec roku to 546 750,73 USD.

darowano 346 650,73 USD; pozostało 200 100,00 USD

Masz jakieś pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu finansów OTW skontaktuj się prosimy z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak nastąpi w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie.

Aby pobrać budżet OTW na 2019 w formacie arkuszu odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Event

Comments are closed.