Finanse OTW: Uaktualniony Budżet 2022

Przez cały rok zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) kontynuowała pracę nad dopilnowaniem, aby wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, deklaracje podatkowe wypełnione, a standardy procedur księgowości dochowane. Zespół zmodyfikował również strukturę księgową, aby lepiej odzwierciedlała działalność finansową OTW. Przygotowania do audytu sprawozdań finansowych 2021 wciąż trwają!

Zespół pilnie pracował również nad uaktualnionym budżetem 2022 i z dumą go tu przedstawia (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2022, by zapoznać się ze szczegółami):

Wydatki w 2022

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 66,8%. Drzwi Otwarte: 0,6%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,4%. Fanlore: 3,4%. Wsparcie Prawne: 0,7%. Grant – książka o viddingu: 0,1% Administracja: 13,5%. Zbieranie funduszy: 14,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 290 688,25 USD; pozostało 85 498,19 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 290 688,25 USD z kwoty całkowitej 376 186,44 USD.
 • 66,8% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Tegoroczne uaktualnione wydatki AO3 zawierają zaplanowaną kwotę 42 000 USD na skromne zwiększenie pojemności serwerowej, by sprostała ona wzrostowi ruchu na stronie, a także na wymianę istniejącego sprzętu.

Fanlore

wydano 14 564,40 USD; pozostało 4712,50 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 14 564,40 USD z kwoty całkowitej 19 276,90 USD.
 • Wydatki Fanlore to narzędzie do cytowania na wiki, a także przypadająca jej w udziale część kosztów zakupu serwerów, utrzymania i kolokacji (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 275,00 USD; pozostało 2074,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 1234,42 USD; pozostało 2225,56 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 1234,42 USD z kwoty całkowitej 3459,98 USD.
 • Na wydatki Drzwi Otwartych składają się hosting, koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich oraz koszty wysyłki związane z zachowywaniem prac fanowskich i oprogramowania do sprzedaży biletów (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 4000,00 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 4000,00 USD.
 • Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat rejestracyjnych i innych kosztów związanych z konferencjami i rozprawami (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Promocja na Konwentach

wydano 0,00 USD; pozostało 780,00 USD

Grant dla książki F. Coppa o historii Fanviddingu

wydano 660,00 USD; pozostało 0,00 USD

Zbieranie Funduszy

wydano 48 796,15 USD; pozostało 32 166,00 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 48 796,15 USD z kwoty całkowitej 80 962,15 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu, oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 27 985,04 USD; pozostało 48 162,28 USD

 • Do 31 lipca 2022 wydano 27 985,04 USD z kwoty całkowitej 76 147,32 USD.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i koszty narzędzi do komunikacji, zarządzania, szyfrowanego przechowywania dokumentów oraz księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2022

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 46,6%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 8,3%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 33,2%. Darowizny z programów partnerskich: 11,7%. Przychód z odsetek: <0,1%. Opłaty licencyjne: 0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierana waszymi darowiznami — dziękujemy za hojność!
 • Znaczącą ilość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które szacunkowo dadzą razem około 55% naszego przychodu w 2022 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach, prosimy wybierz opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Do 31 lipca 2022 otrzymaliśmy 512 358,90 USD, a planowane przychody na koniec roku wynoszą 600 118,51 USD. USD.

512 358,90 USD otrzymane z darowizn; pozostało 87 759,61 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy skontaktuj się z komisją ds. finansów. Będziemy także organizować otwarty czat, aby odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Jednakże czat ten będzie w całości przeprowadzony w języku angielskim. Angielska wersja tego postu zawiera więcej informacji na temat tego kiedy się odbędzie i jak dołączyć do tego czatu.

Aby pobrać budżet OTW 2022 w formie skoroszytu, prosimy odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Report

Comments are closed.