Finanse OTW: Budżet 2024

Na przestrzeni ostatniego roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) cały czas pracował, upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, deklaracje podatkowe wypełnione, a standardy procedur księgowości dochowane. Obecnie w toku są przygotowania do audytu sprawozdań finansowych 2023!

Zespół pilnie pracował również nad sprostaniem potrzebom OTW na rok 2024 i z dumą przedstawia budżet na ten rok (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2024, by zapoznać się ze szczegółami):

Wydatki w 2024

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 47,1%. Drzwi Otwarte: 1,6%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,6%. Fanlore: 2,7%. Wsparcie Prawne: 0,4%. Administracja: 24,0%. Zbieranie funduszy i Rozwój: 23,6%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 36 323,75 USD; pozostało 281 064,62 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 36 323,75 USD z kwoty całkowitej 317 388,37 USD.
 • 47,1% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają również 120 000,00 USD na zakup nowych serwerów, jak również 20 000,00 USD na powiązany z serwerami sprzęt, pozwalający zwiększyć pojemność obecnych serwerów, tak by sprostały one przewidywanemu na ten rok wzrostowi ruchu na stronie.

Fanlore

wydano 1603,11 USD; pozostało 16 646,82 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 1603,11 USD z kwoty całkowitej 18 249,93 USD.
 • Wydatki Fanlore to przypadająca jej w udziale część kosztów zakupu serwerów, utrzymania i kolokacji, jak również część narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 314,00 USD; pozostało 3906,80 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 314,00 USD z kwoty całkowitej 4220,80 USD.
 • Wydatki TWC to hosting strony czasopisma oraz opłaty za publikację i przechowywanie danych, jak również przypadajaca jej część kosztów narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Dodatkowo, Uniwersytet Amsterdamski zapewnił TWC 1000€ (1061 USD), które zostaną użyte, by wspomóc ufundowanie Fans of Color Research Prize.

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 1814,10 USD; pozostało 8804,25 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 1814,10 USD z kwoty całkowitej 10 618,35 USD.
 • Na wydatki Drzwi Otwartych składają się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich, jak również część kosztów narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 2947,20 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 2947,20 USD.
 • Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat za rejestracje na konferencje i przesłuchania, rezerwy funduszy na postępowania sądowe w razie konieczności, jak również przypadajaca mu część kosztów narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy i Rozwój

wydano 20 537,62 USD; pozostało 138 820,12 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 20 537,62 USD z kwoty całkowitej 159 357,74.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy i rozwój składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu, promocji wolontariuszy na różnych fanowskich konwentach oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami, jak również przypadajaca im część kosztów narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 39 976,35 USD; pozostało 121 855,12 USD

 • Do 29 lutego 2024 wydano 39 976,35 USD z kwoty całkowitej 161 831,47.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i koszty narzędzi do komunikacji, zarządzania i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2024

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 11,2%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 11,2%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 55,7%. Darowizny z programów partnerskich: 21,9%. Przychód z odsetek: <0,1%. Opłaty licencyjne: <0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierana waszymi darowiznami — dziękujemy za hojność!
 • Znaczącą ilość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które szacunkowo dadzą razem około 22,4% naszego przychodu w 2024 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy eBay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach, prosimy wybierz opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Dzięki waszej hojności w poprzednich latach, odłożyliśmy w naszych rezerwach bezpieczną sumę pieniędzy, dzięki której możemy pokryć większe niż zwykle wydatki, jak i mieć pod ręką fundusze na wypadek różnych ewentualności prawnych. Jak już zostało wspomniane, dalej planujemy zwiększać przepustowość serwerów AO3, co znacznie zwiększa koszty wyposażenia serwerów i wydatki związane z hostingiem. Wzrost AO3 i innych projektów OTW zwiększa zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy i wsparcie administracyjne, powiększając wydatki. Skoroszyt budżetowy przewiduje wyciągnięcie z rezerw kwoty 230 000,00 USD na pokrycie kosztów, przekraczających w tym roku przychody. Kwota ta może być pobierana z rezerw w ramach bieżącego zapotrzebowania w ciągu roku.
 • Do 29 lutego 2024 otrzymaliśmy 78 066,43 USD, a planowane przychody na koniec roku wynoszą 448 320,00 USD.

78 066,43 USD otrzymane z darowizn; pozostało 370 253,57 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy skontaktuj się z komisją ds. finansów. Odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe!

Aby pobrać budżet OTW 2024 w formie skoroszytu, prosimy odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą liczne projekty, jak AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Report

Comments are closed.