Finanse OTW: Budżet 2023

Na przestrzeni ostatniego roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) cały czas pracował, upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, deklaracje podatkowe wypełnione, a standardy procedur księgowości dochowane. Obecnie w toku są przygotowania do audytu sprawozdań finansowych 2022!

Zespół pilnie pracował równie nad sprostaniem potrzebom OTW na rok 2023 i z dumą przedstawia budżet na ten rok (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2023, by zapoznać się ze szczegółami):

Wydatki w 2023

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 59,4%. Drzwi Otwarte: 1,1%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Wsparcie Prawne: 1,1%. Promocja na Konwentach: 0,4%. Administracja: 18,0%. Zbieranie funduszy i Rozwój: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 99 854,48 USD; pozostało 195 431,28 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 99 854,48 USD z kwoty całkowitej 295 285,76 USD.
 • 59,4% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają również 74 000,00 USD na zakup nowych serwerów, jak również 77 000,00 USD na powiązany z serwerami sprzęt, pozwalający zwiększyć pojemność obecnych serwerów, tak by sprostały one przewidywanemu na ten rok wzrostowi ruchu na stronie.

Fanlore

wydano 6222,79 USD; pozostało 9979,20 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 6222,79 USD z kwoty całkowitej 16 201,99 USD.
 • Wydatki Fanlore to przypadająca jej w udziale część kosztów zakupu serwerów, utrzymania i kolokacji, jak również część nowo wprowadzonych narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 847,70 USD; pozostało 2662,00 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 847,70 USD z kwoty całkowitej 3509,70 USD.
 • Wydatki TWC to hosting strony czasopisma oraz opłaty za publikację i przechowywanie danych, jak również przypadajaca jej część kosztów nowo wprowadzonych narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 2232,86 USD; pozostało 3293,30 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 2232,86 USD z kwoty całkowitej 5526,16 USD.
 • Na wydatki Drzwi Otwartych składają się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich, jak również część kosztów nowo wprowadzonych narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 5258,00 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 5258,00 USD.
 • Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat za rejestracje na konferencje i przesłuchania, rezerwy funduszy na postępowania sądowe w razie konieczności, jak również przypadajaca mu część kosztów nowo wprowadzonych narzędzi poprawiających wydajność dla całej OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Promocja na Konwentach

wydano 0,00 USD; pozostało 2000,00 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 2000,00 USD.
 • Wydatki przewidziane w budżecie obejmują 1000,00 USD na działalność promocyjną na konwentach w imieniu OTW, w tym opłaty za stoiska konwentowe, wejściówki dla wolontariuszy i powiązane materiały promocyjne, jak również 1000,00 USD na organizowane na konwentach konkursy z nagrodami ().

Zbieranie Funduszy i Rozwój

wydano 9235,91 USD; pozostało 70 389,20 USD

Administracja

wydano 21 093,22 USD; pozostało 68 079,74 USD

 • Do 28 lutego 2023 wydano 21 093,22 USD z kwoty całkowitej 89 172,96.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i koszty narzędzi do komunikacji, zarządzania i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2023

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 13,5%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 13,5%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 54,1%. Darowizny z programów partnerskich: 18,9%. Przychód z odsetek: <0,1%. Opłaty licencyjne: <0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierana waszymi darowiznami — dziękujemy za hojność!
 • Znaczącą ilość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które szacunkowo dadzą razem około 27% naszego przychodu w 2023 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy eBay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach, prosimy wybierz opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Dzięki waszej hojności w poprzednich latach, odłożyliśmy w naszych rezerwach bezpieczną sumę pieniędzy, dzięki której możemy pokryć większe niż zwykle wydatki, jak i mieć pod ręką fundusze na wypadek różnych ewentualności prawnych. Jak już zostało wspomniane, dalej planujemy zwiększać przepustowość serwerów AO3, co znacznie zwiększa koszty wyposażenia serwerów i wydatki związane z hostingiem. Wzrost AO3 i innych projektów OTW zwiększa zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy i wsparcie administracyjne, powiększając wydatki. Skoroszyt budżetowy przewiduje wyciągnięcie z rezerw kwoty 130 000,00 USD na pokrycie kosztów, przekraczających w tym roku przychody. Kwota ta może być pobierana z rezerw w ramach bieżącego zapotrzebowania w ciągu roku.
 • Do 28 lutego 2023 otrzymaliśmy 69 477,12 USD, a planowane przychody na koniec roku wynoszą 370 320,00 USD.

69 477,12 USD otrzymane z darowizn; pozostało 300 842,88 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy skontaktuj się z komisją ds. finansów. Odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe!

Aby pobrać budżet OTW 2023 w formie skoroszytu, prosimy odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Report

Comments are closed.