Finanse OTW: Budżet 2022

Na przestrzeni ostatniego roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w dalszym ciągu pracował, upewniając się, że wszystkie rachunki organizacji zostały opłacone, deklaracje podatkowe wypełnione, a standardy procedur księgowości dochowane. Zespół zmodyfikował również księgowy Wykres Kont, aby lepiej odzwierciedlał działalność finansową OTW. Obecnie w toku są przygotowania do audytu sprawozdań finansowych 2021!

Zespół pilnie pracował również, by sprostać potrzebom OTW na rok 2022 i z dumą przedstawia budżet na ten rok (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2022, by zapoznać się ze szczegółami):

Wydatki w 2022

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 76,9%. Drzwi Otwarte: 0,4%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,3%. Fanlore: 4,0%. Wsparcie Prawne: 0,3%. Grant – książka o viddingu: 0,1% Administracja: 10,5%. Zbieranie funduszy: 7,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 33 231,72 USD; pozostało 549 463,62 USD

 • Do 28 lutego 2022 wydano 33 231,72 USD z kwoty całkowitej 582 695,34 USD.
 • 76,9% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają również 15 000,00 USD na opłacenie działań kontraktorów, by odszukać jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem, wymagające naprawy.
 • Dodatkowo, wydatki AO3 zakładają kwotę 430 000,00 na zwiększenie pojemności serwerowej, by sprostała ona przewidywanemu na ten roku wzrostowi ruchu na stronie.
  Możliwym jest, że niektóre elementy tej operacji zostaną przeniesione na następny rok, wpływ na to będą miały różne okoliczności; zaktualizowany budżet, który zostanie opublikowany w późniejszym okresie tego roku, będzie zawierał dodatkowe informacje.

Fanlore

wydano 1051,78 USD; pozostało 29 241,62 USD

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 0,00 USD; pozostało 2349,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 147,88 USD; pozostało 2629,73 USD

 • Do 28 lutego 2022 wydano 147,88 USD z kwoty całkowitej 2777,61 USD.
 • Na wydatki Drzwi Otwartych składają się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 2500,00 USD

Promocja na Konwentach

wydano 0,00 USD; pozostało 500,00 USD

 • Do 28 lutego 2022 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 500,00 USD.
 • Wydatki przewidziane w budżecie obejmują 100 USD na produkcję ulotek na wirtualne konwenty oraz 400 USD na pozostałą działalność promocyjną na konwentach w imieniu OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Grant dla książki F. Coppa o historii Fanviddingu

wydano 660,00 USD; pozostało 0,00 USD

Zbieranie Funduszy

wydano 6633,17 USD; pozostało 49 840,23 USD

 • Do 28 lutego 2022 wydano 6633,17 USD z kwoty całkowitej 56 473,40 .
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu, oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 2266,39 USD; pozostało 77 269,64 USD

 • Do 28 lutego 2022 wydano 2266,39 USD z kwoty całkowitej 79 536,03.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i koszty narzędzi do komunikacji, zarządzania i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2022

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 21,0%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 15,8%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 41,9%. Darowizny z programów partnerskich: 21,0%. Przychód z odsetek: <0,1%. Opłaty licencyjne: 0,1%. Pozostały przychód: <0,1%

 • OTW jest całkowicie wspierana waszymi darowiznami — dziękujemy za hojność!
 • Znaczącą ilość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które szacunkowo dadzą razem około 37% naszego przychodu w 2022 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach, prosimy wybierz opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Dzięki waszej hojności w poprzednich latach, odłożyliśmy w naszych rezerwach bezpieczną sumę pieniędzy, dzięki której pokryć możemy większe niż zwykle wydatki. Jak już zostało wspomniane, planujemy zwiększać przepustowość serwerów AO3, co znacznie zwiększa koszty wyposażenia serwerów i wydatki związane z hostingiem. Wzrost AO3 i innych projektów OTW zwiększa zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy i wsparcie administracyjne, powiększając wydatki. Skoroszyt budżetowy przewiduje wyciągnięcie z rezerw kwoty 570 000,00 USD na pokrycie kosztów, przekraczających w tym roku przychody. Kwota ta może być pobierana z rezerw w ramach bieżącego zapotrzebowania w ciągu roku.
 • Do 28 lutego 2022 otrzymaliśmy 55 432,30 USD, a planowane przychody na koniec roku wynoszą 190 290,00 USD.

55 432,30 USD otrzymane z darowizn; pozostało 134 837,70 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy skontaktuj się z komisją ds. finansów. Odezwiemy się do Ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe!

Aby pobrać budżet OTW 2022 w formie skoroszytu, prosimy odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Report

Comments are closed.