Finanse OTW: Budżet 2019

2018 był kolejnym pracowitym i produktywnym rokiem dla zespołu Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej). Kontynuowaliśmy naszą pracę za kulisami, dbając o to, by wszystkie rachunki były zapłacone, dokumentacja się zgadzała, a standardowe procedury księgowe zostały dopełnione. Ruszyliśmy także z przygotowaniami do przedstawienia sprawozdań finansowych i audytu za rok 2018! A teraz prezentujemy budżet na rok 2019 (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami):

Wydatki w 2019

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum (AO3): 81,2%. Drzwi Otwarte: 0,2%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,4%. Fanlore: 1,3%. Wsparcie Prawne: 1,0%. Promocja na konwentach: 0,1%. Administracja: 9,8%. Zbieranie funduszy: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 12 242,60 USD; pozostało 405 861,47 USD
 • Do 28 lutego 2019 wydano 12 242,60 USD z kwoty całkowitej 418 104,06 USD.
 • 81,2% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje ono większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony oraz przeróżne licencje związane z systemem (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Planowane na ten rok wydatki AO3 zawierają 110 000 USD na koszty kontraktorów, związane z przeprowadzeniem aktualizacji oraz testów bezpieczeństwa.
 • Dodatkowo, wydatki AO3 pokrywają znaczący remont oraz rozrost serwerów na kwotę około 177 000 USD. Nowe serwery wirtualizacji zastąpią obecny sprzęt, sprawiając, że przeprowadzanie testów i wdrażanie kodu AO3 będzie przebiegać dużo sprawniej. Stary sprzęt zostanie ponownie użyty jako dodatkowa pamięć dla nowych serwerów. Pozostałe nowe serwery zwiększą możliwości AO3 do obsługi wyświetlania stron oraz wyników wyszukiwarki, zmniejszając ilość problemów z łącznością.
 • Inne spodziewane koszty uwzględniają 33 000 USD na zakontraktowanie wykonawcy systemów, który przeprowadzi pewne prace na rzecz infrastruktury sprzętowej AO3.

Fanlore

wydano 329,34 USD; pozostało 6409,63 USD
 • Do 28 lutego 2019 wydano 329,34 USD z kwoty całkowitej 6738,97 USD.
 • Nakłady Fanlore to przede wszystkim alokacja zakupów serwera, koszty utrzymania i kolokacji, jako wydatki dodatkowe do odnowy domeny Fanlore (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Nowe serwery wirtualizacji posłużą także stronom Fanlore oraz przechowają kopie zapasowe wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 275,00 USD; pozostało 1558,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 91,82 USD; pozostało 844,35 USD
 • Do 28 lutego 2019 wydano 91,82 USD z kwoty całkowitej 936,17 USD.
 • Na wydatki Open Doors składa się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0 USD; pozostało 5000,00 USD

Promocja na Konwentach

wydano 0 USD; pozostało 500,00 USD

Zbieranie Funduszy

wydano 2296,25 USD; pozostało 29 163,75 USD
 • Do 28 lutego 2019 wydano 2296,25 USD z kwoty całkowitej 31 460,00 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Administracja

wydano 2785,99 USD; pozostało 47 685,81 USD

Przychód 2019

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 31,0%. Październikowej promocji członkostwa: 35,8%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 28,6%. Darowizny z programów partnerskich: 4,5%. Przychód z odsetek: 0,1%. Opłaty licencyjne: <0,1%.

 • OTW jest całkowicie wspierane waszymi darowiznami—dziękujemy za hojność!
 • Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 67% naszego przychodu w 2019 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz proszę opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Biorąc pod uwagę hojność w poprzednich latach, mamy bezpieczną rezerwę, którą planujemy trzymać na czarną godzinę. Dzięki temu możemy badać nowe alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić nasze przychody. Zespół Finansów odnotował postępy w swoich poszukiwaniach odpowiedniej metody inwestowania dla małej organizacji non-profit, jaką jest OTW i dąży do zbudowania pełnego, nisko ryzykownego, konserwatywnego portfela inwestycji do końca 2019 roku.
 • Te rezerwy wspierają nas również w latach, na które planujemy większe niż zazwyczaj zakupy. Jak wspomniano wcześniej, w przeciągu kilku miesięcy mamy w planach zastąpienie starych serwerów, jak i zakup nowego sprzętu serwerowego, co znacznie zwiększy nasze wydatki na ten rok. Niektóre z prognozowanych wydatków, wymienionych w tym budżecie, mogą, z powodu różnych ograniczeń, nie zostać zrealizowane przed końcem roku. Mając na względzie tę niepewność, pomimo rozpisania wszystkich spodziewanych kosztów w skoroszycie budżetu, przewidzieliśmy wypłatę 96 000 USD z naszych rezerw, na pokrycie kwoty odpowiadającej mniej prawdopodobnym nakładom. Dodatkowe sumy mogą zostać pobrane z rezerw według bieżącego zapotrzebowania w trakcie roku. Aktualizacja naszego budżetu, którą opublikujemy w październiku, będzie zawierać dokładniejsze informacje na temat tego, które z wydatków przeprowadzimy w 2019 roku.
 • Do 28 lutego 2019 otrzymaliśmy 23 840,99 USD, a planowane przychody na koniec roku to 419 475,00 USD.
darowano 23 840,99 USD, pozostało 395 634,01 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu finansów OTW, prosimy, skontaktuj się z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak odbędzie się w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie. Aby ściągnąć budżet OTW 2019 w formie skroszytu, odwiedź ten link.
OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.
Announcement

Comments are closed.