Finanse OTW: Budżet 2018

2017 był kolejnym pracowitym rokiem dla zespołu Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)! W dalszym ciągu poprawialiśmy efektywność zasad finansowych organizacji oraz przestrzeganie standardów praktyk rachunkowych. Rozpoczęliśmy nasz pierwszy audyt sprawozdań finansowych, który zakończył się na początku 2018 roku. Na stronie Finansów OTWmożesz sprawdzić nasze zaudytowane sprawozdania finansowe z lat 2015 i 2016. W tym momencie przygotowujemy się do audytu naszych sprawozdań finansowych z 2017 roku, który powinien rozpocząć się w ciągu kilku tygodni.

Bez zbędnego przeciągania, oto nasz budżet na rok 2018 (ściągnij arkusz budżetu aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje):

Wydatki w 2018

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum (AO3): 75,1%. Drzwi Otwarte: 0,4%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Wsparcie Prawne: 1,4%. Administracja: 13,5%. Zbieranie funduszy: 7,4%.

AO3

 wydano 13 334,02 USD; pozostało 252 698,05 USD

 • Do 28 lutego 2018 wydano 13 334,02 USD z kwoty całkowitej 266 032,07 USD.
 • 75,1% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum). Obejmuje ono większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony oraz przeróżne licencje związane z systemem (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • Tegoroczne planowane wydatki na AO3 zawierają 100 000 USD na koszty kontraktorów. Jesteśmy zadowoleni z pracy naszych zleceniobiorców nad aktualizacją Rails AO3 oraz Elasticsearch i nie możemy doczekać się dalszej współpracy nad innymi projektami.
 • Oprócz kosztów kontraktorów, wydatki AO3 zawierają znaczący remont serwerów na całkowitą kwotę około 96 000 USD. Naprawa skupia się na nowych serwerach baz danych dla prac AO3, komentarzy oraz innych działań, jak również nowym regale, na którym będą mogły zamieszkać. Nowe serwery powinny również zwiększyć naszą kolokację wydatków, podczas gdy stare maszyny będą wykorzystane, aby generować strony AO3 i przekazywać je użytkownikom.

Fanlore

wydano 257 44 USD; pozostało 4 640,53 USD

 • Do 28 lutego 2018 wydano 257,44 USD z kwoty całkowitej 4 640,53 USD.
 • Wydatki Fanlore to głównie alokacja zakupu serwera, utrzymanie i kolokacja kosztów, jak również powiązane licencje i domeny stron Fanlore.(uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 418,81 USD; pozostało 2 575,18 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 94,16 USD; pozostało 1 162,95 USD

 • Do 28 lutego 2018 wydano 94,16 USD z kwoty całkowitej 1 257,11 USD.
 • Tegoroczne wydatki Open Doors to hostowanie, koszty kopii zapasowych i domen dla archiwów importowanych przez Open Doors (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

 wydano 1 500,00 USD; pozostało 3 500,00 USD

 • Do 28 lutego 2018 wydano 1 500,00 USD z kwoty całkowitej 5 000,00 USD.
 • Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat i kosztów podróży na konferencje i przesłuchania. W styczniu wydano 1 500 USD na opłacenie WIPO Dispute, ponieważ ktoś zarejestrował domenę z adresem podobnym do AO3. (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy

wydano 2 023,59 USD; pozostało 45 799,81 USD

 • Do 28 lutego 2018 wydano 2 023,59 USD z kwoty całkowitej 47 823,40 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcjach pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu oraz narzędzi używanych, aby udostępniać bazę danych i śledzić komunikację z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami. (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Administracja

wydano 2 023,59 USD; pozostało 45 799,81 USD

Przychód 2018

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 36,6%. Październikowej promocji członkostwa: 42,6%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 18,3%. Darowizny z programów partnerskich: 2,4%. Przychód z odsetek: 0,1%.

 • OTW jest całkowicie wspierane waszymi darowiznami—dziękujemy za hojność!
 • Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 79% naszego przychodu w 2018 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez program parowania z pracodawcami, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz proszę opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Biorąc pod uwagę hojność w poprzednich latach mamy bezpieczną rezerwę, którą planujemy trzymać na czarną godzinę. Dzięki temu możemy badać nowe alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić nasze przychody. Zespół Finansów i Zarząd OTW zdecydowali się na początek na konserwatywny portfel inwestycyjny dla małej części naszych funduszy, co nie spowoduje, że inwestycja będzie ryzykowna. To posunięcie jest już mocno opóźnione i cieszymy się, że mamy stałą politykę dotyczącą inwestowania i użytkowania naszych rezerw.
 • Rezerwy będą nas również wspierać w latach, na które planujemy większe niż zazwyczaj zakupy. Jak wspomniano już wcześniej, w przeciągu kilku miesięcy mamy w planach zastąpienie starych serwerów, co zwiększy nasze wydatki na ten rok. Nasz obecny plan wydatków na 2018 przekracza planowane przychody o około 30 000 USD. Dodatkowa kwota będzie pobierana z rezerw w ramach potrzeb w ciągu roku.
 • Do 28 lutego 2018 otrzymaliśmy 12 668,54 USD, a planowane przychody na koniec roku to 315 631,46 USD

darowano 12 668,54 USD, pozostało 315 631,46 USD

Masz jakieś pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu finansów OTW skontaktuj się proszę z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak nastąpi w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie.

Aby ściągnąć budżet OTW i formacie skroszytu odwiedź ten link.

OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Announcement

Comments are closed.