Finanse OTW: Aktualizacja Budżetu 2020

Na przestrzeni 2020 roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w dalszym ciągu sprawdzał transakcje finansowe organizacji pod względem ich dokładności i kompletności. Dodatkowe zadania obejmowały opłacanie rachunków, ukończenie audytu finansowego za rok 2019 i upewnianie się, że standardowe procedury księgowości zostały dochowane.

W międzyczasie, zespół pilnie pracował również nad aktualizacją budżetu na rok 2020 i z dumą przedstawia ją tutaj! (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2020, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami):

Wydatki w 2020

Wydatki z podziałem na programy: Nasze Własne Archiwum: 68,2%. Drzwi Otwarte: 0,2%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Wsparcie Prawne: 0,4%. Promocja na konwentach: 0,1%. Administracja: 9,3%. Zbieranie funduszy: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)

wydano 76 703,46 USD; pozostało 306 623,55 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 76 703,46 USD z kwoty całkowitej 383 327,00 USD.
 • 68,2% wydatków OTW przeznaczanych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje to większość naszych wydatków na serwery—zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie—narzędzia służące monitorowaniu wyników strony, przeróżne licencje związane z systemem oraz koszta wyszczególnione poniżej (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
 • W tym roku 18 000 USD, w kosztach kontraktorów, zostało wydane na zakulisowe oddzielenie ról administracyjnych AO3, by poprawić wydajność pracy wolontariuszy. Inne wydatki w budżecie AO3 zawierają dodatkowe 100 000 USD na koszty kontraktorów, za przeniesienie wyszukiwarki kolekcji AO3 na Elasticsearch i aktualizację do wersji Rails6.
 • Dodatkowo, do wydatków AO3 doszedł koszt zakupu serwerów frontalnych, serwerów baz danych, oraz serwerów Virtual Machine, za około 147 000 USD. Nowe serwery baz danych zwiększą zdolność naszej infrastruktury do przechowywania prac dla AO3, a także zwiększą liczbę stron wyświetlanych użytkownikom. Stary sprzęt zostanie ponownie użyty jako serwery aplikacji, generujące strony witryny.
 • Zaplanowano także instalację trzeciej szafy serwerowej rack w późniejszym okresie roku, aby dać AO3 (jak i innym stronom OTW) większą pojemność mocy oraz zminimalizować skutki awarii serwerów. W koszty dodania tej szafy rack wejdzie około 8000 USD kosztu początkowego, a nasze miesięczne koszty utrzymania serwerów wzrosną o 2200 USD.
 • Inne wydatki budżetowe obejmują 33 000 USD na zakontraktowanie wykonawcy systemów, który przeprowadzi pewne prace na rzecz różnych projektów OTW, w tym AO3.

Fanlore

wydano 2527,97 USD; pozostało 11 131,60 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 2527,97 USD z kwoty całkowitej 13 659,57 USD.
 • Wydatki Fanlore to przede wszystkim alokacja zakupów serwera, koszty utrzymania i kolokacji, w dodatku do odnowy domeny Fanlore (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)

wydano 331,00 USD; pozostało 1500,00 USD

Open Doors (Drzwi Otwarte)

wydano 364,01 USD; pozostało 563,77 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 364,01 USD z kwoty całkowitej 927,78 USD.
 • Na wydatki Open Doors składa się hosting oraz koszt kopii zapasowych i domen dla zaimportowanych archiwów prac fanowskich (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

wydano 0,00 USD; pozostało 2500,00 USD

Promocja na Konwentach

wydano 0,00 USD; pozostało 500,00 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 0,00 USD z kwoty całkowitej 500,00 USD.
 • Wydatki przewidziane w budżecie obejmują 100 USD na druk ulotek oraz 400 USD na pozostałą działalność promocyjną na konwentach w imieniu OTW (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).

Zbieranie Funduszy

wydano 44 771,92 USD; pozostało 62 476,28 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 44 771,92 USD z kwoty całkowitej 107 248,20 USD.
 • Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcyjnych, pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, kosztów zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu oraz kosztów narzędzi używanych do utrzymania bazy danych członków i komunikacji z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wydatków związanych ze zbiórką funduszy).

Administracja

wydano 10 475,36 USD; pozostało 41 928,78 USD

 • Do 31 lipca 2020 wydano 10 475,36 USD z kwoty całkowitej 52 404,14 USD.
 • Wydatki Administracji OTW pokrywają hosting naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków oraz rocznych audytów sprawozdań finansowych, jak i narzędzia do komunikacji i księgowości (uzyskaj dostęp do wydatków administracyjnych).

Przychód 2020

Przychód OTW: Darowizny z Kwietniowej promocji członkostwa: 60,8%. Darowizny z Październikowej promocji członkostwa: 9,9%. Darowizny złożone poza promocją członkostwa: 24,5%. Darowizny z programów partnerskich: 4,0%. Przychód z odsetek: <0,1%. Opłaty licencyjne: 0,1%. Pozostały przychód: <0,1%. Darowizny z ograniczeniem: 0,7%.

 • OTW jest całkowicie wspierane waszymi darowiznami—dziękujemy za hojność!
 • Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 71% naszego przychodu w 2020 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez programy partnerskie, opłaty licencyjne, Amazon Smile, oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle czy e-Bay for Charity. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz proszę opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
 • Biorąc pod uwagę Waszą hojność podczas kilku poprzednich promocji członkostwa, planujemy przeniesienie dodatkowych 150 000 USD do naszej rezerwy, aby tam mogły czekać na czarną godzinę. Dzięki temu badamy alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić wasze darowizny. Poczyniliśmy postępy w poszukiwaniach odpowiedniej metody inwestowania oraz specjalisty w dziedzinie inwestycji dla małej organizacji non-profit, jaką jest OTW; naszym celem jest zbudowania pełnego, nisko ryzykownego, konserwatywnego portfela inwestycji do końca 2021 roku.
 • Wasza hojność szczególnie w trakcie Kwietniowej Promocji Członkostwa 2020 dała OTW możliwość rozpoczęcia planów wykonalności finansowej dla dużych projektów. Wyczekujemy podzielenia się nimi z Wami, gdy tylko opracujemy prawne i praktyczne rozwiązania logistyczne!
 • Otrzymaliśmy także naszą pierwszą darowiznę z ograniczeniem: 5161,62 USD od HP Education Fanon, Inc., bratniej organizacji non profit US 501(c)(3), oddanej promowaniu korzyści z czytania, która niestety zakończyła działania w 2018 roku. Darowizna wesprze książkę Franceski Coppa o historii fan viddingu, dla University of Michigan Press, znajdującą się obecnie na etapie produkcji. Fundusze zostaną użyte do opłacenia University of Michigan hostingu fanvidów, do których znajdują się odniesienia w książce, jak i pomogą w uczynieniu książki darmową dla wszystkich do czytania i wykorzystywania.
 • Do 31 lipca 2020 otrzymaliśmy 665 975,09 USD, a planowane przychody na koniec roku to 754 362,62 USD.

darowano 665 975,09 USD, pozostało 88 387,53 USD

Masz dalsze pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu lub finansów OTW, prosimy, skontaktuj się z
komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak odbędzie się w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu posiada więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie.

Aby pobrać zaktualizowany budżet OTW 2020 w formie skoroszytu, odwiedź ten link.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Announcement

Comments are closed.