Financie OTW: Rozpočet na rok 2019

2018 bol pre Správu financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) opäť produktívnym a rušným rokom. Pokračujeme v zákulisnej práci, aby sme sa uistili, že účty sú zaplatené, záznamy presné, a štandardné účtovnícke procedúry splnené. Taktiež už prebiehajú prípravy pre finančné výkazy a audit za rok 2018! A teraz nám dovoľte predstaviť rozpočet na rok 2019 (pre detailnejšie informácie prejdite na tabuľkové zobrazenie):

Výdavky za rok 2019

Výdavky podľa programu: Náš vlastný archív: 81.2%, Otvorené dvere: 0.2%, Transformatívna tvorba a kultúra: 0.4%, Fanlore: 1.3%, Právna obrana: 1.0%, Informačné činnosti na conoch: 0.1%, Administratíva: 9.8% Získavanie financií: 6.1%

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)

utratené 12 242,60 USD; zostatok 40 5861,47 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 418 104,06 USD utratených tento rok 12 242,60 USD.
 • 81.2% z výdavkov OTW je použitých na údržbu AO3. Toto zahŕňa objem našich nákladov na servery – nové objednávky, ako aj prebiehajúce kolokácie a údržbu – nástroje na monitorovanie výkonnosti web stránok, a rôzne systémové licencie (prejsť na všetky programové výdavky).
 • Tohtoročné predpokladané výdavky AO3 zahŕňajú 110 000 USD za náklady za dodávateľa na aktualizácie a bezpečnostné testovanie.
 • Navyše, výdavky AO3 zahŕňajú významnú prestavbu serverov a expanziu za približne 177 000 USD. Nové virtualizované servery nahradia terajšie vybavenie, čo omnoho uľahčí testovanie a rozvinutie kódu pre AO3. Staré servery budú opätovne použité ako pamäťová jednotka pre nové servery. Ďalšie nové servery rozšíria kapacitu AO3, aby používatelia mohli zobrazovať stránky a vyhľadávať výsledky s menšími problémami s pripojením.
 • Ostatné očakávané výdavky zahŕňajú 33 000 USD pre dodávateľa pre Správu systémov, ktorý bude pracovať na hardvérovej infraštruktúre AO3.

Fanlore

utratené 329,34 USD; zostatok 6 409,63 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 6 738,97 USD utratených tento rok 329,34 USD.
 • Výdavky Fanlore sú väčšinou využité na nákup serverov, údržbu a náklady na kolokáciu, ako aj na obnovu webovej domény Fanlore (prejsť na všetky programové výdavky).
 • Nové servery virtualizácie taktiež poslúžia ako stránky Fanlore a úložisko záloh Fanlore wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)

utratené 275,00 USD; zostatok 1 558,00 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 1 833,00 USD utratených tento rok 275,00 USD.
 • VýdavkyTWC pozostávajú z hostingu web stránky projektu, a poplatkov za publikovanie a skladovanie (prejsť na všetky programové výdavky).

Open Doors (Otvorené dvere)

utratené 91,82 USD; zostatok 844,35 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 936,17 USD utratených tento rok 91,82 USD.
 • Výdavky Otvorených dverí pozostávajú z poplatkov za hosting, zálohovanie a domény importovaných fanúšikovských archívov (prejsť na všetky programové výdavky).

Legal Advocacy (Právna obrana)

utratené 0 USD; zostatok 5 000,00 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 5 000,00 USD utratených tento rok 0,00 USD.
 • Výdavky Právnej obrany pozostávajú z registračných poplatkov a nákladov na dopravu na konferencie a prejednávania (prejsť na všetky programové výdavky).

Informačné činnosti na conoch

utratené 0 USD; zostatok 500,00 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 500,00 USD utratených tento rok 0,00 USD.
 • Rozpočet zahŕňa 100 USD na tlač letákov a 400 USD na ostatné aktivity (prejsť na všetky programové výdavky).

Získavanie financií

utratené 2 296,25 USD; zostatok 29 163,75 USD
 • K 28. februáru 2019 bolo z celkovej sumy 31 460,00 USD utratených tento rok 2 296,25 USD.
 • Naše náklady na získavanie financií pozostávajú z transakčných poplatkov, ktoré nám sú účtované spracovateľmi platieb z tretích strán za každý príspevok, z nákupu ďakovných darčekov a súviciaceho poštovného, a z nástrojov, ktoré sú použité na hosting členskej databázy OTW a sledovanie komunikácie s darcami a potencionálnimi darcami (prejsť na výdavky získavania financií).

Administratíva

utratené 2 785,99 USD; zostatok 47 685,81 USD

Príjmy za rok 2019

Príjmy OTW: Príspevky z aprílovej kampane: 31.0%. Príspevky z októbrovej kampane: 35.8%. Príspevky mimo kampaň: 28.6%. Príspevky od zamestnávateľov: 4.5%. Výnos z úrokov: 0.1%. Autorské honoráre: <0.1%.

 • OTW je kompletne financovaná vašimi príspevkami – ďakujeme vám za vašu štedrosť!
 • Každý rok získavame väčšinu našich darov z príspevkov z aprílovej a októbrovej kampane, ktoré by mali byť dokopy hodnotené na asi 67% našich príjmov v roku 2019. Taktiež dostávame dary cez príspevky od zamestnávateľov, autorské honoráre, Amazon Smile, a darcovský fond PayPal Giving Fund, ktorý spravuje príspevky z programov ako Humble Bundle a eBay for charity. Ak by ste nás chceli podporiť počas nákupu na týchto stránkach, zvoľte, prosím, “Organization for Transformative Works” ako vašu vybranú charitu!
 • Vďaka vašej štedrosti počas predchádzajúcich rokov máme v zásobe zdravú sumu, ktorú plánujeme šetriť na horšie časy. Vďaka tomu môžeme preskúmať alternatívne príjmy, ktoré doplnia vaše príspevky. Tím zo Správy financií pokročil v hľadaní vhodnej investičnej metódy pre malú neziskovú organizáciu ako OTW, a jeho cieľom je plne založiť konzervatívne investičné portfólio s nízkym rizikom do konca roku 2019.
 • Tieto rezervy nás taktiež podporujú v rokoch, keď plánujeme nákupy väčšie než obvykle. Ako sme už spomenuli, počas nasledujúcich mesiacov máme v pláne vymeniť starý hardvér serverov, ako aj zakúpiť nové servery, čo výrazne zvýši naše výdavky na tento rok. Je možné, že niektoré z týchto plánovaných výdavkov v rozpočte sa kvôli rôznym obmedzeniam uskutočnia až v budúcom roku. Aby sme zohľadnili túto neistotu, aj keď sú všetky očakávané výdavky popísané v rozpočte, naprojektovali sme odkrytie 96 000 USD z našich rezerv, aby sme pokryli sumu korešpondujúcu s menej pravdepodobnými výdavkami. Táto dodatočná suma môže byť odňatá z rezerv podľa potreby počas celého roka. Náš aktualizovaný rozpočet, ktorý bude dostupný v októbri, bude obsahovať presnejšie informácie o výdavkoch, ktoré sa uskutočnia v roku 2019.
 • Doteraz sme prijali 23 840,99 USD (k 28. februáru 2019) a do konca roka máme naplánované získať 419 475 USD.
darovaných 23 840,99 USD; zostatok 395 634,01 USD

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky o rozpočte alebo financiách OTW, kontaktujte, prosím výbor pre Správu financií. Taktiež usporiadame otvorený chat, kde zodpovieme akékoľvek vaše otázky. Tento chat bude však prebiehať výhradne v angličtine. Anglická verzia tohto príspevku obsahuje viac informácií o tom, kedy sa bude odohrávať a ako sa pridať k chatu. Nasledujte prosím tento link, ak si chcete stiahnuť rozpočet OTW v tabuľkovom formáte .
OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaní príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí prekladali tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.
Announcement

Comments are closed.