Financie OTW: Aktualizovaný rozpočet na rok 2020

Počas roka 2020 pokračovala Správa Financií OTW v kontrole správnosti a úplnosti finančných transakcií organizácie. Medzi ďalšie úlohy patrilo platenie účtov, dokončenie auditu finančných prostriedkov za rok 2019 a zabezpečenie dodržiavania štandardných účtovných postupov.

Medzitým tiež tím usilovne pracoval na aktualizácii rozpočtu na rok 2020 a s radosťou ho tu predstavuje! (pre detailnejšie informácie prejdite na tabuľkové zobrazenie):

Výdavky za rok 2020

Výdavky podľa programu: Náš vlastný archív: 68.2%, Otvorené dvere: 0.2%, Transformatívna tvorba a kultúra: 0.3%, Fanlore: 2.4%, Právna obrana: 0.4%, Informačné činnosti na conoch: 0.1%, Administratíva: 9.3% Získavanie financií: 19.1%

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)

 utratené 76 703,46 USD; zostatok 306 623,55 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 383 327,00 USD utratených tento rok 76 703,00 USD.
 • 68.2% z výdavkov OTW je použitých na údržbu AO3. Toto zahŕňa objem našich nákladov na servery – nové objednávky, ako aj prebiehajúce kolokácie a údržbu – nástroje na monitorovanie výkonnosti web stránok, a rôzne systémové licencie ako aj náklady uvedené nižšie (prejsť na všetky programové výdavky).
 • Tento rok sa použilo 18 000 USD z nákladov na dodávateľa na oddelenie administratívnych úloh v pozadí, aby sa dobrovoľnícka práca zefektívnila. Medzi ďalšie rozpočtové výdavky patrí 100 000,00 USD ako náklady na dodávateľa pre presun vyhľadávania v AO3 zbierke do Elasticsearch a aktualizácia na Rails 6.
 • Okrem toho výklady AO3 zahŕňajú nákup front end serverov, databázových serverov a serverov Virtual Machine v hodnote zhruba 147 000,00 USD. Nové databázové servery rozšíria schopnosť našej infraštruktúry ukladať diela na AO3 a tiež navýšiť počet stránok poskytovaných užívateľom. Staré servery budú opäť použité ako aplikačné servery, ktoré generujú stránky.
 • Neskôr v tomto roku tiež plánujeme inštaláciu tretej serverovej skrine, ktorá AO3 (a stránkam OTW) zvýši kapacitu energie a zníži dopad zlyhania servera. Pridanie tejto skrine zahŕňa vstupné náklady vo výške 8 000,00 USD a mesačné náklady na server sa zvýšia o 2 200,00 USD.
 • Medzi ďalšie plánované náklady patrí 33 000,00 USD pre dodávateľa pre Správu systémov, ktorý bude pracovať na viacerých projektoch OTW, vrátane AO3.

Fanlore

utratené 2 527,97 USD; zostatok 11 131,60 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 13 659, USD utratených tento rok 2 527,97 USD.
 • Výdavky Fanlore sú väčšinou využité na nákup serverov, údržbu a náklady na kolokáciu, ako aj na obnovu webovej domény Fanlore(prejsť na všetky programové výdavky).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)

utratené 331,00 USD; zostatok 1 500,00 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 1 831,00 USD utratených tento rok 331,00 USD.
 • VýdavkyTWC pozostávajú z hostingu web stránky projektu, a poplatkov za publikovanie a skladovanie (prejsť na všetky programové výdavky).

Open Doors (Otvorené dvere)

utratené 364,01 USD; zostatok 563,77 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 927,78 USD utratených tento rok 364,01 USD.
 • Výdavky Otvorených dverí pozostávajú z poplatkov za hosting, zálohovanie a domény importovaných fanúšikovských archívov (prejsť na všetky programové výdavky).

Legal Advocacy (Právna obrana)

utratené 0 USD; zostatok 2 500,00 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 2 500,00 USD utratených tento rok 0,00 USD..
 • Výdavky Právnej obrany pozostávajú z registračných poplatkov (prejsť na všetky programové výdavky).

Informačné činnosti na conoch

utratené 0 USD; zostatok 500,00 USD

 • K 31. júli 2020 bolo z celkovej sumy 500,00 USD utratených tento rok 0,00 USD.
 • Rozpočet zahŕňa 100 USD na tlač letákov a 400 USD na ostatné aktivity (prejsť na všetky programové výdavky).

Získavanie financií

utratené 44 771,92 USD; zostatok 64 476,28 USD

 • K 31. júlu 2020 bolo z celkovej sumy 107 248,20 USD utratených tento rok 44 771,92 USD.
 • Naše náklady na získavanie financií pozostávajú z transakčných poplatkov, ktoré nám sú účtované spracovateľmi platieb z tretích strán za každý príspevok, z nákupu ďakovných darčekov a súviciaceho poštovného, a z nástrojov, ktoré sú použité na hosting členskej databázy OTW a sledovanie komunikácie s darcami a potencionálnimi darcami (prejsť na výdavky získavania financií).

Administratíva

utratené 10 475,36 USD; zostatok 41 928,78 USD

Príjmy za rok 2020

Príjmy OTW: Príspevky z aprílovej kampane: 60.8%. Príspevky z októbrovej kampane: 9.9%. Príspevky mimo kampaň: 24.5%. Príspevky od zamestnávateľov: 4.0%. Výnos z úrokov: <0.1%. Autorské honoráre: 0.1%. Iné príjmy: <0.1%. Účelovo viazané príspevky: 0.7%.

 • OTW je kompletne financovaná vašimi príspevkami – ďakujeme vám za vašu štedrosť!
 • Každý rok získavame väčšinu našich darov z príspevkov z aprílovej a októbrovej kampane, ktoré by mali byť dokopy hodnotené na asi 67% našich príjmov v roku 2019. Taktiež dostávame dary cez príspevky od zamestnávateľov, autorské honoráre, Amazon Smile, aPayPal Giving Fund, ktorý spravuje príspevky z programov ako Humble Bundle a eBay for Charity. Ak by ste nás chceli podporiť počas nákupu na týchto stránkach, zvoľte, prosím, “Organization for Transformative Works” ako vašu vybranú charitu!
 • Vďaka vašej štedrosti počas posledných kampaní, plánujeme previesť ďalších 150 000 USD do zásob, ktoré šetríme na horšie časy. Vďaka tomu skúmame alternatívne zdroje príjmov, ktoré vaše príspevky doplnia. Pokročili sme v hľadaní vhodnej investičnej metódy a investičného špecialistu pre malú neziskovú organizáciu akou je aj OTW. Plánujeme založiť konzervatívne investičné portfólio s nízkym rizikom do konca roku 2021.
 • Vďaka vašej štedrosti počas kampane v Apríli 2020 môže OTW začať plánovanie fiškálnej uskutočniteľnosti veľkých projektov. Tešíme sa, že sa o ne s vami podelíme, hneď ako vyriešime právne a praktické otázky!
 • Taktiež sme dostali prvýúčelovo viazaný príspevok: 5 161,62 USD od HP Education Fanon, Inc., neziskovej organizácie 501(c)(3) registrovanej v USA, ktorej cieľom bolo podporovať výhody čítania, ktorá bohužiaľ ukončila činnosť v roku 2018. Finančný príspevok bude použitý na podporu knihy Francescy Coppa o histórii tvorby fanúšikovských videí pre University of Michigan Press, ktorá je aktuálne v produkcii. Peniaze budú použité na platbu pre University of Michigan, ktorá bude hosťovať videá, ktoré budú v knihe spomenuté, a tiež aj na sprístupnenie knihy pre každého, kto by si ju chcel prečítať a použiť.
 • Doteraz sme prijali 665 975,09 USD (k 31. júlu 2019) a do konca roka máme naplánované získať 754 362,62 USD.

darovaných 665 975,09 USD; zostatok 88 387,53 USDt

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky o rozpočte alebo financiách OTW, kontaktujte, prosím výbor pre Správu financií. Taktiež usporiadame otvorený chat, kde zodpovieme akékoľvek vaše otázky. Tento chat bude však prebiehať výhradne v angličtine. Anglická verzia tohto príspevku obsahuje viac informácií o tom, kedy sa bude odohrávať a ako sa pridať k chatu.

Nasledujte prosím tento link, ak si chcete stiahnuť aktualizáciu rozpočtu OTW v tabuľkovom formáte .


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaní príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí prekladali tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Announcement

Comments are closed.