Financie OTW: Aktualizovaný Rozpočet 2019

Na začiatku roka OTW (Organizácia pre transformatívnu tvorbu) uverejnila Rozpočet 2019 S blížiacim sa koncom roka by sme chceli zverejniť aktualizácie o našej finančnej aktivite pre zvyšok roka a o tom, ako sa naše plány zmenili alebo ako napredovali.

Náš Finančný tým naďalej sleduje finančné aktivity OTW, pripravuje finančné výkazy a správy a zaisťuje dodržiavanie účtovných smerníc a predpisov. Pracovali sme na tom, ako zlepšiť a dokumentovať naše procesy, pomáhali sme plánovať finančnú budúcnosť OTW a blížime sa k uzatvoreniu každoročného auditu pre naše finančné výkazy 2018.

Bez ďalšieho zdržiavania, tu je náš aktualizovaný rozpočet pre 2019 (pre detailnejšie informácie si stiahnite tabuľkové zobrazenie)

Výdavky za rok 2019

Výdavky podľa programu: Náš vlastný archív: 72.4%, Otvorené dvere: 0.3%, Transformatívna tvorba a kultúra: 0.4%, Fanlore: 2.3%, Právna obrana: 1.1%, Informačné činnosti na conoch: 0.1%, Administratíva: 11.2% Získavanie financií: 10.4%

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)

utratené 74 984,28 USD; zostatok 259 366,95 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 334 351,23 USD tento rok utratených 74 984,28 USD.
 • 74.2% z výdavkov OTW je použitých na údržbu AO3. Toto zahŕňa objem našich nákladov na servery – nové objednávky, ako aj prebiehajúce kolokácie a údržbu – nástroje na monitorovanie výkonnosti web stránok a rôzne systémové licencie (prejsť na všetky programové výdavky).
 • Tohtoročné predpokladané výdavky AO3 zahŕňajú 30 000 USD za náklady za dodávateľa na aktualizácie a bezpečnostné testovanie, z ktorých 15 000 USD už bolo použitých na aktualizáciu Ruby pre AO3.
 • Navyše, výdavky AO3 zahŕňajú významnú prestavbu serverov a expanziu za približne 177 000 USD. Nové virtualizované servery nahradia terajšie vybavenie, čo omnoho uľahčí testovanie a rozvinutie kódu pre AO3. Staré servery budú opätovne použité ako pamäťová jednotka pre nové servery. Ďalšie nové servery rozšíria kapacitu AO3, aby používatelia mohli zobrazovať stránky a vyhľadávať výsledky s menšími problémami s pripojením.
 • Ostatné očakávané výdavky zahŕňajú 33 000 USD pre dodávateľa pre Správu systémov, ktorý bude pracovať na hardvérovej infraštruktúre AO3.

Fanlore

utratené 1 477,22 USD; zostatok 8 896,97 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 10 374,19 USD tento rok utratených 1 477,22 USD.
 • Výdavky Fanlore sú väčšinou využité na nákup serverov, údržbu a náklady na kolokáciu, ako aj na obnovu webovej domény Fanlore (prejsť na všetky programové výdavky).
 • Nové virtualizované servery, spomenuté vyššie, taktiež poslúžia ako stránky Fanlore a úložisko záloh Fanlore wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)

utratené 275,00 USD; zostatok 1 558,80 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 1 833,00 USD tento rok utratených 275,00 USD.
 • VýdavkyTWC pozostávajú z hostingu web stránky projektu, a poplatkov za publikovanie a skladovanie (prejsť na všetky programové výdavky).

Open Doors (Otvorené dvere)

utratené 244,20 USD; zostatok 1 050,34 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 1 294,54 USD tento rok utratených 244,20 USD.
 • Výdavky Otvorených dverí pozostávajú z poplatkov za hosting, zálohovanie a domény importovaných fanúšikovských archívov (prejsť na všetky programové výdavky).

Legal Advocacy (Právna obrana)

utratené 0 USD; zostatok 5 000,00 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 5 000,00 USD tento rok utratených 0,00 USD.
 • Výdavky Právnej obrany pozostávajú z registračných poplatkov a nákladov na dopravu na konferencie a prejednávania, keď a ak sú potrebné (prejsť na všetky programové výdavky).

Informačné činnosti na conoch

utratené 0 USD; zostatok 500,00 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 500,00 USD tento rok utratených 0,00 USD.
 • Rozpočet zahŕňa 100 USD na tlač letákov a 400 USD na aktivity v mene OTW počas zhromaždení(prejsť na všetky programové výdavky).

Získavanie financií

utratené 23 100,09 USD; zostatok 23 700 USD

 • K 31. júlu 2019 bolo z celkovej sumy 46 800,09 USD tento rok utratených 23 100,09 USD.
 • Naše náklady na získavanie financií pozostávajú z transakčných poplatkov, ktoré nám sú účtované spracovateľmi platieb z tretích strán za každý príspevok; z nákupu ďakovných darčekov a súvisiaceho poštovného; a z nástrojov, ktoré sú použité na hosting členskej databázy OTW a sledovanie komunikácie s darcami a potenciálnymi darcami (prejsť na výdavky získavania financií).

Administratíva

utratené 17 051,93 USD; zostatok 33 388,97 USD

 • K 31.júlu 2019 bolo z celkovej sumy 50 440,80 USD tento rok utratených 17 051,93 USD.
 • Administratívne výdavky OTW zahŕňajú hosting pre našu web stránku, ochranné známky, domény, poistenie, daňové priznania a výročný finančný výkazový audit, ako aj spravovanie, komunikačné a učtovnícke nástroje (prejsť na všetky administratívne výdavky).

Príjmy za rok 2019

Príjmy OTW: Príspevky z aprílovej kampane: 44.9%. Príspevky z októbrovej kampane: 23.8%. Príspevky mimo kampaň: 26.1%. Príspevky od zamestnávateľov: 5.1%. Výnos z úrokov: 0.1%. Autorské honoráre: <0.1%.

 • OTW je kompletne financovaná vašimi príspevkami – ďakujeme vám za vašu štedrosť!
 • Každý rok získavame väčšinu našich darov z príspevkov z aprílovej a októbrovej kampane, ktoré by mali byť dokopy hodnotené na asi 68,7% našich príjmov v roku 2019. Taktiež dostávame dary cez príspevky od zamestnávateľov, Amazon Smile a PayPal Giving Fund, ktorý spravuje donácie z programov ako Humble Bundle. Ak by ste nás chceli podporiť počas nákupu na týchto stránkach, zvoľte, prosím, “Organization for Transformative Works” ako vašu vybranú charitu!
 • Vďaka vašej štedrosti počas predchádzajúcich rokov máme v zásobe zdravú sumu, ktorú plánujeme šetriť na horšie časy. Vďaka tomu môžeme preskúmať alternatívne príjmy, ktoré doplnia vaše príspevky. Tím zo Správy financií pokročil v hľadaní vhodnej investičnej metódy pre malú neziskovú organizáciu ako OTW, a jeho cieľom je plne založiť konzervatívne investičné portfólio s nízkym rizikom do konca roku 2019.
 • Doteraz sme prijali 346 650,73 USD (k 31.júlu 2019) a do konca roka máme naplánované získať 546 750,73 USD.

darovaných 346 650,73 USD; ostáva 200 100,00 USD

Máte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky o rozpočte alebo financiách OTW, kontaktujte, prosím výbor pre Správu financií. Taktiež usporiadame otvorený chat, kde zodpovieme akékoľvek vaše otázky. Tento chat bude však prebiehať výhradne v angličtine. Anglická verzia tohto príspevku obsahuje viac informácií o tom, kedy sa bude odohrávať a ako sa pridať k chatu.

Nasledujte prosím tento link, ak si chcete stiahnuť aktualizovaný rozpočet OTW v tabuľkovom formáte .


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaní príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí prekladali tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Event

Comments are closed.