Finance OTW: Rozpočet pro rok 2019

Rok 2018 byl pro Správu financí OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) rokem jak krušným, tak produktivním. Nadále pracujeme na tom, aby byly účty vždy zaplaceny a aby bylo vše řádně zaznamenáno a provedeno v souladu se standardními postupy. Též se již připravujeme na účetní závěrku a audit účetních výkazů za rok 2019! A teď již k našemu rozpočtu na rok 2019 (pro více informací nahlédněte do tabulky rozpočtu):

Náklady na rok 2019

Výdaje dle projektu: Archive of Our Own (Náš vlastní archiv): 81,2 %, Open Doors (Otevřené dveře): 0,2 %, Transformative Works and Cultures (TWC – Transformativní tvorba a kultura): 0,4 %, Fanlore: 1,3 %, Legal Advocacy (Právní obrana): 1,0 %, Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): 0,1 %. Administrativa: 9,8 %, Fundraising (Získávání finančních prostředků): 6,1 %

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Využito 12 242,60 USD; zbývá 405 861,47 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo využito 12 242,60 USD z celkového rozpočtu 418 104,06 USD.
 • Na chod AO3 bylo použito 81,2 % výdajů OTW. To zahrnuje většinu našich výdajů na servery – jak nové nákupy, tak stávající kolokace a jejich údržbu, tj. nástroje monitorující výkon stránek a různé licence systémů (přehled všech programových nákladů).
 • Předpokládané výdaje AO3 na tento rok zahrnují 110 000,00 USD za aktualizace a kontrolu zabezpečení provedenou externími pracovníky.
 • Předpokládané výdaje AO3 zahrnují také 177 000,00 USD na generální opravu a rozšíření serveru. Aktuální vybavení nahradí nové virtualizační servery, které AO3 usnadní testování a nasazení kódu. Ze starých serverů se stanou úložné prostory pro nové servery. Další nové servery rozšíří schopnost AO3 obsluhovat stránky a sníží počet problémů s připojením, které se vyskytují během vyhledávání.
 • Další předpokládané výdaje zahrnují 33 000,00 USD pro dodavatele systémů, kteří budou pracovat na hardwarové infrastruktuře AO3.

Fanlore

Využito 329,34 USD; zbývá 6 409,63 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo využito 329,34 USD z celkového rozpočtu 6 738,97 USD.
 • Výdaje pro Fanlore jsou převážně za přidělenou část serveru, údržbu a kolokace, a dále za licence související s obnovením webové domény Fanlore (přehled všech programových nákladů).
 • Nové virtualizační servery budou též obsluhovat stránky Fanlore a skladovat zálohy Fanlore wiki.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Využito 275,00 USD; zbývá 1 558,00 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo utraceno 275,00 USD z celkového rozpočtu 1 833,00 USD.
 • Výdaje TWC se skládají z hostingu webových stránek časopisu a nákladů na jeho vydávání a skladování (přehled všech programových nákladů).

Open Doors (Otevřené dveře)

Využito 91,82 USD; zbývá 844.35 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo využito 91,82 USD z celkového rozpočtu 936,17 USD.
 • Výdaje projektu Otevřené dveře za tento rok sestávají z hostování, zálohy a platby domény pro importované archivy fanouškovských prací (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Využito 0 USD; zbývá 5 000,00 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo využito 0 USD z celkového rozpočtu 5 000,00 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z poplatků za doručování soudních písemností, cestovních výloh pro účastníky konferencí a soudních stání (přehled všech programových nákladů).

Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Využito 0 USD; zbývá 500,00 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo utraceno 0 USD z celkového rozpočtu 500,00 USD.
 • Předpokládané výdaje zahrnují 100 USD na tisk letáčků a 400 USD na další činnosti (přehled všech programových nákladů).

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Využito 2 296,25 USD; zbývá 29 163,75 USD
 • K 28. únoru 2019 bylo využito 2 296,25 USD z celkového rozpočtu 31 460,00 USD.
 • Naše výdaje pro získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků požadovaných třetí stranou, která má na starost zpracovatele plateb peněžných darů, pořízení a doručení děkovných dárků a nástrojů užívaných k hostování databáze OTW členů a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech nákladů pro získávání finančních prostředků).

Administrativa

Využito 2 785,99 USD; zbývá 47 685,81 USD

Příjmy pro rok 2019

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 31,0 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 35,8 %. Příspěvky mimo kampaně: 28,6 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 4,5 %. Úrokové příjmy: 0,1 %. Autorský honorář: <0,1 %

 • OTW je zcela podporována vašimi příspěvky – děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2019 měly společně tvořit přibližně 67 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši), autorských honorářů, od Amazon Smile a PayPal Giving Fund, které rozdávají příspěvky z programů jako je Humble Bundle a eBay for Charity. Pokud pomocí těchto stránek nakupujete a chtěli byste nás podpořit, zvolte prosím “Organization for Transformative Works” jako vámi vybranou charitativní společnost!
 • Vzhledem k vaší štědrosti v předchozích letech máme slušnou rezervu, ale tu si chceme nechat, jak se tak říká, pro strýčka Příhodu. Díky tomu můžeme prozkoumat alternativní zdroje příjmů nahrazující příspěvky. Správa financí pokročila v hledání vhodné investiční metody pro malé neziskové organizace jako je OTW a plánuje do konce roku 2019 založit nízkorizikové konzervativní investiční portfolio.
 • Tyto rezervy nám také pomáhají v letech, kdy máme v plánu větší než obvyklé nákupy. Jak již bylo zmíněno, plánujeme během nejbližších měsíců nahradit starý serverový hardware a též koupit jeden nový, což letos výrazně navýší naše výdaje. Některé z předpokládaných výdajů představených v tomto rozpočtu se však nemusí do konce roku kvůli různým problémům či omezením uskutečnit. Přestože jsou v tabulce rozpočtu zařazené všechny očekávané náklady, rozhodli jsme se alokovat na tyto méně pravděpodobné náklady 96 000,00 USD z našich rezerv. Je ale možné, že budeme muset využít z rezerv ještě více v závislosti na aktuálních potřebách v průběhu roku. Přesnější informace o tom, jaké výdaje byly a dále budou vynaloženy během roku 2019, uvedeme v říjnové aktualizaci informací o rozpočtu.
 • Ke dni 28. února 2019 jsme obdrželi 23 840,99 USD a do konce roku předpokládáme příjem 419 475,00 USD.
Vybrány příspěvky ve výši 23 840,99; zbývá získat 395 634,01 USD

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat bude probíhat kompletně v angličtině a anglická verze tohoto příspěvku obsahuje více informací o tom, kdy bude chat probíhat a jak se můžete připojit. Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2019 v tabulce můžete stáhnout na tohoto odkazu.
OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.
Announcement

Comments are closed.