Finance OTW: rozpočet na rok 2017

Rok 2016 byl pro tým výboru Správy financí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) velmi rušný a nyní usilovně pracujeme na zlepšení účetnictví a finanční politiky. V posledních měsících jsme též dosáhli zlepšení v oblasti sestavování rozpočtu—zejména co se týče spolupráce s našimi rozličnými týmy při odhadu jejich nákladů a promítání neočekávaných změn do rozpočtu.

Ve stručnosti, zde je náš rozpočet na rok 2017 (zde si můžete stáhnout tabulku s rozpočtem obsahující podrobné informace):
 

Náklady na rok 2017

Náklady podle oblastí: Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv): 75.7%. Open Doors (Otevřené dveře): 0.5%. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura): 1.5%. Fanlore: 2.7%. Legal Advocacy (Právní obrana): 1.2% Con Outreach: 1.8%. Admin: 8.4%. 
Získávání finančních prostředků: 8.2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Utraceno 7 013.49 USD; zbývá 206 325.51 USD.

 • Z celkového rozpočtu 213 339 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 7 013.49 USD.
 • 75.7% nákladů OTW jde na udržování AO3. To zahrnuje náklady na provoz serverů—nákup nových, kolokaci a údržbu —nástroje pro sledování výkonu webu a různé licence vztahující se k systému ( přehled všech programových nákladů).
 • V minulém roce jsme začali hledat společnosti, které by nám mohly pomoci s upgrady infrastruktury AO3. Zatím jsme spolupracovali se dvěma společnostmi na přípravě velmi potřebného upgradu na Rails a těšíme se, že letos tyto projekty ještě rozšíříme.

 

Fanlore

Utraceno 312.61 USD; zbývá 7 174.89 USD.

 • Z celkového rozpočtu 7 487.50 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 312.
  61 USD.
 • Většinu výdajů Fanlore tvoří vedle licencí a webové domény její část poplatků za alokaci, údržbu a kolokaci serveru (přehled všech programových nákladů).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Utraceno 400.04 USD; zbývá 3 982.96 USD.

 • Z celkového rozpočtu 4 383 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 400.04 USD.
 • Náklady TWC sestávají z jejího podílu na poplatcích za servery, a také z poplatků za publikaci a skladování odborného časopisu (přehled všech programových nákladů).

 

Open Doors (Otevřené dveře)

Utraceno 60.80 USD; zbývá 1 475.67 USD.

 • Z celkového rozpočtu 1 536.47 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 60.80 USD.
 • Letošní výdaje na projekt Otevřených dveří představují poplatky za hosting, zálohování a za doménu pro importované archivy (přehled všech programových nákladů).

 

Legal Advocacy (Právní obrana)

Utraceno 0 USD; zbývá 3 500 USD.

 • Z celkového rozpočtu 3 500 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 0 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z registračních poplatků a cestovních nákladů na konference (přehled všech programových nákladů).

 

Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků

Utraceno 0 USD; zbývá 5 000 USD.

 • Z celkového rozpočtu 5 000 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 0 USD.
 • Naše náklady za rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků jdou na přípravu a zasílání propagačních materiálů OTW a jejích projektů, které sdílíme s ostatními fanoušky na setkáních, případně také za organizaci našich vlastních prostor při těchto setkáních (přehled všech programových nákladů).

 

Získávání finančních prostředků

Utraceno 1 573.52 USD; zbývá 21 486.48 USD.

 • Z celkového rozpočtu 23 060 USD bylo k 28. únoru 2017 utraceno 1 573.52 USD.
 • Naše náklady za získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků účtovaných třetí stranou, která zpracovává jednotlivé finanční příspěvky; nákup a zasílání děkovných dárků; za nástroje pro hosting databáze členů OTW a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech programových nákladů).

 

Administrativa

Utraceno 977.15 USD; zbývá 22 683.68 USD.

 

Příjmy pro rok 2017

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 32.4%, Příspěvky z říjnové kampaně: 42.2%. Příspěvky mimo kampaně: 24.3%. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 1.1%.

 • OTW je financována výhradně z vašich příspěvků—děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2017 měly společně tvořit asi 75% našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši) a od Amazon Smile.
 • Tým výboru Správy financí OTW se zabývá možnostmi udržitelného plánu, jak investovat stávající rezervy OTW; náš předpokládaný příjem by měl pokrýt letošní výdaje, aniž by byly nutné mimořádné výběry z našich rezerv.
 • Nyní (k 28. únoru 2017) máme 6 839.56 USD a do konce roku předpokládáme ještě příjem 308 500 USD

Vybrány příspěvky ve výši 6 839.56 USD; zbývá získat 301 660.44 USD.
 

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, prosím kontaktujte výbor pro Správu financí.
Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2017 v tabulce si prosím stáhněte pod tímto odkazem.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Announcement

Comments are closed.