Finance OTW: Aktuální informace o rozpočtu pro rok 2018

Dříve v tomto roce OTW zveřejnila svůj rozpočet na rok 2018. S blížícím se koncem roku si vám dovolujeme předložit aktuální informace o naší finanční aktivitě na zbytek roku a jak se naše plány pohnuly a vyvinuly.

Náš tým Správy financí pokračuje ve sledování finančních aktivit OTW, připravuje účetní výkazy a zprávy a zajišťuje shodu s účetními standardy a nařízeními. Pracujeme na vylepšení našich procesů a jejich dokumentaci, pomáháme OTW plánovat její finanční budoucnost a blížíme se zakončení výročního auditu pro naše účetní výkazy z roku 2017.

Nebudeme vás už dále zdržovat, zde je náš aktualizovaný rozpočet na rok 2018 (stáhněte si tabulku rozpočtu pro více informací):

Náklady na rok 2018


 Archive of Our Own (Náš vlastní archiv): 73,9 %. Open Doors (Otevřené dveře): 0,3 %. Transformative Works and Cultures (Transformativní tvorba a kultura): 1,7 %. Fanlore: 2,2 %. Legal Advocacy (Právní obrana): 0,7 %. Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): <0,1%. Administrativa: 13,5 %. Fundraising (Získávání finančních prostředků): 7,7 %.

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Utraceno 176 374,10 USD; zbývá 88 927,82 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 176 374,10 USD z celkového rozpočtu 265 301, 92 USD.
 • Na chod AO3 bylo použito 73,9 % výdajů OTW. To zahrnuje většinu našich výdajů na servery – jak nové nákupy, tak stávající kolokace a jejich údržbu – nástroje monitorující výkon stránek a různé licence systémů (přehled všech programových nákladů).
 • Tento rok jsme realizovali důležitou opravu a změnu serverů, která nás stála okolo 115 000 USD. Změny a opravy byly zaměřeny na nové databázové servery pro práce na AO3, komentáře a aktivity a také na nový rozvaděč pro servery, díky kterému vše funguje tak jak má. Nové servery nám také zvýšily měsíční výdaje na kolokace, zatímco staré servery jsou v procesu přeměny na aplikační servery, které generují stránky AO3 a poskytují je uživatelům.
 • Dříve bylo v rozpočtu vyhrazeno službám poskytovaným kontraktory 100 000 USD. Bohužel, testování, oprava chyb a úprava chování naší aktualizace Elasticsearche zabrala podstatně déle než se čekalo, což nám nechalo tento rok méně času na propojení kódu vytvořeného kontraktory s naším základním kódem. Proto jsme se rozhodli nenajímat kontraktory pro žádné další projekty a namísto toho se soustředit na zprovoznění kódu, za který jsme už zaplatili a který nám byl dodán našimi dobrovolníky.

Fanlore

Utraceno 5 277,80 USD; zbývá 2 612,97 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 5 277,80 USD z celkového rozpočtu 7 890,77 USD.
 • Výdaje pro Fanlore jsou převážně za přidělenou část serveru, údržbu a kolokace, spolu se souvisejícími licencemi a webovými doménami (přehled všech programových nákladů).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Utraceno 2 520,54 USD; zbývá 3 420,99 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 2 520,54 USD z celkového rozpočtu 5 941,53 USD.
 • Výdaje TWC se stávají z jejich přídělu platby za server a za uskladňování a publikování žurnálu (přehled všech programových nákladů).
 • Letos plánujeme přesunout hostování vydání TWC společnosti specializující se na práci s open source softwarem, který náš žurnál používá. Toto nás bude stát ročně 1 500 USD. Dále je pak také součástí rozpočtu 1 000 USD na cestovní výlohy pro přednášející na konferenci Fan Studies 2018.

Open Doors (Otevřené dveře)

Utraceno 540,72 USD; zbývá 468,42 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 540,72 USD z celkového rozpočtu 1 009,14 USD.
 • Výdaje projektu Otevřené dveře za tento rok sestávají z hostování, zálohy a domény pro importované archivy (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Utraceno 2 670,02 USD; zbývá 0 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 2 670,02 USD z celkového rozpočtu 2 670,02 USD.
 • Výdaje Právní obrany sestávají z poplatků za doručování soudních písemností, cestovních výloh pro účastníky konferencí a soudních stání. V lednu jsme využili 1 500 USD na poplatek za vyřízení sporu u WIPO (Světové organizace duševního vlastnictví), neboť si někdo cizí zaregistroval doménu se jménem přiliš podobným AO3 (přehled všech programových nákladů).

Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Utraceno 50,00 USD; zbývá 0 USD

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Utraceno 13 446,80 USD; zbývá 14 100,00 USD

 • K 31. srpnu 2018 bylo utraceno 13 446,80 USD z celkového rozpočtu 27 546,80 USD.
 • Naše výdaje pro získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků požadovaných třetí stranou, která má na starost zpracovatele plateb dotací; pořízení a doručení děkovných dárků a nástrojů užívaných k hostování databáze OTW členů a sledování komunikací s dárci a potenciálními dárci (přehled všech nákladů pro získávání finančních prostředků).

Administrativa

Utraceno 39 285,43 USD; zbývá 9 313,15 USD

Příjmy pro rok 2018

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 36,5 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 36,4 %. Příspěvky mimo kampaně: 22,4 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 4,2 %. Úrokové příjmy: 0,1 %. Autorský honorář: 0,4 %

 • OTW je zcela podporována vašimi příspěvky – děkujeme za vaši štědrost!
 • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2018 měly společně tvořit přibližně 73 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši), autorských honorářů, od Amazon Smile a PayPal Giving Fund, který rozdává příspěvky z programů jako je Humble Bundle. Pokud pomocí těchto stránek nakupujete a chtěli byste nás podpořit, zvolte prosím Organization for Transformative Works jako vaši vybranou charitativní společnost!
 • Vzhledem k vaší štědrosti v předchozích letech máme slušnou rezervu, ale tu si chceme nechat, jak se tak říká, pro strýčka Příhodu. Díky tomu můžeme prozkoumat alternativní zdroje příjmů nahrazující příspěvky. Tým Správy financí OTW se rozhodl založit konzervativní investiční portfolio pro malou část našich prostředků, které bude počáteční investicí s rizikem tak minimálním, jak jen je možné. Toto jsme měli v plánu již nějakou dobu a v tuto chvíli pracujeme na vytvoření pravidel zohledňující investice a užívání našich rezerv.
 • Tyto rezervy nám také pomáhají v letech, kdy máme v plánu větší než obvyklé nákupy. Jak jsme zmínili výše, vyměnili jsme již náš starý hardware za nový a na pro nákup těchto serverů jsme museli čerpat z našich rezerv. Ovšem s příjmy ze zbytku roku, které zahrnují říjnovou kampaň, by měla částka odčerpaná z rezerv činit 30 000 USD.
 • Doteď (ke 31. srpnu 2018) jsme obdrželi 213 449,59 USD a do konce roku předpokládáme příjem 356 775,34 USD.

Vybrány příspěvky ve výši 213 499,59 USD; zbývá získat 143 275,75 USD

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat bude probíhat kompletně v angličtině a anglická verze tohoto příspěvku obsahuje více informací o tom, kdy bude chat probíhat a jak se můžete připojit.

Tento příspěvek aktualizujeme několik hodin před začátkem chatu s odkazem na chatovací místnost. Přijďte si s námi popovídat a položit vaše dotazy!

Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2018 v tabulce můžete stáhnout pod tímto odkazem.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.