Uutislehti

 • Oktober 2015 Nieuwsbrief, editie 96

  Ridicully sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:07pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner, gemaakt door caitie, van een krant met de naam en logo’s van de OTW en haar projecten op de pagina’s.

  I. NOG EEN JURIDISCHE OVERWINNING!

  Op 27 oktober 2015 heeft het U.S. Copyright Office haar Regelgeving met betrekking tot uitzonderingen op sectie 1201 van de Digital Millennium Copyright Act vrijgegeven. Vorig jaar heeft de Legal Committee (Juridische Commissie) van de OTW aan het Copyright Office gevraagd om de uitzondering te vernieuwen die fan video makers toestaat om de kopieer beschermingen op DVD’s en digitale bronnen te omzeilen, en om de uitzondering uit te breiden om ook Blu-Ray discs hierbij in op te nemen. En op 27 oktober hebben we gewonnen! De nieuwe versie van de uitzondering, die meteen van kracht is, staat mensen toe om kopieer beschermingen te omzeilen zodat ze korte stukken van films, televisie shows, en andere video’s kunnen bemachtigen met als doel het maken van niet-commerciële video’s die kritiek of commentaar geven op het originele werk. De uitzondering staat het gebruik van ‘scherm capture’ technologie expliciet toe en staat ook het omzeilen van kopieer beschermingen op DVD’s, digitale bronnen en Blu-Ray discs toe als deze nodig zijn om materiaal van hoge kwaliteit te produceren.

  We zijn al sinds september 2014 bezig met deze specifieke poging tot vernieuwing en uitbreiding, en omdat het proces elke drie jaar om een vernieuwing vraagt, verwachten we dat we dezelfde strijd over twee jaar moeten leveren. Tot die tijd willen we de Electronic Frontier Foundation bijzonder bedanken, omdat zij zich bij ons hebben gevoegd in dit gevecht, en de vele vidders die hebben gereageerd op onze oproepen voor verhalen en uiteenzettingen over waarom deze uitzondering belangrijk is voor wat zij doen.

  De Juridische Commissie heeft zich ook bij bondgenoot Public Knowledge gevoegd voor het indienen van commentaar bij de Intellectual Property Enforcement Coördinator van het U.S. Office of Management and Budget als antwoord op het verzoek van die instelling om commentaar te leveren op hun plan voor het afdwingen van intellectueel eigendom. Het commentaar bevat specifieke aanbevelingen en legt de nadruk op het belang van het in overweging nemen van de belangen van het publiek, inclusief gebruikers die schade kunnen ondervinden van bijzonder agressieve afdwinging van intellectueel eigendom wetten.

  II. OKTOBER FONDSENWERVING

  Onze Development & Membership Committee (Ontwikkeling & Lidmaatschap Commissie) rondde een succesvolle fondsenwerving af eerder deze maand, waarbij ze US $171.363,- hebben opgehaald! We blijven doorgaan met het verzenden van de donatie premiums. We willen iedereen die de premium nog niet heeft ontvangen vragen om contact met ons op te nemen via het Ontwikkeling & Lidmaatschap contactformulier. Als je contact met ons opneemt gaan we op zoek naar een oplossing om toch jouw premium bij jou te kunnen krijgen. We hebben veel dingen geleerd van deze fondsenwerving, en we kijken ernaar uit om deze lessen te kunnen toepassen bij de volgende werving. De Translation Committee (Vertaling Commissie) heeft met succes samengewerkt met Ontwikkeling & Lidmaatschap voor de fondsenwerving, waarbij ze meer dan 150 documenten hebben geproduceerd in 17 talen!

  III. BIJ HET AO3

  Deze maand heeft de Accessibility, Design & Technology Committee (Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie Commissie) verschillende kleine updates vrijgegeven die diverse problemen hebben geadresseerd, waaronder een aantal aanpassingen aan onze infrastructuur. We zijn ook zeer enthousiast om een voorproefje van commentaar moderation te geven, maar we hebben nog geen druk op de startknop kunnen geven omdat we recente traagheid en downtime van de site aan het onderzoeken zijn en proberen op te lossen.

  De Abuse Committee (Misbruik Commissie) ontving ongeveer 450 tickets in oktober. De meeste van deze tickets waren binnen een paar dagen opgelost, hoewel we ook een aantal lastige tickets hebben gekregen. Probeer geduldig te zijn als je niet meteen een antwoord krijgt - hoe complexer het probleem, hoe meer tijd we nodig hebben om het te onderzoeken.

  De Tag Wrangling Committee (Tagbeheer Commissie) heeft de richtlijnen herzien voor canonical personage tags die groepen mensen representeren (om te verduidelijken dat ze niet ge-metatagged of ge-subtagged moeten worden aan individuele personages), dat zowel de druk op de servers moet gaan verminderen door het verwijderen van de onbehulpzame tag bomen, alsook gebruikers moet helpen om gemakkelijker de werken te vinden waarnaar ze op zoek zijn.

  IV. BESTUUR

  De Board of Directors (Raad van Bestuur) van de OTW kwam van 2-4 oktober bijeen voor hun Jaarlijkse Bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is de OTW Planning, die is opgesteld door de Strategic Planning Committee (Strategische Planning Commissie), goedgekeurd. De notulen voor alle drie de dagen van de bijeenkomst kun je terugvinden op de Bestuur Bijeenkomst Notulen pagina van onze website.

  De Elections Committee (Verkiezingen Commissie) is in de laatste dagen van de OTW Bestuur Verkiezingen voor dit jaar beland. We willen graag alle kandidaten bedanken voor het meedoen. Ze hebben hard gewerkt om de vragen van leden te beantwoorden in hun V&A Reacties en ze hebben meegedaan met vijf Kandidaat Chatsessies. Chat transcripts zijn beschikbaar op onze website. Stem instructies zijn ook gestuurd naar de huidige leden. Voor meer 2015 Bestuur Verkiezingen updates kun je de Verkiezingen Commissie bezoeken op onze Twitter, @otwelections.

  De jaarlijkse verkiezingen zijn een team inspanning - en niet alleen van het Verkiezingen team! Veel dank gaat uit naar Ontwikkeling & Lidmaatschap, Vertaling, Communicatie, en meer. Zonder deze en andere commissies die meehelpen achter de schermen, zouden deze verkiezingen niet mogelijk zijn. Bedankt iedereen!

  V. HET ZIT HEM IN DE MENSEN

  Deze maand heeft de Volunteers & Recruiting Committee (Vrijwilligers & Werving Commissie) Tagbeheer, Communicatie, en Internationalisatie & Voorlichting geholpen met het werven van nieuwe vrijwilligers en stafleden. Iedereen bedankt die een sollicitatie heeft gedaan, en iedereen bedankt die heeft geholpen om het nieuws te verspreiden! We hebben ook een Nog Steeds Bereid Om Te Helpen enquête verstuurd naar alle huidige vrijwilligers, en we waarderen de reacties zeer van onze vrijwilligers die zich in blijven zetten, net als de reacties van de vertrekkende vrijwilligers. Als laatste, maar zeker niet als minste, zijn we begonnen met het inleiden van vrijwilligers van onze wervingsronde in september; een warm welkom aan al onze nieuwe vrijwilligers, en driewerf hoera voor onze huidige vrijwilligers die een nieuwe rol op zich nemen.

  Nieuwe Commissie Stafleden: Sofia (Vertaling), Oriontsuki (Vertaling), SunnyB (Vertaling), Cat Goodfellow (Communicatie), James Baxter (Web Strategie, Ontwerp, & Ontwikkeling), Janet Vandenabeele (Communicatie), qwu (Misbruik), Oniondip (Misbruik), Nerine Luna Cyran (Misbruik), Sammie Jarrett (Misbruik), Ilona van der Vegt (Misbruik), shiloh (Misbruik),Miranda (Misbruik), fredoxley (Misbruik), 6 anderen Misbruik, 2 Communicatie, 1 AO3 Documentatie, en 1 Systemen
  Nieuwe AO3 Documentatie Vrijwilligers: 1

  Nieuwe Tagbeheer Vrijwilligers: 1

  Nieuwe Vertaling Vrijwilligers: J4Y en 3 anderen

  Vertrekkende Commissie Stafleden: squidgie (Wiki), Janna N. (Support), Noah Feeman (Open Deuren), Jintian (Communicatie), Julia Allis (Communicatie), Ellorgast (Communicatie), Marta-Bee (Communicatie), 2 anderen Communicatie, 1 andere Support, 1 Juridisch, 2 Verkiezingen, 1 Kwaliteitsgarantie & Testing, en 1 Tagbeheer

  Vertrekkende AO3 Documentatie Vrijwilligers: briar_pipe

  Vertrekkende Tagbeheer Vrijwilligers: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl, en 36 anderen

  Vertrekkende Vertaling Vrijwilligers: Erilia Wu en 8 anderen

  Voor meer informatie over de bevoegdheden van onze commissies, ga je naar hetcommissie overzicht op onze website.

  Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoekde Vertalingspagina op transformativeworks.org.

 • Newsletter di Ottobre 2015, Edizione 96

  Ridicully sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:07pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  I. UN’ALTRA VITTORIA LEGALE!

  Il 27 ottobre 2015 l’Ufficio americano del Copyright ha pubblicato la sua Regolamentazione riguardo le esenzioni dalla sezione 1201 del DMCA. Lo scorso anno il Comitato Supporto Legale di OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) aveva chiesto all’Ufficio del Copyright di rinnovare l’esenzione che permetteva ai creatori di fanvideo di aggirare le protezioni contro la copia dei DVD e delle trasmissioni digitali e di espanderla per includere i Blu-Ray. E il 27 ottobre abbiamo vinto! La nuova versione dell’esenzione, che ha effetto immediato, permette alle persone di aggirare le protezioni contro la copia per ottenere piccole porzioni di film, show televisivi e altri video con lo scopo di creare video non commerciali che criticano o commentano il lavoro originale. L’esenzione permette esplicitamente di usare la tecnologia “screen capture” e permette anche di aggirare le protezioni contro la copia di DVD, trasmissioni digitali e Blu-Ray, se necessari a produrre contenuti di qualità sufficientemente alta.

  È dal settembre del 2014 che lavoriamo a questo particolare sforzo di rinnovamento e di espansione e, poiché il procedimento prevede il rinnovo ogni tre anni, ci aspettiamo di tornare a combattere la stessa battaglia tra due anni. Nel frattempo ringraziamo in particolare la Electronic Frontier Foundation, che si è unita a noi in questo sforzo, e ringraziamo i molti vidder che hanno risposto alla nostra chiamata raccontando e spiegando quanto questa esenzione sia importante per ciò che fanno.

  Il Comitato Supporto Legale si è anche alleato con Public Knowledge nel presentare un commento al Coordinatore per l’Applicazione della Proprietà Intellettuale dell’Ufficio Statunitense per l’Amministrazione e il Bilancio in risposta alla richiesta di commenti avanzata dalla stessa agenzia riguardo il suo piano per l’applicazione della proprietà intellettuale. I commenti contenevano raccomandazioni specifiche e sottolineavano l’importanza di tenere in considerazione gli interessi del pubblico in generale, compresi quegli utenti che potrebbero risultare danneggiati da un’applicazione troppo aggressiva delle leggi sulla proprietà intellettuale.

  II. CHIAMATA ALLE ISCRIZIONI DI OTTOBRE

  All’inizio del mese, il nostro Comitato Sviluppo & Iscrizioni ha concluso con successo una chiamata alle iscrizioni, raccogliendo 171.363 US$! Stiamo continuando a inviare premi di donazione. Incoraggiamo chiunque non abbia ricevuto il proprio premio di contattarci attraverso il modulo di contatto di Sviluppo & Iscrizioni e troveremo una soluzione per farlo arrivare. Abbiamo imparato molte cose da questa chiamata e non vediamo l’ora di metterle in pratica nella prossima. Anche il Comitato Traduzione ha collaborato con successo alla chiamata assieme a Sviluppo & Iscrizioni, producendo più di 150 documenti in 17 lingue!

  III. INTANTO AD AO3

  Questo mese il Comitato Accessibilità, Design & Tecnologia ha implementato diverse release per rispondere a svariati problemi, incluse alcune modifiche alla nostra infrastruttura. Siamo stati anche felici di poter offrire un’anteprima di moderazione dei commenti, ma non siamo ancora stati in grado di premere il pulsante definitivo a causa di indagini e tentativi di sistemare i recenti problemi di lentezza e i momenti di inattività del sito.

  A ottobre il Comitato Violazioni ha ricevuto circa 450 ticket. La maggior parte di essi è stata risolta in pochi giorni, tuttavia ne abbiamo ricevuti alcuni più complicati. Per favore sii paziente se non ricevi immediatamente una risposta — più è complesso il rapporto, più dobbiamo passare tempo ad indagare!

  Il Comitato Organizzazione Tag ha revisionato le linee guida per le tag personaggio canoniche che rappresentano gruppi di persone (per chiarire che non debbano né essere metataggati né subtaggati a singoli personaggi); questo dovrebbe aiutare sia a ridurre il carico sui server liberando il sistema da inutili alberi di tag, sia ad aiutare gli utenti a trovare più facilmente esattamente i lavori che stanno cercando.

  IV. AI POSTI DI COMANDO

  Il Consiglio di Direzione si è riunito per l’Incontro Annuale nei giorni dal 2 al 4 ottobre. Durante questo incontro è stata approvata la roadmap creata dal Comitato Strategie. I verbali riguardanti i tre giorni di meeting si trovano nella pagina Verbali delle Sedute del Consiglio del nostro sito.

  Il Comitato Elezioni sta affrontando gli ultimi giorni delle Elezioni per il Consiglio di quest’anno. Ringraziamo tutti i candidati per aver partecipato quest’anno. Hanno tutti lavorato duramente per rispondere alle domande degli iscritti nelle loro Domande & Rispostee hanno partecipato a cinque Chat coi Candidati. Le trascrizioni delle chat sono disponibili sul nostro sito web.
  Agli attuali membri sono state inviate leIstruzioni per i votanti. Per maggiori aggiornamenti sulle Elezioni del Consiglio 2015 puoi visitare il Comitato Elezioni presso Twitter @otwelections.

  L’elezione annuale è un lavoro di squadra — e non soltanto del team Elezioni! Grazie mille a Sviluppo & Iscrizioni, Traduzione, Comunicazioni e molti altri. Senza l’aiuto dietro alle quinte di questi e altri comitati, queste elezioni non sarebbero possibili. Grazie a tutti!

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  In questo mese il Comitato Volontari & Reclutamento ha aiutato Organizzazione Tag, Comunicazioni e Internazionalizzazione & Relazioni Esterne a reclutare nuovi volontari e membri dello staff. Grazie a tutti quelli che si sono offerti e a tutti quelli che hanno diffuso la notizia! Abbiamo anche inviato un questionario “ancora disponibile a collaborare” a tutti gli attuali volontari e apprezziamo molto le risposte dei volontari che sono rimasti con noi, come apprezziamo il servizio reso da quelli che ci lasciano. Infine, ma non meno importante, abbiamo anche incominciato a introdurre i volontari dal nostro giro di reclutamento di settembre: un caloroso benvenuto a tutti i nuovi volontari e tre hurrà per gli attuali volontari che ricoprono nuovi ruoli!

  Nuovi Membri dei Comitati: Sofia (Traduzione), Oriontsuki (Traduzione), SunnyB (Traduzione), Cat Goodfellow (Comunicazioni), James Baxter (Strategie Web, Design & Sviluppo), Janet Vandenabeele (Comunicazioni), qwu (Violazioni), Oniondip (Violazioni), Nerine Luna Cyran (Violazioni), Sammie Jarrett (Violazioni), Ilona van der Vegt (Violazioni), shiloh (Violazioni), Miranda (Violazioni), fredoxley (Violazioni), 6 altri in Violazioni, 2 in Comunicazioni, 1 in Documentazione AO3 e 1 in Sistemi
  Nuovi Volontari in Documentazione AO3: 1
  Nuovi Volontari Organizzazione Tag: 1
  Nuovi Volontari Traduttori: J4Y e 3 altri

  Membri dello staff del comitato uscenti: squidgie (Wiki), Janna N. (Supporto), Noah Feeman (Porte Aperte), Jintian (Comunicazioni), Julia Allis (Comunicazioni), Ellorgast (Comunicazioni), Marta-Bee (Comunicazioni), 2 altri in Comunicazioni, un altro in Supporto, 1 in Supporto Legale, 2 in Elezioni, 1 in Controllo Qualità & Testing, e 1 in Organizzazione Tag
  Volontari per Documentazione AO3 uscenti: briar_pipe
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl e altri 36
  Volontari per Traduzione uscenti Erilia Wu e altri 8

  Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti dei nostri comitati, fai riferimento all’elenco comitatisul nostro sito.

 • Newsletter d'octobre 2015, numéro 96

  Ridicully sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:06pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Bannière réalisée par caitie et représentant un journal avec les noms et logos de l'OTW et de ses projets sur ses pages.

  I. UNE NOUVELLE VICTOIRE SUR LE FRONT JURIDIQUE !

  Le 27 octobre 2015, l'Office du Copyright américain a publié sa Décision en matière d'exemptions à la section 1201 du Digital Millennium Copyright Act. L'année dernière, le Comité Juridique de l'OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a demandé à l'Office du Copyright de renouveler et d'étendre aux disques Blu-Ray l'exemption permettant aux fanvidéastes de contourner les protections anti-copie sur les DVD et les émissions en ligne. Et le 27 octobre, nous avons obtenu gain de cause ! La nouvelle version de cette exemption, effective immédiatement, autorise toute personne à contourner la protection anti-copie pour obtenir de courts extraits de films, séries télévisées, et tout autre type de vidéos, dans le but de créer des vidéos non-commerciales qui critiquent ou commentent la source originelle. Elle permet expressément l'usage des technologies de "capture d'écran". Elle légalise également le contournement des protections anti-copie sur les DVD, émissions en ligne, et disques Blu-Ray, si cela est nécessaire pour produire du contenu en haute qualité.

  Nous travaillons au renouvellement de l'exemption, et à son extension depuis septembre 2014. Comme ce processus d'exemption exige des renouvellements trisannuels, nous nous préparons à reprendre le combat dans deux ans. En attendant, nous souhaitons remercier chaleureusement Electronic Frontier Foundation, qui nous a aidé dans ce combat. Nous remercions également tous/toutes les fanvidéastes qui ont répondu à notre appel à témoignages concernant leur expérience et leurs arguments démontrant l'importance de l'exemption.

  Le Comité Juridique a formé une alliance avec Public Knowledge pour rédiger et soumettre un commentaire au Coordinateur de l'Application du Droit de la Propriété Intellectuelle des États-Unis, un organe du Bureau de la Gestion et du Budget. Ce même Bureau avait lancé un appel à commentaires sur son plan d'application de la propriété intellectuelle. Notre réponse comprend des recommandations précises et souligne l'importance de prendre en compte les intérêts de l'ensemble du public : certain-e-s utilisateur-trice-s sont susceptibles de subir un préjudice face à une application excessivement brutale des lois sur la propriété intellectuelle.

  II. CAMPAGNE D'ADHÉSION D'OCTOBRE

  Notre Comité Développement et Adhésion a effectué une campagne d'adhésion couronnée de succès plus tôt ce mois-ci, et a levé 171 363 US$ ! Nous continuons à envoyer les primes de dons. Nous invitons tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore reçu leur prime à nous contacter en utilisant le formulaire de contact du Comité Développement et Adhésion. Nous essayerons de trouver un moyen de vous faire parvenir la vôtre. Nous avons appris de nombreuses choses grâce à cette campagne, et nous avons hâte de les mettre en application lors de la prochaine. Le Comité Traduction a collaboré avec le Comité Développement et Adhésion avec brio lors de cette campagne, et a produit plus de 150 documents dans 17 langues !

  III. DU CÔTÉ D'AO3

  Ce mois-ci, le Comité Accessibilité, Design et Technologie a déployé plusieurs mises à jour mineures pour régler divers problèmes, et notamment apporter quelques ajustements à notre infrastructure. Nous sommes ravi-e-s de vous proposer un aperçu de l'option de modération des commentaires. Nous ne pouvons pas encore implémenter cette fonctionalité car nous essayons actuellement de comprendre et résoudre les problèmes récemment apparus sur le site. Ceux-ci sont à l'origine de sa lenteur et de ses récentes coupures.

  Le Comité Abus d'AO3 a reçu près de 450 rapports en octobre. La plupart d'entre eux ont été traités dans les jours suivant leur réception, mais certains nous ont donné plus de fil à retordre. Nous vous prions d'être patient-e-s si vous ne recevez pas de réponse immédiatement : plus votre dossier est complexe et plus nous aurons besoin de temps pour mener l'enquête !

  Le Comité Organisation des Tags a modifié les règles régissant les tags référents associés à des groupes de personnes (pour expliquer que ceux-ci ne doivent pas être métatagués ou subtagués aux tags de chaque personnage du groupe). Cela devrait à la fois diminuer la charge pesant sur nos serveurs en éliminant des arbres de tags inutiles, et aider les utilisateur-trice-s à trouver plus facilement les œuvres qu'ils/elles recherchent précisément.

  IV. GOUVERNANCE

  Les membres du Conseil d'Administration de l'OTW se sont retrouvées pour leur Réunion Annuelle du 2 au 4 octobre. Au cours de cette réunion, elles ont approuvé la Feuille de Route trisannuelle de l'OTW rédigée par le Comité Prévisions Stratégiques. Les comptes rendus de réunions tenues lors de ces trois jours peuvent être consultés sur la page Comptes Rendus des Réunions du Conseil d'Administration de notre site.

  C'est la dernière ligne droite pour le Comité Élections avant les élections aux Conseil d'Administration de cette année. Nous souhaitons remercier tous et toutes les candidat-e-s pour leur participation. Ils/Elles ont donné beaucoup de leur temps pour répondre aux questions des membres dans leurs Réponses aux Q/R (NdT : en anglais) et pour participer aux cinq Chats avec les Candidat-e-s. Les comptes rendus des Chats (NdT : en anglais) sont disponibles sur notre site. Des Instructions pour les votant-e-s ont également été envoyées aux membres actuel-le-s. Pour plus d'actualités sur les Élections au Conseil d'Administration de 2015, vous pouvez consulter le compte Twitter du Comité Élections : @otwelections (NdT : en anglais).

  La tenue des élections annuelles est un travail d'équipe qui n'implique pas que le Comité Élections ! Nous remercions chaleureusement les Comités Développement et Adhésion, Traduction, Communications et plus encore. Sans leur aide, et celle d'autres comités dans les coulisses, nous n'aurions pas pu organiser ces élections. Merci à tous et à toutes !

  V. DU CÔTÉ DE L'ÉQUIPE

  Le Comité Bénévoles et Recrutement a aidé les Comités Organisations des Tags, Communications et Rayonnement International à recruter de nouveaux-elles bénévoles et membres du personnel ce mois-ci. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont postulé, et contribué à faire passer le message ! Nous avons également envoyé un sondage pour déterminer lesquel-le-s de nos bénévoles actuel-le-s étaient Toujours Prêt-e-s à Aider. Nous apprécions les réponses de ceux et celles ayant choisi de rester parmi nous, et remercions pour leur travail ceux et celles ayant décidé de nous quitter. Enfin, nous avons commencé à introniser les personnes nous ayant rejoint lors de la session de recrutement de septembre : nous vous souhaitons la bienvenue dans nos rangs, et applaudissons chaleureusement les bénévoles aguerri-e-s qui ont décidé d'endosser de nouveaux rôles !

  Nouveaux-elles Membres du Personnel de Comité : Sofia (Traduction), Oriontsuki (Traduction), SunnyB (Traduction), Cat Goodfellow (Communications), James Baxter (Stratégie, Design et Développement Web), Janet Vandenabeele (Communications), qwu (Abus d'AO3), Oniondip (Abus d'AO3), Nerine Luna Cyran (Abus d'AO3), Sammie Jarrett (Abus d'AO3), Ilona van der Vegt (Abus d'AO3), shiloh (Abus d'AO3), Miranda (Abus d'AO3), fredoxley (Abus d'AO3), 6 autres du Comité Abus d'AO3, 2 du Comité Communications, 1 du Comité Documentation d'AO3, et 1 du Comité Administrateur-trice-s Système

  Nouveaux-elles Bénévoles du Comité Documentation d'AO3 : 1

  Nouveaux-elles Bénévoles du Comité Organisation des Tags : 1

  Nouveaux-elles Bénévoles du Comité Traduction : J4Y et 3 autres

  Membres du Personnel de Comité sortant-e-s : squidgie (Wiki), Janna N. (Support Technique), Noah Feeman (Portes Ouvertes), Jintian (Communications), Julia Allis (Communications), Ellorgast (Communications), Marta-Bee (Communications), 2 autres membres du Comité Communications, 1 autre du Comité Support Technique, 1 du Comité Soutien Juridique, 2 du Comité Élections, 1 du Sous-Comité Évaluation et Assurance de Qualité, et 1 Gardien-ne des Tags

  Bénévoles du Comité Documentation d'AO3 sortant-e-s : briar_pipe

  Bénévoles du Comité Organisation des Tags sortant-e-s : Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl, et 36 autres

  Bénévoles du Comité Traduction sortant-e-s : Erilia Wu et 8 autres

  Pour plus d'informations sur les domaines de responsabilité de nos comités, veuillez vous référer à la liste descriptive sur notre site web..

  Ce billet d'actualités a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l'OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de consulter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.

 • Boletín de octubre 2015, volumen 96nniest

  Ridicully sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:05pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner hecho por caitie de un periódico con el nombre y logos de la OTW y sus proyectos en las páginas.

  I. ¡OTRA VICTORIA LEGAL!

  El 27 de octubre del 2015, la Oficina de Derechos de Autor de EEUU publicó su Reglamentación acerca de las excepciones a la sección 1201 del Acta Digital Millennium de Derechos de Autor . El año pasado, el Comité Legal de la OTW (Organización para las Obras Transformativas) pidió a la Oficina de Derechos de Autor que renovara la excepción que permite a quienes hacen fan videos evitar la protección en contra de copias en DVDs y transmisiones digitales y que fuera extendida para incluir discos Blu-Ray. Y el 27 de octubre ¡ganamos! La nueva versión de la excepción, que entra en vigor inmediatamente, permite a las personas evitar la protección en contra de copias y obtener porciones pequeñas de películas, programas de televisión y otros videos con el propósito de hacer videos no comerciales que critiquen o comenten la obra original. La excepción permite explícitamente el uso de tecnología de tecnología de "captura de pantalla" así como el evitar la protección en contra de copias de DVDs, transmisiones digitales y discos de Blu-Ray en caso de ser necesario, para poder producir contenido de alta calidad.

  Hemos estado trabajando en este proyecto de renovación y expansión desde septiembre del 2014 y dado que el proceso debe hacerse cada tres años, esperamos estar librando esta misma batalla en dos años. Mientras tanto, enviamos nuestro agradecimiento en particular a la Electronic Frontier Foundation, quien se unió a esta causay a los muchos vidders que respondieron a nuestro llamado y nos brindaron historias y explicaciones de la importancia que tiene esta excepción en su labor.

  El Comité Legal también se unió a sus aliados, Public Knowledge para enviar un comentario al Coordinador de Propiedad Intelectual en la Oficina de Administración y Presupuesto de EEUU en respuesta a la petición de comentarios de dicha agencia acerca de su plan de ejecución de las leyes de propiedad intelectual. Tal comentario hizo recomendaciones específicas e hizo hincapié en la importancia de considerar los intereses generales del público, lo cual incluye a los usuarios que puedan verse afectados por la aplicación agresiva de la legislación de propiedad intelectual.

  II. CAMPAÑA DE MEMBRESÍA DE OCTUBRE

  Nuestro Comité de Desarrollo y Membresía concluyó exitosamente su campaña de donación a principios del mes, ¡Recolectó US$171,363! Aún seguimos enviando los regalos por donación. Animamos a todos a que sepongan en contacto con nosotros quienes aún no hayan recibido su regalo usando el formato de contacto de Desarrollo y Membresía y lo resolveremos de inmediato. Aprendimos
  muchas cosas en esta campaña y esperamos poder ponerlas en práctica en la próxima.

  El Comité de Traducción también colaboró exitosamente con Desarrollo y Membresía en la campaña, ¡produjeron más de 150 documentos en 17 idiomas!

  III. EN EL AO3

  Este mes, el Comité de Accesibilidad y Desarrollo implementó varios pequeños cambios que atienden diversos asuntos, incluyendo ajustes a nuestra infrestructura. También nos emociona poder ofrecer una una vista previa de la moderación de comentarios, pero aun no podemos darle luz verde ya que está en proceso la investigación y solución de la lentitud reciente del sitio y las bajas de servicio.

  El Comité de Prevención de Abuso recibió alrededor de 450 solicitudes en octubre. La mayoría se atendieron en poco tiempo, aunque también tuvimos algunas solicitudes complicadas. Por favor, sé paciente si no recibes una respuesta inmediatamente: entre más complicado sea tu reporte, ¡más tiempo necesitaremos para investigarlo!

  El Comité de Organización de Etiquetas revisó sus pautas para etiquetas canónicas de personajes que representan grupos de personas (para aclarar que no deben etiquetarse como meta o subetiquetarse con personajes individuales) lo cual debería ayudar a reducir la carga en los servidores, a eliminar árboles de etiquetas inútiles y a ayudar a los usuarios a encontrar con mayor facilidad las obras que están buscando.

  IV. GESTIÓN

  La Junta de la OTW tuvo su Reunión Anual del 2 al 4 de octubre. Durante esta junta, el Plan de Trabajo de tres años producido por el Comité de Planeación Estratégica fue aprobado. Las minutas de los tres días de la junta se encuentran en la página de Minutas de la reunión de la Junta de nuestro sitio.

  El Comité de Elecciones está llegando casi termina con las votaciones para la Junta de la OTW de esta año. Agradecemos a los candidatos que participaron este año. Trabajaron duro para responder a las preguntas de los miembros en sus sesioens de Preguntas y Rspuestas y participaron en cinco Chats de Cantidados Transcipciones de los Chats se encuentran disponibles en nuestro sitio. Tamibén se enviaronInstrucciones para votantes a los miembros actuales. Para más actualizaciones acerca de las Elecciones de la Junta 2015, puedes visitar el Twitter del Comité de Elecciones en @otwelections.

  Las elecciones anuales son un esfuerzo de equipo — ¡Y no solamente del equipo de elecciones!. Agradecemos a Desarrollo y Membresía, Traducción, Comunicaciones y muchas más. Esta elección no sería posible sin tal ayuda detrás de cámaras. ¡Gracias a todos!

  V. LO IMPORTANTE ES LA GENTE

  El Comité de Voluntarixs y Reclutamiento ayudó a Organizadores de Etiquetas, Comunicaciones, e Internacionalización y Difusión a reclutar a nuevos voluntarixs y miembros del personal este mes. ¡Gracias a todos los que hicieron su solicitud y a los que nos ayudaron a difundir la palabra! También mandamos la encuesta de Aún Dispuestxs a Servir a todos nuestro voluntarixs actuales y apreciamos las respuestas de nuestros voluntarixs que se quedan, así como el servicio de quienes se van. Por último, también empezamos con la inducción de voluntarixs que entraron en nuestra ronda de reclutamiento de septiembre: una cálida bienvenida para todos lxs voluntarixs nuevos y tres hurras para nuestros voluntarixs que están tomando nuevos papeles.

  Nuevo personal del Comité:Sofia (Traducción), Oriontsuki (Traducción), SunnyB (Traducción), Cat Goodfellow (Comunicación), James Baxter (Estrategia, Diseño y Desarrollo Web), Janet Vandenabeele (Comunicación), qwu (Prevención de Abuso), Oniondip (Prevención de Abuso), Nerine Luna Cyran (Prevención de Abuso), Sammie Jarrett (Prevención de Abuso), Ilona van der Vegt (Prevención de Abuso), shiloh (Prevención de Abuso), Miranda (Prevención de Abuso), fredoxley (Prevención de Abuso), otros 6 miembros de Prevención de Abuso, 2 de Comunicación, 1 de Documentación del AO3 y 1 de Sistemas.

  Nuevos voluntarixs de Documentación del AO3: 1
  Nuevos voluntarixs de Organización de Etiquetas: 1
  Nuevos voluntarixs de Traducción: J4Y y otros 3

  Jefxs de Comité salientes: squidgie (Wiki), Janna N. (Soporte Técnico), Noah Feeman (Open Doors), Jintian (Comunicación), Julia Allis (Comunicación), Ellorgast (Comunicación), Marta-Bee (Comunicación), otros 2 de Comunicación, 1 más de Soporte Técnico, 1 de Legal, 2 de Elecciones, 1 de Control de Calidad y Pruebas y 1 de Organización de Etiquetas.
  Voluntarixs de Documentación del AO3 salientes: briar_pipe
  Voluntarixs Organizadorxs de Etiquetas salientes: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkly 36 más.
  Voluntarixs de Traducción salientes: Erilia Wu y 8 más.

  Para más información sobre el alcance de nuestros comités, por favor visita el listado de comités en nuestro sitio web.

 • Newsletter Oktober 2015, Ausgabe 96

  Ridicully sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:05pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner von caitie; Eine Zeitung mit den Namen und Logos der OTW und ihrer Projekte auf den Seiten.

  I. EIN WEITERER JURISTISCHER SIEG!

  Am 27. Oktober 2015 hat das the U.S. Copyright Office seinen Beschluss bezüglich der Ausnahmen zum Abschnitt 1201 des Digital Millennium Copyright Act veröffentlicht. Letztes Jahr hat die Rechtsabteilung des OTW (Organisation für Transformative Werke) beim Copyright Office eine Erneuerung der Ausnahmeregelung beantragt, welche es den Erstellern von Fanvideos erlaubt, den Kopierschutz auf DVDs und anderen digitalen Medien zu umgehen und außerdem eine Erweiterung dieser Bestimmung auf BluRays gefordert. Am 27. Oktober, haben wir gewonnen! Die aktualisierte Version der Ausnahmen, welche sofort in Kraft tritt, erlaubt es den Kopierschutz zu umgehen um kurze Ausschnitte von Filmen TV Serien und anderen Videos zu gewinnen, um diese in nicht kommerziellen Produktionen zu verwenden, welche das Original kritisieren oder kommentieren. Die Ausnahmen erlauben ausdrücklich die Verwendung von "Screen Capture" Technologie, sowie das Umgehen des Kopierschutzes auf DVDs, digitalen Medien und Blu-Ray discs, wenn dies zur Erstellung von hochauflösenden Inhalten nötig ist.

  Wir haben seit September 2014 an dieser Erneuerung und Erweiterung gearbeitet, und da der Prozess aller drei Jahre in eine Revision geht, gehen wir davon aus, das wir diesen Kampf in zwei Jahren erneut aufnehmen werden. In der Zwischenzeit möchten wir der Electronic Frontier Foundation danken, welche sich unseren Bemühungen angeschlossen hat, sowie den vielen VidderInnen, die unserem Aufruf gefolgt sind, ihre Erfahrungen und Ansichten darzulegen, was solche eine Ausnahme für sie bedeutet..

  Die Rechtsabteilung hat sich außerdem mit Public Knowledge zusammengetan, um einen Kommentar an den Intellectual Property Enforcement Coordinator des U.S. Office of Management and Budget zu verfassen. Dies war in Reaktion auf einen Aufruf dieser Vereinigung, Kommentare für ihren Plan zur Umsetzung der Bestimmungen zum Geistigen Eigentum einzureichen. Der eingereichte Kommentar gab genaue Ratschläge und unterstrich die Wichtigkeit, auch die Interessen der Allgemeinheit zu berücksichtigen, sowie einzelner User, welche durch eine übermäßig harsche Umsetzung der Gesetze zum geistigen Eigentum geschädigt werden können.

  II. MITGLIEDSCHAFTSKAMPAGNE OKTOBER

  Unser "Entwicklungs- und Mitgliedschaft"-Komitee schloss diesen Monat eine erfolgreiche Spendenkampagne ab, bei welcher US$171,363 zusammen kamen! Wir senden auch weiterhin unseren Spendenprämien und ermutigen alle, die bisher auf ihre Prämien verzichtet haben unser "Entwicklung und Mitgliedschaft"-Komitee zu kontaktieren. Wir werden eine Lösung finden, um Deine Prämie zu dir zu senden. Wir haben viel durch diese Mitgliedschaftskampagne gelernt und wir werden diese Erfahrungen beim nächsten Mal implementieren.
  Das Übersetzungskomitee hat ebenfalls erfolgreich mit dem "Entwicklungs- und Mitgliedschafts"-Komitee zusammengearbeitet und über 150 Dokumente in 17 Sprachen erstellt!

  III. DRÜBEN IM AO3

  In diesem Monat hat das "Barrierefreiheit, Design und Technik"-Komitee mehrere kleine Veröffentlichungen entwickelt, welche sich auf diverse Probleme beziehen, sowie einige Verbesserungen in unsere Infrastruktur. We freuen uns außerdem eine Vorschau für moderierte Kommentare zur Verfügung stellen zu können, auch wenn wir diese noch nicht umsetzen konnte, da der Zusammenhang mit der verringerten Geschwindigkeit der Seite und einzelnen Ausfällen noch näher untersucht werden muss.

  Das Missbrauchskomitee hat im Oktober über 450 Tickets erhalten. Die meisten wurden innerhalb weniger Tage beantwortet, auch wenn einige kompliziertere Fälle dabei waren. Bitte bleibt geduldig, wenn Ihr nicht sofort eine Rückantwort erhaltet - je umfangreicher das Problem ist, desto mehr Zeit brauchen wir um se zu lösen!

  Das Tagbändigenkomitee hat die Richtlinien für die Tags von offiziellen Charakteren überarbeitet, welche ganze Personengruppen repräsentieren (zur Übersichtlichkeit sollten diese weder als Meta-Tag noch als Sub-Tag an einzelne Charaktere angegliedert werden), was dabei helfen sollte, die Serverlast zu verringern, indem wir uns weniger hilfreicher Tag-Bäume entledigen, und gleichzeitig den Nutzern helfen, genau die Werke zu finden, nach denen sie suchen.

  IV. AUS DER OTW VERWALTUNG

  Der Vorstand des AO3 hat sich vom 2. bis zum 4. Oktober für das jährliche Treffen versammelt. Bei diesem wurde die auf drei Jahre angelegte Planung der OTW Roadmap des "Strategische Planung"-Komitees bewilligt. Die Protokolle der Treffen an diesen drei Tagen kann unter der Vorstandssitzungsprotokollseite eingesehen werden.

  Das Wahlenkomitee befindet sich in den letzten Tagen der diejährigen OTW Vorstandswahl. We möchten uns bei allen Kandidaten bedanken, welche dieses Jahr kandidieren. Sie haben hart daran gearbeitet, die Fragen auf der Fragen und Antworten-Seite sowie in unseren Kandidatechats zu beantworten. Die Chatprotokolle stehen auf unserer Webseite zur Verfügung. Wahlanweisungen wurden außerdem an die derzeitigen Mitglieder versendet. Für weitere Updates zur Vorstandwahl 2015 kannst du unser Wahlenkomitee aut Twitter unter @otwelections besuchen.

  Die jährliche Wahl ist eine Gemeinschaftsanstrengung - und nicht nur für das Wahlenkomitee! Unser Dank geht außerdem an das "Entwicklung und Mitgliedschaft"- Komitee, das Übersetzungskomitee, an das Kommunikationskomitee und viele mehr. Ohne diese und weitere Komitees, welche intern bei der Umsetzung helfen, wäre diese Wahl nicht möglich. An alle vielen Dank!

  V. ES SIND DIE LEUTE DIE ZÄHLEN

  Das "Freiwillige und Rekrutierung"-Komitee hat diesen Monat für die Komitees Tagbändigen, Kommunikation und Internationalisierung und Outreach freiwillige HelferInnen und MitarbeiterInnen rekrutiert. Danke an alle die sich beworben haben und die uns geholfen haben, auf die Rekrutierung aufmerksam zu machen! Wir haben außerdem eine "Still Willing to Serve"-Befragung an alle unsere freiwilligen HelferInnen und MitarbeiterInnen schätzen die zahlreichen Antworten sehr. Außerdem haben wir begonnen, die freiwilligen HelferInnen und MitarbeiterInnen, welche im September zu uns gestoßen sind, einzuarbeiten. Wir heißen alle neuen freiwilligen HelferInnen und MitarbeiterInnen willkommen und gratulieren jenen, die neue Aufgaben übernommen haben!

  Neue freiwillige MitarbeiterInnen: Sofia (Übersetzung), Oriontsuki (Übersetzung), SunnyB (Übersetzung), Cat Goodfellow (Kommunikation), James Baxter (Web Strategie, Design, & Development), Janet Vandenabeele (Kommunikation), qwu (Missbrauch), Oniondip (Missbrauch), Nerine Luna Cyran (Missbrauch), Sammie Jarrett (Missbrauch), Ilona van der Vegt (Missbrauch), shiloh (Missbrauch), Miranda (Missbrauch), fredoxley (Missbrauch), 6 weitere für Missbrauch, 2 für Kommunikation, 1 für AO3 Dokumentation und 1 für Systeme
  Neue freiwillige HelferInnen für AO3 Dokumentation: 1
  Neue Tagbändiger: 1
  Neue freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: J4Y und 3 weitere

  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen: squidgie (Wiki), Janna N. (Support), Noah Feeman (Offene Türen), Jintian (Komunikation), Julia Allis (Komunikation), Ellorgast (Komunikation), Marta-Bee (Komunikation), 2 weitere des Komunikations Komitees, 1 weitereR des Support Komitees, 1 weitereR der Rechtsbateilung, 2 weitere des Wahlkomitees, 1 weitereR des Qualitätssicherungs- und Test Komitees sowie 1 weitereR Tagbändige
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen der AO3 Dokumentation: briar_pipe
  Ausscheidende Tagbändiger: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl, und 36 weitere
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen des Übersetzungskomitees: Erilia Wu und 8 weitere

  Für weitere Informationen über die Bereiche unserer Komitees, besuchen Sie bitte die Kommitee Liste aus unsere Webseite.

  Dieser Newsbeitrag wurde von freiwilligen ÜbersetzerInnen der OTW übersetzt. Um mehr über uns und was wir tun herauszufinden, schau auf der transformativeworks.org-Seite des Übersetzungsteams vorbei.

 • October 2015 Newsletter, Volume 96

  Kiri Van Santen sunnuntaina, 8 marraskuuta 2015 - 5:04pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner by caitie of a newspaper with the names and logos of the OTW and its projects on the pages.

  I. ANOTHER LEGAL VICTORY!

  On October 27, 2015, the U.S. Copyright Office released its Rulemaking regarding exemptions to section 1201 of the Digital Millennium Copyright Act. Last year, OTW's Legal Committee asked the Copyright Office to renew the exemption permitting fan video makers to circumvent the copy protection on DVDs and digital transmissions, and to expand it to include Blu-Ray discs. And on October 27, we won! The new version of the exemption, which goes into effect immediately, permits people to circumvent copy protection to obtain short portions of films, television shows, and other videos for the purpose of making noncommercial videos that criticize or comment on the original work. The exemption explicitly permits the use of "screen capture" technology and also permits circumvention of copy protection on DVDs, digital transmissions, and Blu-Ray discs if necessary to produce sufficiently high-quality content.

  We’ve been working on this particular renewal and expansion effort since September 2014, and because the process requires renewals every three years, we expect we will be back fighting the same fight in another two years. In the meantime, we send out our particular thanks to the Electronic Frontier Foundation, who joined us in this effort, and to the many vidders who responded to our calls for stories and explanations of how this exemption matters to what they do.

  The Legal Committee also joined allies Public Knowledge in filing a comment with the Intellectual Property Enforcement Coordinator of the U.S. Office of Management and Budget in response to that agency’s request for comments on its plan for intellectual property enforcement. The comments made specific recommendations and emphasized the importance of considering the interests of the public at large, including users who can be harmed by overly aggressive enforcement of intellectual property laws.

  II. OCTOBER MEMBERSHIP DRIVE

  Our Development & Membership Committee wrapped up a successful donation drive earlier this month, raising US$171,363! We are continuing to send out donation premiums. We encourage anyone who is missing their premium to get in touch with us using the Development & Membership contact form, and we'll figure out a solution to get your premium to you. Many things were learned from this drive, and we look forward to putting them to us during the next one. The Translation Committee also successfully collaborated with Development & Membership for the drive, producing over 150 documents in 17 languages!

  III. AT THE AO3

  This month, the Accessibility, Design & Technology Committee deployed several small releases addressing miscellaneous issues, including some adjustments to our infrastructure. We were also excited to offer a preview of comment moderation, but have yet to be able to push the button due to investigating and trying to fix recent site slowness and downtimes.

  The Abuse Committee received about 450 tickets in October. Most were addressed within a few days, though we did have some complicated ones come in. Please be patient if you don't receive a reply immediately — the more complex the report, the more time we'll need to spend investigating!

  The Tag Wrangling Committee revised the guidelines for canonical character tags that represent groups of people (to clarify that they should not be either metatagged or subtagged to individual characters), which should help both to reduce the load on servers by getting rid of unhelpful tag trees and to help users more easily find exactly the works they're looking for.

  IV. GOVERNANCE

  The OTW's Board of Directors met for their Annual Meeting from October 2–4. During this meeting, the 3-year OTW Roadmap produced by the Strategic Planning Committee was approved. The meeting minutes for all three days can be found on the Board Meeting Minutes page of our website.

  The Elections Committee is in the final weeks of this year's OTW Board Elections. We'd like to thank the candidates for running this year. They worked hard to answer member questions in their Q&A Responses and participate in five Candidate Chats. Chat transcripts are available on our website. Voter instructions were also sent to current members. For more 2015 Board Election updates, you can visit the Elections Committee at our Twitter, @otwelections.

  The annual election is a team effort — and not just the Elections team! Many thanks go out to Development & Membership, Translation, Communications, and more. Without these and other committees helping behind the scenes, this election would not be possible. Thank you all!

  V. IT'S ALL ABOUT THE PEEPS

  The Volunteers & Recruiting Committee helped Tag Wrangling, Communications, and Internationalization & Outreach recruit for new volunteers and staffers this month. Thank you to everyone who applied, and everyone who helped spread the word! We also sent a Still Willing to Serve survey out to all current volunteers, and we greatly appreciate the responses of our continuing volunteers, as well as the service of our departing volunteers. Last but not least, we have also started inducting volunteers from our September recruitment round: a warm welcome to all new volunteers, and three cheers for current volunteers taking on new roles!

  New Committee Staff: Sofia (Translation), Oriontsuki (Translation), SunnyB (Translation), Cat Goodfellow (Communications), James Baxter (Web Strategy, Design, & Development), Janet Vandenabeele (Communications), qwu (Abuse), Oniondip (Abuse), Nerine Luna Cyran (Abuse), Sammie Jarrett (Abuse), Ilona van der Vegt (Abuse), shiloh (Abuse), Miranda (Abuse), fredoxley (Abuse), 6 other Abuse, 2 Communications, 1 AO3 Documentation, and 1 Systems
  New AO3 Documentation Volunteers: 1
  New Tag Wrangler Volunteers: 1
  New Translator Volunteers: J4Y and 3 others

  Departing Committee Staff: squidgie (Wiki), Janna N. (Support), Noah Feeman (Open Doors), Jintian (Communications), Julia Allis (Communications), Ellorgast (Communications), Marta-Bee (Communications), 2 other Communications, 1 other Support, 1 Legal, 2 Elections, 1 Quality Assurance & Testing, and 1 Tag Wrangling
  Departing AO3 Documentation Volunteers: briar_pipe
  Departing Tag Wrangler Volunteers: Hana Lee, Asha, Swimmies, kiii17, Rana Jones, Elizabeth Moonstone, ryasdfghjkl, and 36 others
  Departing Translator Volunteers: Erilia Wu and 8 others

  For more information about the purview of our committees, please see the committee listing on our website.

 • Newsletter August 2015, Ausgabe 94

  Ridicully sunnuntaina, 1 marraskuuta 2015 - 8:54pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner von caitie; Eine Zeitung mit den Namen und Logos der OTW und ihrer Projekte auf den Seiten.

  I. IN DIE MILLIONEN

  Das "Barrierefreiheit, Design und Technik"-Komitee feierte im August den ersten Tag mit 15 Millionen Seitenaufrufen im Archive of Our Own – AO3 (Ein Eigenes Archiv). Sie freuten sich außerdem über ihre neue Internetentwicklungsumgebung und begannen damit, ihren Umzug auf neue Server vorzubereiten, die besser mit den aktuellen Besucherzahlen umgehen können. Nichts davon wäre ohne die harte Arbeit und den Einsatz des Systemadministrationskomitees möglich gewesen, besonders des freiwilligen Mitarbeiters james_.

  Aktuell hat das “Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee außerdem daran gearbeitet, zu einem neuen “Offene Punkte Liste”-Anbieter umzuziehen, da Google Code in den “Read only” (Nur Lesen)-Modus umgestellt wurde und die Einstellung des Dienstes für Ende des Jahres angekündigt. Nachdem sie eine Anzahl verschiedener Optionen getestet und ihre aktuelle Liste an Fehlermeldungen und anstehender Punkte aufgeräumt hatten, entschied sich das Komitee für JIRA als das für die Bedürfnisse am besten geeignetes System. Sie haben bereits alle noch offenen Punkte übertragen und planen, sich bald eingerichtet zu haben und damit zu beginnen, ihre Dokumentation zu aktualisieren.

  Das “Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee hat außerdem mit dem Tagbändigungskomitee zusammengearbeitet. So konnten Probleme adressiert werden, die aus der Fehlerbehandlung und dem einen oder anderen Server-”Schluckauf” entstanden, als das Tagbändigungskomitee das Bändigen und mit Tags zusammenhängende Inhalte zum neuen Listenservice migrierte. Sie halfen so zu testen, wie die Server mit umfangreiche Bändigungsmaßnahmen umgehen. Das “Barrierefreiheit, Design und Technik”-Komitee wird zudem dem Missbrauchskomitee helfen, und bessere Werkzeuge für ihre Arbeit bereitstellen. Sie hoffen, sehr bald neuen Code zu veröffentlichen, der darauf abzielt, kommerziellen Spam zu reduzieren und Belästigungsvorfälle in Grenzen zu halten.

  II. MACH MIT!

  Zusammen mit unseren Partnern in der Re:Create-Koalition hat die Rechtsabteilung zwei Panels für die 2016 “South by Southwest”-Konferenz vorgeschlagen. Finde mehr darüber heraus (und gib uns Deine Stimme!): Copyright & Creators: 2026 (Urheberrecht & SchöpferInnen: 2026) (mit der Vorsitzenden der Rechtsabteilung Betsy) und Fair Use Awakens: Classrooms/Libraries/Communities (Fair Use erwacht: Klassenräume/Bibliotheken/Gemeinschaften) (mit Betsy und der freiwilligen Helferin der Rechtsabteilung Heidi). Du kannst außerdem mehr über weitere von Heidi angebotene Panels und Vorschläge herausfinden.

  Im August half die Rechtsabteilung mehreren Fans aus verschiedenen Ländern bei juristischen Fragen zum Urheberrecht, zu Plagiaten und zum Fair Use. Sie korrespondierten außerdem erfolgreich mit dem Ersteller einer unauthorisierten Android App, mit der man im AO3 lesen kann. Der Ersteller der App stimmte zu, den Namen der App zu ändern und in allen Veröffentlichungen deutlich zu machen, dass es sich um eine unauthorisierte und nicht mit der OTW (Organisation für Transformative Werke) in Verbindung stehende App handelt, für die die OTW keinen Support anbietet. Die Rechtsabteilung wurde darüberhinaus bezüglich eines unauthorisierten Widgets für Android aktiv, das das AO3-Trademark in irreführender Weise verwendete. Bitte sei Dir bewusst, dass das AO3 keine offizielle App hat.

  Südafrika denkt aktuell darüber nach, eine Fair-Use-Bestimmung in sein Urheberrecht aufzunehmen. Fair-Use-Unterstützer versuchen sicherzustellen, dass das Gesetz tatsächlich Fair Use schützt und die Rechtsabteilung bereitet sich vor, einen unterstützenden Kommentar einzureichen. Wir brauchen Deine Hilfe, um unseren Aufruf zu verbreiten: Wir suchen südafrikanische Fans, die erzählen, wie sie das Erstellen und/oder Konsumieren von Fanwerken ihr Leben bereichert. Bitte sende Deine Geschichten an unsere Rechtsabteilung. Das letzte Mal, als wir etwas derartiges organisiert haben—für die USA—waren die Geschichten erstaunlich.

  Das Fachzeitschriftskomitee befindet sich momentan im Produktionsprozess für die Meilenstein-Ausgabe Nr. 20 und hofft, bald mit dem Training des neuen Produktionspersonals aus der August-Anwerbung beginnen zu können. Das Medienansprache-Team des Kommunikationskomitees hat Gastbeiträge für die kommenden Monate erbeten und organisiert. Es hat außerdem seine Anstrengungen für die anstehende 20te-Ausgabe-Feier für Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Werke und Kultur) fortgesetzt. Hilf uns, sie bekannt zu machen!

  Das Übersetzungskomitee erhielt zahlreiche Bewerbungen möglicher zukünftiger Übersetzer und die Komiteemitglieder arbeiten hart daran, Übersetzungsproben zu begutachten, Zeitzonen unter einen Hut zu bringen und Bewerber zu interviewen. Zwei neue Sprachenteams haben diesen Monat mit der Arbeit begonnen—Marathi und Slowenisch!

  Das Wikikomitee war damit beschäftigt, den Kick-off des Stub September vorzubereiten und hofft, dass jedeR helfen wird, Artikel auf Fanlore zu erweitern.

  III. DRÜBEN IM AO3

  Das Missbrauchskomitee hat im August über 500 Meldungen erhalten. Bitte habe Geduld, falls es etwas länger dauern sollte, bis sie Dir bezüglich einer Meldung antworten!

  Das Supportkomitee ist auf dem besten Weg, im August etwa 680 Meldungen zu erhalten. Insgesamt erreichen sie dieses Jahr im Durschnitt 724 Meldungen pro Monat im Vergleich zu 495 im letzten Jahr. Das Supportkomitee schaffte es bisher, diese Menge mit nur acht freiwilligen MitarbeiterInnen zu bearbeiten und ist dementsprechend froh, derzeit sechs neue freiwillige Helfer zu trainieren!

  Das ”Offene Türen”-Projekt hat unermüdlich an den aktuellen Archiv-Importen gearbeitet und Pläne angekündigt, mit dem Seamus/Dean Forever Archive zusammenzuarbeiten, um es ins AO3 zu bringen.

  Das Tagbändigerkomitee hielt einen informellen Trainingschat ab, um die neueste Klasse an Bändigern in ihren Reihen zu begrüßen, nachdem sie eine weitere Rekrutierungsrunde abgeschlossen hatten. Zusätzlich begannen sie, Updates und Verbesserungen der Bändiger-Richtlinien zu diskutieren. Bändiger unterstützten einander außerdem mit Tag-Übersetzungen und beantworteten mehrere Anfragen des Supportkomitees sowie ihrer eigenen Twitter-Feed.

  Das AO3 Dokumentationskomitee hat drei Dokumente in der externen Betaphase, die vor kurzem mit der Bitte um Kommentare und Überarbeitungen an andere Komitees gesendet wurden.

  IV. AUS DER OTW-VERWALTUNG

  Der Vorstand hat in Rücksprache mit der Rechtsabteilung mehrere Änderungen an den OTW Statuten geplant. Am 8. August verabschiedete der Vorstand eine Veränderung, die es einfacher macht, Vorstandsmitglieder bei Bedarf ihres Amtes zu entheben. Eine weitere, noch in der Diskussion befindliche Änderung ist die Verkleinerung des Vorstandes auf 7 Sitze. Vor einigen Jahren wurde die Anzahl verfügbarer Vorstandssitze auf 9 erhöht, um den damaligen Anforderungen, insbesondere des Komiteeliaisonsystems, gerecht zu werden. Dieses System wird in der OTW nach und nach überholt. Daher berät der Vorstand eine Verkleinerung auf die originale Größe von 7 Sitzen. Die Hoffnung ist, dass diese Maßnahme zu den ersten ordentlichen Wahlen seit 2011 führen wird.

  Die Planung für das Jahrestreffen 2015 werden zurzeit vom Vorstand in Kooperation mit anderen Komitee zum Abschluss gebracht.

  Das Komitee für "Strategische Planung" wird in der ersten Septemberwoche die dritte Version des strategischen Planes für die OTW intern veröffentlichen. Dies ist das Resultat der Zusammenarbeit mit den Komitees für “Freiwillige und Rekrutierung” und “Internationalisierung und Outreach” sowie mit dem Vorstand.

  Das "Mitgliedschaft und Entwicklung"-Komitee hat die Beiträge für die Mitgliedschaftskampagne Oktober 2015 fertiggestellt, um sie den arbeitsamen freiwilligen HelferInnen des Übersetzungskomitees übergeben zu können. Die Kampagne wird dieses Jahr vom 7. bis zum 13. Oktober laufen. Haltet außerdem die Ohren offen. Hoffentlich gibt es bald Gutes bezüglich des Merchandise Shops!

  Das Wahlenkomitee hat einen internen Aufruf für Kandidaten für die kommenden Vorstandswahlen gestartet. Die Anmeldefrist ist der 11. September. Interessierte Mitglieder finden im Wahlenzeitplan weitere Informationen. Die Richtlinien für Vertraulichkeit wurden ebenfalls veröffentlicht. Das Twitterkonto des Komitees tweetet aktiv und regelmäßig Links und Informationen über die kommenden Wahlen.

  V. ES SIND DIE LEUTE, DIE ZÄHLEN

  Das "Freiwillige und Rekrutierung"-Komitee hat im August für drei Positionen rekrutiert: freiwillige HelferInnen für das Fachzeitschriftkomitee als Produktionsassistenten, freiwillige MitarbeiterInnen für das Fachzeitschriftkomitee als Layouteditoren und freiwillige HelferInnen für das Übersetzen. Insgesamt sind 100 Bewerbungen auf alle Positionen eingegangen! Die OTW wird noch dreimal in diesem Jahr rekrutieren; zweimal im September und einmal im Oktober.

  Das Komitee verabschiedet zwei freiwillige MiterarbeiterInnen und veröffentlichte einen internen Report über das zweite Quartalsviertel 2015. Zudem schließt es zurzeit die "Still Willing to Serve"-Umfrage ab, welche an alle freiwilligen MitarbeiterInnen geschickt wird, um sicherzugehen, dass diese in ihren jetzigen Position verbleiben möchte. Das Komitee verfeinert zurzeit die internen Arbeitsabläufe mit einem Tool, das Anfragen anderer Komitees innerhalb der OTW verfolgt.

  Neue Komiteevorsitzende: Trey C (Übersetzung), Claire P. Baker (AO3 Dokumentation)
  Neue freiwillige MitarbeiterInnen: Zsuzsa Gábor (Übersetzung), Seamus Johnston (Systems), Laura Hancock (Internationalisation & Outreach) und 1 weitereR Internationalisation & Outreach
  Neue Tagbändiger: Amariel, Apollonie, Arc, Asante Simons, ashto, Charlie Hale, Chelsea Eidbo, chrishuyen, dungbombs, Effy, Em S, Emily D, eternaldissident, Hannah Overstreet, Jane, Jay, Katiana, LeaneGenova, Lisa Stempel, mechanicaljewel, Merchant, mustachenow, Onyi, originally, P-Ys, pearwaldorf, regentzilla, Schrodingerscat, Suicix, TheAlternativeSource, Violet, Viva Hoh, Wond3rland, Yasemin Celebi, Yrindor und 1 weitereR
  Neue freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: Tina, Nele Noppe, Mel und 1 weitereR

  Ausscheidende freiwillige MitarbeiterInnen: LokiMoriarty (Missbrauch), Kalli (Recht), C. Ryan Smith (Freiwillige und Rekrutierung), Anna Maraya (Freiwillige und Rekrutierung), 2 weitere Missbrauch, 1 weitereR Support, 1 weitereR Tagbändigen, 1 weitereR Freiwillige und Rekrutierung
  Ausscheidende Tagbändiger: BlackParadise, Matty Lynne und 12 weitere
  Ausscheidende freiwillige HelferInnen im Übersetzungskomitee: Celine, regenorakel, Charlotte, Agnieszka Barcik, Rizu und 6 weitere

  Für weitere Informationen über die Zuständigkeitsbereiche unserer Komitees, sehen Sie bitte in das Komitee-Verzeichnis auf unserer Website.

 • September 2015 Newsletter, Volume 95

  Janita Burgess tiistaina, 6 lokakuuta 2015 - 4:11pm
  Viestilaji:

  Banner by caitie of a newspaper with the name and logos of the OTW and its projects on the pages.

  I. 8 and 20

  Communications assisted Journal in celebrating the release of their 20th issue soon after the OTW as a whole turned 8 years old. Journal's editors extended kudos to production editor Rrain Prior for her stellar work handling all the production details and to Communications volunteer caitie~ for the fabulous artwork for Issue No. 20. Systems also updated the software TWC uses, OJS, to its latest version and Journal has been able to bring some new recruits on board for production work.

  II. AT THE AO3

  Accessibility, Design & Technology produced 5 code releases, which included resolution of a few issues created (and addressed!) in hopes of making the lives of their fellow volunteers in Systems and Abuse a little bit easier. They also created a budget proposal for 2016, and worked closely with Development & Membership to create an Accessibility, Design & Technology-focused post and finalize an email about the upcoming membership drive. They've also been working up a few news posts about some upcoming changes we're really excited about. Stay tuned!

  Abuse received over 300 tickets in September. They sadly lost a few staffers recently, but are in the process of recruiting. The committee has been working on documentation and is trialing a chair training track with two lucky volunteers. They will be evaluating the training as they go along, and one volunteer may get to join as co-chair next year.

  AO3 Documentation are working well towards their goal of having new versions of all AO3 FAQs up by the end of the year. In September they uploaded the new version of the About FAQ, and have completed new help text for the 'Tips & Tricks' that all AO3 users see after creating their account.

  Support had another 700-ticket strong month; as such, they are a touch behind on tickets, but are trying to catch up. They will also be transitioning between ticket tracking software over the next month or so to a system that will better handle the capacity we're receiving. User alert: there will be bumps!

  Open Doors has just about finished helping the Table for Three mod import that archive, and will be helping the Seamus/Dean Forever mod soon.

  Tag Wrangling welcomed 3 new staff members and said goodbye to 2 staff members who we will be missed very much. For projects, they began a new system called AO3_Wrangling_Project, which should make it easier to regularly wrangle unassigned fandoms in need. They've also have 12 new guideline discussions; they'll begin exploring those topics as a team shortly. Tag Wrangling has also responded to several requests from the Support team, from wranglers, and from users on Twitter, and have hosted several tag wrangling parties.

  III. SLOW BUT SUCCESSFUL

  Legal celebrated a victory! In September, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit issued a ruling in the case of Lenz v. Universal, agreeing with the OTW and its allies that "[f]air use is not just excused by the law, it is wholly authorized by the law." This is what we argued in our amicus brief in the case, which was submitted to the court all the way back in December 2013. Justice sometimes takes a long time! As Legal said in the OTW News post about the case, the Lenz ruling is good for fans and transformative creators, but our work is far from done—we will continue to fight for fair use in the U.S. and around the world.

  For example, in September, Legal submitted a comment to the South African government in response to the government’s call for comments regarding possible copyright law reforms. Our comment urged South Africa to adopt a fair use standard to replace its narrow and outdated copyright exceptions.

  Translation received 90 applications total in the August-September recruitment round. They accepted 40 new recruits, most of whom have already finished training and are hard at work, including two new language teams: Greek and Norwegian! This month, Translation is working closely with Development and Membership, translating the upcoming October drive posts, and with Elections, preparing content for the upcoming OTW elections and a few static pages on their website.

  Wiki has been at work coordinating Stub September at Fanlore. Engagement has been good on Dreamwidth and Twitter, and significant additions have been made to many stubs!

  IV. GOVERNANCE

  Strategic Planning now has the 3rd and semi-final version of the OTW strategic plan under internal review. They will be presenting the strategic plan at the OTW Annual Meeting with the hopes of having it and the implementation support plan approved by Board. They will also be asking the Board for their strategic guidance on the focus, scope and reach of the next round of strategic planning.

  Elections announced 8 candidates this year, and worked with them to provide individual Bios & Manifestos for OTW members to read. Voters will be able to choose who joins the Board during our election spanning November 6th to 9th. Eligible to vote are any members who joined between October 6th, 2014 and October 6th, 2015 (including both days!) For more information, please see the Eligibility and Voting Instructions posts. Other questions can be directed to the Elections Contact Form

  Currently candidates are composing responses to the over 50 questions submitted. Thank you for the enthusiastic response! Candidates' answers will be posted in batches once they are completed by all candidates. On September 27th, it was announced that the Board had directed the Elections Committee to remove former Treasurer Nikisha Sanders from the ballot. Dan Lamson also withdrew his candidacy for the Board on September 27th.

  Development & Membership continues to prepare for the October Drive and are looking at adding a second payment processor to the donation page called iATS, which specializes in nonprofits. They hope to have it up and running for the drive so that anyone not wanting to use Paypal will have another option. Development & Membership also sent some documents to Legal for review regarding the possible use of Cafe Press as an OTW Merchandise Store platform, and they hope to have a store up and running by the end of 2015.

  Internationalization & Outreach worked on training new staff and updated their training and recruitment materials with the hope of recruiting again soon. Staff have been at work revising the committee's plan to make the OTW more inclusive, in response to internal feedback received.

  V. IT’S ALL ABOUT THE PEEPS

  Volunteers & Recruiting did a lot of recruiting in September, seeking staff for Abuse, Communications, Systems, and Volunteers & Recruiting and continued inductions from August. Thank you to everyone for volunteering, and those departing staff and volunteers for their work.

  New Committee Staff: Kathryn Soderholm (Internationalization & Outreach), Phoenixacid (Tag Wrangling), Sass (Tag Wrangling), and 1 other Tag Wrangling
  New Journal Volunteers: Sarah New, Latina Vidolova, Rebecca Sentence, Gabriel Simm and 2 others
  New Translator Volunteers: wordsoftreason, halfslytherin, Ana Beatriz, theimprobable1, gallica, marrjoram, Hatoko, Ipek and 18 others

  Departing Committee Staff: Matty Lynne (Support), Llwyden ferch Gyfrinach (Tag Wrangling), 2 Abuse, 1 AO3 Documentation, and 1 Communications
  Departing Tag Wrangler Volunteers: 1
  Departing Translator Volunteers: Nari, Chloe, Mary Tagus, and 1 other

  For more information about the purview of our committees, please see the committee listing on our website.

 • Newsletter di Agosto 2015, volume 94t

  Apollonie sunnuntaina, 6 syyskuuta 2015 - 3:57pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Banner creato da caitie con un giornale con il nome e il logo di OTW e i suoi progetti sulle pagine.

  I. SIAMO MILIONI

  Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) ha celebrato in agosto la giornata delle prime 15 milioni di visualizzazioni su Archive of Our Own – AO3 (Archivio Tutto Per Noi). Il gruppo ha anche brindato ai nuovi ambienti di sviluppo web e ha iniziato a preparare il trasferimento a nuovi server che possano gestire meglio tutti i visitatori! Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il duro lavoro e l’impegno del team di Sistemi e in particolare del membro dello staff james_.

  Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) sta anche lavorando per cambiare il sistema di issue-tracking, visto che Google Code è entrato in modalità di sola lettura, con una data di chiusura prevista entro la fine dell’anno. Dopo aver esplorato un vasto numero di opzioni e dopo aver pulito l’attuale collezione di report di bug e liste di cose da fare, il comitato ha deciso di optare per JIRA ritenendolo il più adatto alle sue necessità. Hanno già finito di migrare tutte le segnalazioni in corso e stanno per iniziare a sistemarsi e aggiornare la loro documentazione.

  Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) sta anche lavorando con Organizzazione Tag per risolvere i problemi derivanti dai bug di organizzazione e problemi del server, mentre gli organizzatori di tag migravano gli elementi relativi a tag e organizzazione verso il nuovo bug tracking system e aiutavano a testare con quale efficienza i server potessero reggere pesanti carichi di lavoro. Accessibilità, Design & Tecnologia (AD&T) aiuterà anche Violazioni fornendo migliori strumenti per il loro lavoro. Sperano di implementare molto presto un nuovo codice per gestire lo spam commerciale e mantere alla larga le molestie.

  II. PARTECIPA!

  Insieme ai nostri partner della Re:Create Coalition, Supporto Legale ha proposto due panel per la conferenza South by Southwest del 2016. Scopri di più (e vota per noi!) qui: Copyright & Creators: 2026 (“Copyright & Creatori: 2026” con il presidente di Supporto Legale, Betsy) e Fair Use Awakens: Classrooms/Libraries/Communities (“Il risveglio del Fair Use: Classi/Biblioteche/Comunità” con Betsy ed Heidi, membro dello staff di Supporto Legale). Puoi anche trovare più informazioni riguardanti gli altri panel e suggerimenti proposti da Heidi.

  In agosto, Supporto Legale ha aiutato molti fan, provenienti da paesi diversi, con questioni legali riguardanti leggi sul copyright, plagio e fair use. Supporto Legale è anche riuscito a comunicare con successo con il creatore di una app Android non autorizzata creata per leggere AO3. Il creatore della app ha accettato di cambiare il nome e di rendere chiaro in tutti i messaggi promozionali che la app non è legata o autorizzata in alcun modo da OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) e che OTW non fornisce alcun supporto per essa. Supporto Legale ha anche gestito il caso di un altro widget non autorizzato per Android che usava il marchio AO3 in modo ambiguo. Tieni sempre presente che AO3 non ha una app ufficiale.

  Il Sud Africa sta considerando di adottare una disposizione sul fair use nella sua legge sul copyright. I sostenitori del fair use stanno cercando di assicurarsi che la legge protegga effettivamente il fair use, e Supporto Legale si sta preparando a presentare un commento di sostegno. Ci serve il tuo aiuto per diffondere la nostra richiesta di storie di fan sudafricani che abbiano beneficiato della creazione o della fruizione di fanwork. Per favore, invia le tue storie al
  comitato di Supporto Legale. L’ultima volta che l’abbiamo fatto, per gli Stati Uniti, le storie erano meravigliose.

  Journal sta attualmente producendo lo storico numero 20, e spera di iniziare presto la formazione del nuovo personale arrivato con il reclutamento di Agosto. Il team media di Comunicazioni sta chiedendo e organizzando guest post per i prossimi mesi. Il team ha anche proseguito i suoi sforzi per le prossime celebrazioni per il ventesimo numero di Transformative Works and Cultures – TWC (Culture e Lavori Trasformativi). Aiutaci a diffondere la notizia!

  Traduzione ha ricevuto dozzine di candidature da futuri potenziali traduttori, e i membri del comitato stanno lavorando duramente per gestire le prove di traduzione, districarsi tra i fusi orari e intervistare i candidati. Questo mese hanno iniziato a lavorare due nuovi team linguistici - Marathi e Sloveno!

  Wiki è stato impegnato nel preparare il lancio di Stub September, e spera che tutti parteciperanno per aiutare a rimpolpare le voci di Fanlore.

  III. INTANTO AD AO3

  Violazioni ha ricevuto più di 500 ticket in agosto. Per favore, sii paziente se ci mettono un po’ di tempo a rispondere al tuo ticket!

  Supporto ha ricevuto circa 680 ticket in agosto. Nel complesso, stanno raggiungendo quest’anno una media di 724 ticket al mese, rispetto ai 495 dell’anno scorso. Supporto è riuscito a gestire tutto con solo otto membri dello staff, e quindi è molto felice di avere sei nuovi volontari che si stanno formando!

  Open Doors (Porte Aperte) sta smaltendo le importazioni di archivi in corso e ha annunciato il progetto di lavorare con il Seamus/Dean Forever Archive per importarlo su AO3.

  Tag Wrangling ha organizzato una chat informale di formazione per dare il benvenuto al nuovo gruppo di organizzatori di tag, una volta finito un altro round di reclutamento. Inoltre, hanno iniziato delle discussioni per aggiornare e migliorare le linee guida per l’organizzazione tag. Gli organizzatori di tag si sono anche assistiti a vicenda per tradurre le tag, e hanno risposto a varie richieste di Supporto, anche dal loro twitter feed.

  Documentazione AO3 ha attualmente tre documenti nella fase di beta esterno, che sono stati recentemente inviati anche ad altri comitati per commenti e revisioni.

  IV. AI POSTI DI COMANDO

  Il Consiglio ha tenuto delle consultazioni, in primo luogo con Supporto Legale, riguardanti potenziali cambiamenti nelle norme legali di OTW. Durante la riunione dell’8 agosto, il Consiglio ha approvato un cambiamento che renderà più facile rimuovere dalla carica i membri del Consiglio qualora sia necessario. Il Consiglio sta anche considerando una modifica alle norme che riguardano le elezioni, oltre a considerare cambiamenti riguardanti il numero di membri del Consiglio stesso. Qualche anno fa l’organico del Consiglio è stato potenziato portandolo a 9 membri per poter sostenere meglio la mole di lavoro che comportava il sistema di collegamenti tra comitati. Ora che OTW sta eliminando il sistema di collegamenti, il Consiglio sta pensando di ridurre di nuovo i suoi membri a 7. Si spera che questo condurrà effettivamente alle elezioni per la prima volta dal 2011.

  Piani e gestione logistica del Meeting annuale 2015 stanno per essere finalizzati, il Consiglio sta rispondendo alle richieste dei vari comitati.

  Strategie pubblicherà la terza e quasi-definitiva versione del piano strategico di OTW per la revisione interna nella prima settimana di settembre. Si tratta del frutto di un lavoro molto approfondito con il Consiglio, Volontari & Reclutamento e Internazionalizzazione & Relazioni Esterne.

  Internazionalizzazione & Relazioni Esterne ha lavorato per processare i feedback ricevuti riguardanti un piano per promuovere inclusività e internazionalizzazione all’interno di OTW. Hanno anche intervistato candidati e dato il benvenuto a tre nuovi membri del loro staff.

  Sviluppo & Iscrizioni sta finalizzando i post per la Chiamata alle Iscrizioni, per poterli passare ai nostri solerti volontari di Traduzione. La Chiamata alle Iscrizioni quest’anno si terrà dal 7 al 13 ottobre. Sperano anche di avere presto buone notizie riguardanti il negozio di merchandising!

  Elezioni ha postato una chiamata interna alle candidature, il cui termine è l’11 settembre. I membri interessati possono consultare la timeline delle elezioni per maggiori informazioni. Hanno anche postato le loro Norme di Confidenzialità. L’account Twitter di Elezioni sta twittando attivamente i link a varie risorse sul sito di Elezioni.

  V. PARTE TUTTO DAL BASSO

  Volontari & Reclutamento ha effettuato, durante il mese di agosto, il reclutamento per tre ruoli: Staff di Journal - Assistente di produzione, Volontario di Journal - Editor del layout e volontari di Traduzione. Per i tre ruoli, il team ha ricevuto un totale di 100 candidature! OTW farà altri tre round di reclutamento prima della fine dell’anno, due in settembre e uno in ottobre.

  Il comitato ha salutato due membri uscenti dello staff e ha pubblicato un report interno per il secondo trimestre del 2015. Il comitato sta finalizzando il sondaggio “Ancora disponibile a collaborare”, che è inviato a tutti i membri dello staff e volontari per verificare che vogliano rimanere in servizio nei loro ruoli attuali. Volontari & Reclutamento sta anche lavorando per migliorare il proprio flusso di lavoro con uno strumento che tenga traccia delle richieste da altri membri dell’organizzazione.

  Nuovi presidenti di comitato: Trey C (Traduzione), Claire P. Baker (Documentazione AO3)
  Nuovi membri dello staff del comitato: Zsuzsa Gábor (Traduzione), Seamus Johnston (Sistemi), Laura Hancock (Internazionalizzazione & Relazioni Esterne) e 1 altro per Internazionalizzazione & Relazioni Esterne
  Nuovi volontari per Organizzazione Tag: Amariel, Apollonie, Arc, Asante Simons, ashto, Charlie Hale, Chelsea Eidbo, chrishuyen, dungbombs, Effy, Em S, Emily D, eternaldissident, Hannah Overstreet, Jane, Jay, Katiana, LeaneGenova, Lisa Stempel, mechanicaljewel, Merchant, mustachenow, Onyi, originally, P-Ys, pearwaldorf, regentzilla, Schrodingerscat, Suicix, TheAlternativeSource, Violet, Viva Hoh, Wond3rland, Yasemin Celebi, Yrindor e 1 altro
  Nuovi volontari per Traduzione: Tina, Nele Noppe, Mel e 1 altro

  Membri dello staff di comitato uscenti: LokiMoriarty (Violazioni), Kalli (Supporto Legale), C. Ryan Smith (Volontari & Reclutamento), Anna Maraya (Volontari & Reclutamento), altri 2 per Violazioni, 1 per Supporto, 1 per Organizzazione Tag e 1 per Volontari & Reclutamento.
  Volontari per Organizzazione Tag uscenti: BlackParadise, Matty Lynne e 12 altri
  Volontari per Traduzione uscenti: Celine, regenorakel, Charlotte, Agnieszka Barcik, Rizu e altri 6

  Per ulteriori informazioni sugli ambiti di pertinenza dei nostri comitati, ti preghiamo di visitare la lista dei comitati sul nostro sito.

  Questo post è stato tradotto dai traduttori volontari di OTW. Per saperne di più sul nostro lavoro, visita la pagina di Traduzione su transformativeworks.org.

 • Вестник за август 2015, выпуск 94

  Oriontsuki sunnuntaina, 6 syyskuuta 2015 - 3:53pm
  Viestilaji:
  Avainsanat:

  Баннер создан Кэйти (caitie). На баннере газета с названием и логотипами проектов OTW, а так же проектами на страницах газеты..

  I. В МИЛЛИОНАХ

  Доступность, Дизайн и Технологии отметили первый день августа с 15 миллионами просмотров страниц Archive of Our Own – AO3 (Нашего Архива). Они также отпраздновали появление новой среды веб-разработки и начали подготовку к переезду на новые сервера, которые будут лучше справляться с потоком посетителей! Ничто из этого не могло бы случиться без тяжелой работы и активной помощи команды Системного администрирования и сотрудника james_ especially.

  Кроме того, Доступность, Дизайн и Технологии работали над переездом на новый баг-трекер, теперь Google Code введен в режим только для чтения, с запланированной датой отключения на конец этого года. После изучения ряда опций и очистки нынешнего собрания отчетов об ошибках и прочей текучки, комитет остановился на JIRA как наиболее подходящем для их нужд. Они закончили перемещение всех остальных вопросов и ожидают, когда приступят к обновлению своей документации.

  Также Доступность, Дизайн и Технологии работали с Обработкой Тэгов над решением вопросов по обработке ошибок и мелких неполадок с сервером, обработчики тэгов переместили обработанные и связанные с тэгами пункты на новый баг-трекер и помогли протестировать, как сервера справятся с высокой нагрузкой процесса обработки. Также Доступность, Дизайн и Технологии помогали комитету "Нарушения", предоставляя им более эффективные инструменты для работы. Они надеются в скором времени подготовить новый код, направленный на борьбу с коммерческим спамом и оберегающий от нападений.

  II. УЧАСТВУЕМ!

  Совместно с нашими партнерами в Re:Create Coalition Право предложили две панели на конференцию 2016 South by Southwest. Узнать больше об этом (и лайкнуть нас!) вы можете здесь: Copyright & Creators: 2026 (с участием председателя Права Betsy) и здесь Fair Use Awakens: Classrooms/Libraries/Communities (с участием Betsy и сотрудником Права Heidi). Также вы можете узнать больше о других предлагаемых панелях и предложениях.

  В августе комитет "Право" помог нескольким фанатам из разных стран в юридических вопросах о законах об авторском праве, плагиате и добросовестном использовании. Кроме того, они плодотворно переписывались с создателем неофициального приложения на Android для чтения AO3 (Нашего Архива). Создатель приложения согласился изменить название приложения и прояснить во всех акциях, не санкционированных и не поддерживаемых OTW (Организацией Трансформационных Работ), что OTW не обеспечивает ему поддержку. Также Право приняли меры в отношении другого неавторизованного виджета для Android, который использовал марку AO3 (Нашего Архива) сбивающим с толку образом. Пожалуйста, имейте в виду, что AO3 (Наш Архив) не имеет официальных приложений.

  В Южной Африке рассматривается вопрос о принятии положения о добросовестном использовании в законе об авторском праве. Сторонники добросовестного использования стараются прояснить, что закон фактически защищает добросовестное использование, и Право готовится подать вспомогательный комментарий. Нам нужна ваша помощь для усиления нашего запроса историями от фанатов из Южной Африки о том, чем им помогло создание и/или потребление фан-работ. Пожалуйста, присылайте ваши истории нашему комитету "Право". Когда мы последний раз делали это, в США, истории были удивительными.

  Журнал в настоящее время обозначает ориентиры для выпуска No. 20 и надеется начать подготовку новых сотрудников из августовского набора. Команда СМИ Коммуникаций привлекла к сотрудничеству людей для организации гостевых постов на грядущие месяцы. Они продолжают работать над приближающимся празднованием 20 выпуска Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационных работ и культур). Помогите нам распространить информацию!

  Переводы получили несколько десятков заявок от возможных будущих переводчиков, и члены комитета очень старательно трудятся над обработкой образцов перевода, согласованием временных зон и интервьюированием заявителей. Две новые языковые команды начали работу в этом месяце — Маратхи и Словенский!

  Вики были заняты подготовкой запуска Сентября болванок, и надеются, что каждый присоединится, чтобы помочь дополнить статьи на Фанлоре.

  III. НА AO3

  Нарушения получили более 500 заявок в августе. Пожалуйста, будьте терпеливы, если потребуется некоторое время, чтобы дать ответ на ваше сообщение!

  Поддержка на пути к получению 680 заявок в августе. В среднем они получают по 724 билета ежемесячно против 495 в прошлом году. В Поддержке работало лишь восемь штатных сотрудников, так что они очень рады появлению шести новых волонтеров, сейчас проходящих обучение!

  Открытые Двери работали над незаконченным переносом архива и анонсировали план работы с Архивом Симус/Дин Навсегда по переносу его на AO3 (Наш Архив).

  Обработка тэгов провела неофициальный тренировочный чат, чтобы поприветствовать новое поколение обработчиков в своей компании после окончания очередного круга набора. Дополнительно они начали обсуждения обновления и улучшения руководства по обработке. Обработчики также помогали друг другу с переводами тэгов и ответили на несколько запросов от Поддержки и из их твиттера.

  Документация AO3 имеет три документа в стадии бетинга, которые были недавно отправлены другим комитетам для комментариев и правок.

  IV. РУКОВОДСТВО

  Совет Директоров провел консультации, в первую очередь с Правом, о возможных изменениях в уставе OTW (Организации Трансформационных Работ). На встрече 8 августа Совет проголосовал за утверждение изменений, которые сделают более легким отстранение членов Совета от должности, когда это необходимо. Кроме того, Совет рассматривает дальнейшие изменения в уставе предстоящих выборов. В дополнение, Совет рассматривает возможность изменения размера Совета. Несколько лет назад Совет был дополнительно увеличен до 9 членов, чтобы справиться с нагрузкой, легшей на их плечи с приходом системы связи комитетов. Теперь OTW (Организация Трансформационных Работ) движется в сторону отказа от системы связи и Совет предлагает вновь уменьшить число членов до 7. Они надеются, что это приведет к борьбе на выборах, которые пройдут впервые с 2011 года.

  Планы и логистика к Итоговому Собранию 2015 года находятся в процессе доработки Советом, который отвечает на запросы от различных комитетов.

  Стратегическое Планирование опубликует третью и предфинальную версию стратегического плана OTW (Организации Трансформационных Работ) для внутреннего рассматрения в первую неделю сентября. Это результат глубокой работы с Волонтерством и Рекрутингом, Локализацией и Расширением и Советом Директоров.

  Локализация и Расширение трудятся над обработкой внутренней обратной свази, полученной в ответ на план, что они разработали для поддержки всеохватности и локализации внутри OTW (Организации Международных Работ). Также они интервьюировали кандидатов и приветствовали троих новых членов своей команды.

  Развитие и Членство завершают работу над постами драйва, вскоре они могут передать их нашим трудолюбивым волонтерам Переводов. Драйв будет проходить 7–13 октября этого года. Также они надеются скоро поделиться с вами несколькими хорошими новостями по поводу нашей атрибутики!

  Выборы опубликовали внутренний вызов для кандидатов, с дедлайном 11 сентября. Заинтересованные члены могут проверить расписание выборов для получения дополнительной информации. Они также разместили нашу Политику конфиденциальности. Twitter аккаунт Выборов теперь активно размещает ссылки на различные ресурсы на вебсайте Выборов.

  V. ГЛАВНОЕ — ЭТО ЛЮДИ

  Волонтерство и Рекрутинг в августе набирали людей на три должности: сотрудников Журнала: помощника продюсера, волонтеров Журнала, технического редактора и волонтеров Переводов. На три должности команда в общем получила 100 заявок! OTW (Организация Трансформационных Работ) будет набирать людей еще трижды до конца года — дважды в сентябре и один раз в октябре.

  Комитет попрощался с двумя своими сотрудниками и опубликовал внутренний отчёт за второй квартал 2015 года. Комитет завершает опрос "Все еще готовы служить" который рассылается всем текущим сотрудникам и добровольцам, чтобы проверить и убедиться, что они хотели бы остаться в их нынешней роли. Волонтерство и Рекрутинг также продолжают совершенствовать свои рабочие процессы с помощью инструмента для отслеживания запросов от других в организации.

  Новые председатели комитета: Trey C (Переводы), Claire P. Baker (Документация AO3)
  Новый персонал комитета: Zsuzsa Gábor (Переводы), Seamus Johnston (Системное Администрирование), Laura Hancock (Локализация и Расширение) и еще один в Локализации и Расширении
  Новые волонтеры Обработки тэгов: Amariel, Apollonie, Arc, Asante Simons, ashto, Charlie Hale, Chelsea Eidbo, chrishuyen, dungbombs, Effy, Em S, Emily D, eternaldissident, Hannah Overstreet, Jane, Jay, Katiana, LeaneGenova, Lisa Stempel, mechanicaljewel, Merchant, mustachenow, Onyi, originally, P-Ys, pearwaldorf, regentzilla, Schrodingerscat, Suicix, TheAlternativeSource, Violet, Viva Hoh, Wond3rland, Yasemin Celebi, Yrindor и еще один
  Новые волонтеры-переводчики: Tina, Nele Noppe, Mel и еще один

  Уходящий персонал комитета: LokiMoriarty (Нарушения), Kalli (Право), C. Ryan Smith (Волонтерство и Рекрутинг), Anna Maraya (Волонтерство и Рекрутинг), еще 2 из Нарушений, 1 из Поддержки, 1 из Обработки тэгов, 1 из Волонтерства и Рекрутинга
  Уходящие волонтеры Обработки Тэгов: BlackParadise, Matty Lynne и еще 12
  Уходящие волонтеры-переводчики: Celine, regenorakel, Charlotte, Agnieszka Barcik, Rizu и еще 6 других

  Более подробную информацию о наших комитетах смотрите на сайте.

  Этот новостной пост переведен волонтерами-переводчиками OTW. Чтобы больше узнать о нашей работе, посетите страницу "Переводы" на transformativeworks.org.

Sivut

Subscribe to Uutislehti