Ffanllên

I ddiogelu hanes ffangyfryngau trawsffurfiadwy a’r deyrnassoedd wnaethon nhw eu dod o, mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi sefydlu wici teyrnas ei hun, sef Ffanllên. Lansiodd fersiwn beta Ffanllên ym Medi 2008, a chaiff y wici ei gyhoeddu yn Rhagfyr 2010.

Mae’r wici Ffanllên yn darparu fframwaith ble all ffaniau dogfennu eu dealltwriaeth a’i profiadau yn nheyrnasoedd. Mae’r adnodd gwyddoniadurol hon yn archif o hanes teyrnassoedd i fudd ffaniau eu hunain. Mae’n hefyd yn rhoi cyd-destyn i gyfryngau allanol, academwyr, a phobl sy’n newydd i deyrnassoedd, mewn ffurf ble mae ffaniau mewn rheolaeth o’i cynrychiolaeth.

Mae unrhyw a phob ffan yn cael ei hannog i ymuno a’r brosiect a rhannu perchenodeb o gynnwys y wici. Yn nghamau cyntaf y brosiect, wnaeth pwyllgor Wici yr OTW trefnu gwirfoddolwyr a datblygu canllawiau adeiladwaith yr wici mewn ymgynghoriad â ddefnyddwyr gynharaf y wici, sydd wedi cymryd swyddau arweinyddiaeth mewn datblygu cynnwys. Mae’r wici yn naturiol yn waith anghyflawn, a mae’r bwyllgor dal yn rhoi anogaeth, arweiniaeth a chefnogaeth ble mae angen.

Mae pob cynnwys gwreddiol o dan trwydded ”Creative Commons” (Gwerin Creadigol); mae na groeso i unrhyw un copïo’r cynnwys i wefannau eraill. Caiff yr wici ei hadeiladu trwy defnyddio meddalwedd côd agored.