Ffanfideöau ac Amlgyfryngau

Mae ffaniau yn creu amryw eang o weithiau amlgyfryngiedig, yn cynnwys ffangelf, fideöau, fideöau o gerddoriaeth anime, ailgymysgiadau gwleidyddol, ffilmiau ffanyddol, rhaghysbysebion ffanyddol, ffilmiau animeiddio gêmol, ffanstorïau ar lafar a chlystlyfra, ac eraill. Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi’i hymroddi i darparu mynediad ac i ddiogelu’r hanes o’r gyfryngau rhain, a mae ein prosiectau Ffanfideöau ac Amlgyfryngau yn bwriadu i roi gwybodaeth ac adnoddau i’r cymuned ffanfideöau yn eang, ac i helpu egluro a chyd-destynu y gyfryngau rhain i’r byd yn eang.

”Fan Video Roadmap” (Cynllyn Ffanfideöau)

Mae’r Gynllyn Ffanfideöau yn dywys i gynllyn nodweddion a gwasanaethau fideöau yr OTW, yn cynnwys ein cynllyn i ymgyffori fideöau’n llawn o fewn yr ”Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hun).

Adnoddau ar gyfer Creüydd Ffanfideöau

Mae’r tudalenau canlynol yn dangos gwybodaeth gobeithiwm ni bydd yn defnyddiol ar gyfer creüydd ffanfideöau; os mae gennych chi unrhyw awgrymiadau tudalen, neu awgrymiadau neu gywiriadau i dudalenau gwreiddiol, cysylltwch â ni.

Adnoddau ar gyfer Ysgolheigion Ffanfideöau

Prosiectau Hanes Creu Fideöau

Mae gan yr OTW arbenigedd ysgolheigaidd a chreithiol yng nghyfrwng creu ffanfideöau ffilmio byw; mae ein prosiectau ”Vidding History” (Hanes Creu Fideöau) yn anelu at rhoi gwasanaethau i’r cymuned creu fideöau, ac i egluro a rhoi cyd-destyn o greuad fideöau i’r byd eang. Mae ein prosiectau cyfoes yn cynnwys: y ”Vidding Oral History Project” (Prosiect Hanes Creu Fideöau Ar Lafar), y ”Test Suite of Fair Use Vids” (Gosgordd Profi o Fideöau Defnydd Teg), a ”Vidding” (Creu Fideöau) (2008), sef rhaglen ddogfen wedi’i chynhyrchu gan yr OTW ar gyfer prosiect Llythrenedd Cyfryngau Newydd MIT. Mae llawer o waith cyfreithiol yr OTW i wneud â fideoau hefyd; gallwch darganfod mwy ar ein tudalen ”Legal Advocacy” (Eiriolaeth Cyfreithiol).

”The Dark Archive” (Yr Archif Tywyll)

Gôl yr archif hon bydd i gadw a diogelu fideöau; ni fydd yr archif hon ar gael neu wedi’i hagor i’r cyhoedd. Gwelwch y Gynllyn Ffanfideöau am fwy o wybodaeth.

Torrent of Our Own (Cenllif Ein Hyn)

Bydd Cenllif Ein Hyn yn drywydd breifat ar gyfer ffangyfrynfau trawsffyrfiol defnydd teg, yn cynnwys: fideöau, rhaghysbysebion ffanstorïau, ffangelf, PDFau cylchgronau, fideöau o gerddoriaeth anime, ailgymysgiadau gwleidyddol, ffilmiau animeiddio gêmol, ac ffangyfryngau digidol trawsffurfiol eraill. Gwelwch y Gynllyn Ffanfideöau am fwy o wybodaeth.