Fem saker Rosa sa

Varje månad eller så, ställer OTW några frågor till en av sina volontärer om hens erfarenheter inom organisationen. Dessa inlägg utrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTW:s åsikter eller utgör organisationens policy. Dagens frågestund är med Rosa, som är en Översättningsvolontär för Team Swedish (Team svenska).

Hur passar ditt volontärarbete in i vad OTW gör?

Jag översätter nyhetsinlägg och annan typ av dokumentation från engelska till svenska för OTW. Det innebär att jag hjälper till att göra det arbete som OTW gör mer tillgängligt för människor och sprida information om transformativa verk utanför den engelsktalande världen. De flesta svenskar är flytande i engelska och förväntar sig inte att något på internet ska finnas tillgängligt på svenska, men att ha något tillgängligt på sitt modersmål hjälper till att skapa en global gemenskap för fans.

Hur ser en typisk vecka ut för dig som volontär?

Som översättare blir jag tilldelad uppgifter, antingen att översätta ett dokument från engelska till svenska eller att korrekturläsa (beta) något som någon annan på mitt team redan översatt. (Team Swedish (Team svenska) är ett ganska stort team för att vara ett så litet språk, och vi använder oss av ett två-beta-system, vilket innebär att alla inlägg vi publicerar har korrekturlästs två gånger.) Så när jag får en uppgift tittar jag på den, gör ett snabbt tidsestimat och sen gör jag en mental markering i min kalender för när jag har tid att göra den. Vad det är för deadline (och möjligheten till förlängning) varierar beroende på vilken typ av uppgift det är och hur lång den är. När jag väl sätter mig ner och gör det, är det väldigt enkelt. Dokumenten vi blir tilldelade är väldigt välstrukturerade och lätta att arbeta med. Hatten av till människorna som gör förarbetet!

Några gånger i veckan loggar jag också in på OTW:s chatt för att se om a) någon taggorganiserare har stött på några svenska taggar som de behöver hjälp att sortera (det händer sällan, men det är lika roligt varje gång!) eller b) någon medarbetare har en ad hoc översättning/uppdatering som behöver göras fort.

Jag är också uppskriven för att hjälpa till med supportärenden och missbruksärenden, men än så länge har inget skickats till mig. Jag har en känsla av att de flesta svenskar skickar in sina ärenden på engelska.

Vad fick dig att bestämma dig för att bli volontär?

Inte för att låta överdramatiskt, men under hösten 2019 kände jag mig ganska uppgiven och sökte efter ett syfte (som man gör emellanåt). Jag såg ett inlägg på Tumblr om att OTW sökte efter volontärer och tänkte att det kunde vara mitt syfte. Att ge tillbaka till fandom och den gemenskapen kunde vara ett syfte!

Jag är fortfarande så glad att jag blev vald att göra det här!

Vad har varit din största utmaning med jobbet för OTW?

…uppdatera Cheatsheetet (fusklappen). Nä, fusklappen (teamets ordbok där varje språkteam har bestämt hur de ska översätta ord/term från fandom och OTW, såsom ‘ship (verb)’ and ‘ship (noun)’ eller ‘anti-circumvention provisions’) är en räddare i nöden! Det är en av de där sakerna som vi översättare älskar att hata, för vissa ord/termer är väldigt svåra att översätta på vettiga sätt. Speciellt juridiska termer som kommer från juridiska system som eventuellt inte har någon motsvarighet utanför landet där lagen existerar.

Det här är dock relaterat till min största utmaning, eller till vad jag har kämpat med mest, nämligen att granska och omvärdera hur jag använder både engelska och mitt modersmål, svenska, framförallt där det kommer till där språken möts. Det är så många termer vi använder i fandom som bara existerar på engelska (för mig). Jag lärde mig de termerna via engelskan och i en engelsk kontext, och att hitta sätt att prata om dem på svenska har varit svårt emellanåt.

Vilka saker tycker du om att göra i fandom?

Främst skriver och läser jag fanfiction. Och pratar konstant med kompisar som av någon anledning inte lessnar på mig även om vi inte är i samma fandom längre. Ingenting matar en plot bunny så mycket som att prata idéer med andra fans. Jag är väldigt öppen med mitt engagemang i fandom även utanför fandom, vilket har fått mig att bli person alla på jobbet kommer till när de behöver prata lite om sin egen fandom även om jag inte har någon/väldigt liten kunskap i just deras. Det är fantastiskt! Jag har lärt mig så mycket om Star Wars, Liftarens guide till galaxen, Doctor Who, och James Bond under fikarasterna.

Jag tillbringar också lite tid att se till att de svenska wikipedia-sidorna om OTW och AO3 är uppdaterade. (Jag har fortfarande inte gjort en enda redigering på Fanlore, vilket jag skäms otroligt mycket över.)


Nu när vår volontär har sagt fem saker om vad hen gör så är det din tur att fråga en sak till! Du är välkommen att fråga om hens arbete i kommentarsfältet. Eller, om du vill det, kolla in tidigare Five Things-inlägg.

The Organization for Transformative Works (Organisationen för transformativa verk) är är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive Archive of Our Own (Vårt eget arkiv), Fanlore, Open Doors (Öppna dörrar), Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer) och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på vår hemsida.

Five Things

Comments are closed.