Získam s členstvom aj pozvánku do AO3?

Nie. Členstvo v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a užívateľský účet na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) nie sú nijako prepojené. O členstvo v AO3 môžete požiadať pridaním svojho emailu do poradovníka pozvánok. Príspevky OTW nám pomáhajú udržiavať fungujúci AO3, preto radi uvítame vašu pomoc. Zároveň sme však odhodlaní ponúkať služby AO3 zadarmo pre každého. Medzi jednotlivými príspevkami a účtami na AO3 neexistuje prepojenie.

Ak máte otázky o pozvánkach do AO3, kontaktujte, prosím, podporu AO3.

Comments are closed.