Zbog čega tražite naknadu za članstvo kako bi nekome dali pravo glasa na OTW izborima?

Kao mnoge neprofitne, OTW (Organizacija za transformativna djela) koristi naknadu za članstvo kao izravni i lak-za-provjeriti zahtjev kako bi osigurali da je svaki član zaseban pojedinac. U suprotnome bi jedna osoba mogla stvoriti više članskih računa kako bi imali više od jednog glasa u našim izborima.

Ove naknade također odlaze na pomaganje pri održavanju OTW-a —kako bi platile naše operativne troškove za organizaciju i sve naše projekte, tako da ne moramo koristiti oglase ili naplaćivati naknade našim korisnicima. Nastojimo održati našu minimalnu donaciju niskom kako bismo osigurali da nije barijera za ulazak nikome tko brine o organizaciji, ali se nadamo da će većina članova dati više ukoliko mogu!

Comments are closed.