Z jakiej licencji korzysta TWC?

Od 25 numeru Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczości i Kultury Przeobrażonej), eseje publikowane są pod licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe). Aby uzyskać wyjaśnienie stanowiska czasopisma, odnieś się do artykułu wstępnego z 15 Sierpnia 2017, Copyright and Open Access (Prawa Autorskie a Otwarty Dostęp).

Licencja ta zezwala zarówno na niekomercyjne jak i komercyjne użycie z zachowaniem uznania autorstwa. Z tej przyczyny podmioty, jak i przedstawiciele prasy, chcące przedrukować artykuły (nawet dla celów komercyjnych), nie muszą pozyskiwać dokumentów zezwalających.

Numery TWC od 1 do 24 zostały wydane pod licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Unported). Prawami autorskimi do numerów 1 do 24 dysponuje TWC, nie autor. Każdy starający się o komercyjne wykorzystanie ich zawartości zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia od TWC. Pozwolenie takie jest rutynowo przyznawane za darmo.

Zapytania należy kierować do Redakcji.

Comments are closed.