Wie kiest de Raad van Bestuur?

Het Bestuur van 2007-2008 werd benoemd om de OTW (Organisatie voor transformatieve Werken) in gang te zetten. Alle volgende raden werden verkozen door OTW leden. Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur om commissies te organiseren, uiteindelijke beslissingen te maken, de financiële boekhouding bij te houden, naleving na te volgen etc.

Raadsleden worden gevraagd om een drie-jarige termijn te dienen. Één-derde van het Bestuur wordt elk jaar verkozen. Het Bestuur wordt verkozen uit leden met een goede reputatie die op zijn minst één termijn gediend hebben in een commissie. Elk lid van de OTW krijgt één stem in de verkiezing, onafhankelijk van hoeveel ze bijdragen. Als je geïnteresseerd bent in het meedingen naar een plaats in het Bestuur, neem dan contact op met de Verkiezingsstaf. Voor meer informatie over ons verkiezingsproces, ga naar OTW Verkiezingen website.

Comments are closed.