Wie heeft deze website vertaald?

OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) vertalers werken op twee niveaus: Vertaling-staf en de taalteams. De staf coördineert vertalingsopdrachten en onderhoudt contacten met de andere commissies. Taalteams variëren in grootte (met minstens één vertaler en één beta lezer) en bestaan uit vrijwilligers die of moedertaalsprekers zijn, of vloeiend zijn in een andere taal dan het engels.

Naast deze website helpen de vertalers ook om andere OTW projecten zoals Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) toegankelijk te maken voor een internationaal publiek.

Comments are closed.