Quina és la diferència entre un rol de ‘voluntari/a’ i un rol de ‘personal’?

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) és una organització formada només per voluntaris/es, així que tothom que hi contribueix ho fa en règim de voluntariat. Al mateix temps, els nostres rols tenen diversos nivells de responsabilitat i compromís, que distingim fent servir els termes voluntari/ària i personal.

Generalment, un/a voluntari/ària forma part d’un grup (organitzadors/es d’etiquetes, programadors/es, verificadors/es, traductors/es) o d’un equip de treball amb tasques específiques i focalitzades que completar. Els/les voluntaris/àries d’un grup no tenen l’obligació d’assistir a les reunions; als/les voluntaris/àries d’equips de treball sí que se’ls podria demanar que ho fessin. Els/les voluntaris/àries no tenen dret a vot dins dels seus comitès respectius si no és que també són personal del comitè.

El personal forma part d’un comitè de l’OTW, ha d’assistir a reunions i participa activament en els assumptes i projectes del comitè. El temps de dedicació que es demana del personal és sovint més gran que el dels voluntaris/àries. A més a més, passats nou mesos de servei com a personal, es pot optar a un seient a la Junta Directiva.