Welke maatregelen zijn genomen om de investeringen van de leden te beschermen?

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is een non-profit corporatie, onderhevig aan wetten en regelgevingen die de fiduciaire verantwoordelijkheden op zo’n manier bepalen dat het publieke vertrouwen wordt gewaarborgd. De OTW wordt niet alleen door de leden en fans buiten de organisatie nauwlettend in de gaten gehouden, maar ook door de Belastingdienst en de staat Delaware, waar onze corporatie gevestigd is.

Er zijn een aantal extra maatregelen genomen. Misbruik van OTW fondsen betekent fraude en kan vervolging tot gevolg hebben. Dit werkt als een goed afschrikmiddel. Distributie van de OTW fondsen volgt algemeen aangenomen boekhoudingsprincipes met betrekking tot overzicht en autorisatie van uitgaven. Ten slotte is de OTW elk jaar verplicht om Form 990 in te dienen bij de Belastingdienst om de financiële activiteiten van de organisatie aan te geven.

De OTW geeft een jaarverslag uit dat een samenvatting van de activiteiten van het vorige jaar bevat en de financiële afschriften van de organisatie. Deze wordt elk jaar op de site van de OTW openbaar gemaakt. Het Form 990 is een publiek document, maar omdat het persoonlijke informatie van individuen bevat die niet publiekelijk op het internet moet worden gepubliceerd, zal dit document niet op de website van de OTW openbaar worden gemaakt. Individuen kunnen een papieren exemplaar van het jaarverslag en het Form 990 opvragen tegen de kosten voor het dupliceren en verzenden door contact op te nemen met de penningmeester van de OTW. Zet “Annual Report/990” in het onderwerp en voorzie de email van een postadres.

Comments are closed.