Wat is het verschil tussen de rol van een ‘vrijwilliger’ en van een ‘staflid’?

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) werkt alleen maar met vrijwilligers, dus elke medewerker werkt op vrijwillige basis. Maar in de verschillende posities vragen we van de medewerkers een verschillend niveau van verantwoordelijkheid en betrokkenheid, en daar gebruiken wij de termen vrijwilliger en staflid voor.

Over het algemeen is een vrijwilliger een onderdeel van een pool (bv. tagbeheerders, programmeurs,
testers, vertalers) of van een werkgroep met specifieke taken die hij of zij moet vervullen. Vrijwilligers die in een pool zitten zijn doorgaans niet verplicht om vergaderingen bij te wonen; van vrijwilligers in een werkgroep kan dit wel worden verwacht. Vrijwilligers hebben geen stemrecht binnen hun
commissie, tenzij ze ook de status van staflid hebben.

Stafleden zetelen in een OTW-commissie en worden geacht om vergaderingen bij te wonen en actief deel te nemen aan commissieprojecten en andere zaken. Van stafleden wordt over het algemeen meer tijd gevraagd dan van vrijwilligers. Daarnaast mag een staflid na negen maanden actief te zijn geweest binnen de OTW zich kandidaat stellen voor een zetel in de Raad van Bestuur.