Wat is de houding van de OTW over plagiaat vs. fanfictie?

Er is een onderscheid tussen plagiaat (het niet aangekondigd gebruik maken van de woorden van iemand anders en ze als je eigen woorden claimen), fanfictie (het aangekondigd of duidelijk lenen van verhaalelementen om een nieuw verhaal te vertellen in de woorden van de schrijver van de fanfictie) en citeren (het aangekondigd of duidelijk gebruik maken van stukjes van het werk van een ander).

Met “duidelijk” bedoelen we dat zelfs als een fan schrijver geen disclaimer bij het verhaal plaatst, lezers toch wel weten dat Wonder Woman of Voldemort of de zin “Use the Force, Luke” niet door haar bedacht zijn.

Plagiaat is bedrieglijk en voorkomt dat de oorspronkelijke auteur krediet krijgt voor haar eigen originele werk. Fanfictie en citaten zijn belangrijke vormen van fair use die de oorspronkelijke auteur en haar werk erkennen. De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) steunt plagiaat niet; we steunen fanfictie en citaten.

Comments are closed.