Wala ako ng mga kasanayan o karanasan na kinakailangan ng mga tungkuling nakalista. Maaari pa rin ba akong magpasa ng aplikasyon?

Habang malugod kaming tumatanggap ng mga boluntaryong nais sumabak sa panibagong karanasan, mayroon pa rin kaming mga tungkulin na nangangailangan ng tiyak na kasanayan at karanasan. Ang aming kakayahang tumanggap ng mga baguhan para sa isang tungkulin ay batay din sa dami ng mga bihasang boluntaryong may pahanon para turuan ang mga baguhan. Ang mga kinakailangang karanasan at bilang ng oras na ilalaan para sa bawat posisyon ay nakasulat sa detalye ng mga ito.

Hinihimok naming tuluyan niyong subaybayan ang pahinang pamboluntaryo para sa mga bukas na tungkulin na tugma sa inyong mga kakayahan. Kung mayroong mga katanungan ukol sa pangangailangan ng isang tungkulin, huwag magatubiling ipaalam sa Mga Boluntaryo at Pangangalap.

Comments are closed.