Waarom nog een archief?

Ons voornaamste doel is om een nieuw, gratis, open-source software pakket te creëeren dat het mogelijk maakt fans hun eigen robuuste, complete archieven te laten hosten, die honderdduizenden verhalen kunnen bevatten en die de social networking features heeft waardoor fans met elkaar in contact kunnen komen via hun werk.

Ons tweede doel is om met deze software een niet-commerciële en non-profit centrale hosting plek voor fanfic en andere transformatieve fanwerken te bieden, waar ze beschut kunnen worden door de Juridische Bijstand van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en hun voordeel kunnen doen met het werk van de OTW in het bepleiten van de legaliteit en sociale waarde van deze werken. In tegenstelling tot andere archieven, wordt Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) niet beheerd door individuen die mogelijk slechts tijdelijk geïnteresseerd zijn in fandom, maar door een non-profit organisatie die door een gekozen bestuur van toegewijde fans draaiende wordt gehouden. We hopen dat dit zal leiden tot een meer blijvende aard en meer stabiliteit dan bij sommige andere archieven of diensten.