Vilken typ av artiklar publicerar TWC?

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) publicerar fackgranskade vetenskapliga artiklar om transformation i bred bemärkelse, om fan-engagemang med olika typer av texter och om fan-gemenskap; redaktörsgranskade meta-artiklar och personliga essäer; bokrecensioner och intervjuer.

Comments are closed.