Vilka är OTW:s juridiska partners?

Juridiska kommittén inom OTW (Organisationen för transformativa verk) konsulterar Stanford Fair Use Project och Electronic Frontier Foundation.

Comments are closed.