Vilka åtgärder vidtas för att skydda medlemmarnas investeringar?

OTW (Organisationen för transformativa verk) är en ideell organisation som lyder under lagar och regler som dikterar dess skyldigheter att verka på ett sätt som lever upp till allmänhetens förtroende. OTW kontrolleras inte bara av sina medlemmar och fans utanför organisationen, utan även av amerikanska skattemyndigheten och delstaten Delaware, där vi har vårt säte.

Det finns ett antal ytterligare skyddsåtgärder. Missbruk av OTW-medel är bedrägeri och kan leda till åtal. Detta är en starkt avskräckande faktor. Användande av OTWs medel följer generellt vedertagna redovisningsprinciper med avseende på tillsyn och godkännande av kostnader. OTWs ekonomiska information granskas också av en oberoende tredjeparts-revisor från en CPA-firma varje bokföringsår. Slutligen är OTW skyldig att årligen lämna in Blankett 990 till amerikanska skattemyndigheten och på detta sätt rapportera organisationens ekonomiska aktiviteter.

Årliga revisionsberättelser och Blankett 990 finns offentligt tillgängliga på OTWs sida för Rapporter och styrdokument, så väl som på Ekonomikommitténs sida.

Comments are closed.