Vil min fanidentitet og virkelige identitet bli knyttet sammen på Fanlore wiki?

Nei. Fanlore wiki har en politikk for identitetsbeskyttelse, og OTW (Organisasjonen for Transformative Verker) er opptatt av å beskytte fans’ privatliv, uavhengig om de bruker våre tjenester eller ei.