Vil jeg få lønn for å være frivillig?

Nei, ingen i OTW (Organisasjonen for transformative verk) mottar økonomisk kompensasjon for arbeidet de gjør.